Historie sekce TT – Provoz

Důvody vzniku

Naše sekce TT – Provoz vzešla z původní zababovské sekce TT – ČSD, na jejíž historii a vývoji se naši členové od jejího vzniku až dodnes aktivně podílejí.

Postupným vývojem jsme však seznali, že náš pohled na to, jak modulová provozní setkání připravovat, organizovat a provozovat, se už dosti podstatně liší od názoru našich kolegů ze sekce TT – ČSD. Abychom sobě i jim umožnili nerušené zážitky na provozních setkáních, rozhodli jsme se založit sekci další: TT – Provoz.

Sekce je otevřena všem, kteří propadli kouzlu modelování železničního provozu, vozidel a krajiny na modulech měřítka TT a TTe podle pravidel sekce.

Co nám předcházelo

Pro většinu z nás od nepaměti tu byla sekce TT-ČSD, jejímiž členy jsme byli či někteří z nás stále jsme a k jejíž historii jako historii své se rádi hlásíme. Nicméně zájem po co možná věrném modelování provozu dala vzniknout sekci TT – Provoz. Důležité je, že sekce TT-ČSD zůstala, ale ještě důležitější je, že vznikla sekce TT- Provoz. Ukazuje to, jak je už modelářský život v královském měřítku zlatého středu TT bohatý, rozrůzněný a zajímavý.

Rok 2004

Na setkání v Dobřichovicích byly nejvýraznější novinkou stanice Svor a Bělá pod Bezdězem, jejichž autorem je David Strupp. Významné jsou tyto stanice pro nás především proto, že se jedná o modely skutečných stanic téměř v neredukované délce. Přibyla také skrytá stanice Šumperk. Na celoklubovém setkání s výroční klubovou konferencí v Novém Boru pak přibyla skrytá stanice Výpravčice Pavla Štěpánka. Tím má naše hlavní trať dva pomyslné konce a stanice Bělá již nemusí simulovat neexistující konec trati.

tt-csd_historie2_2004-1tt-csd_historie2_2004-2
tt-csd_historie2_2004-3

Premiérové žst. Bělá pod Bezdězem, žst. Svor (Dobřichovice 2004) a sst. Výpravčice (Nový Bor 2004).

Rok 2005

Přibyly malé lokálkové stanice. Tím jsme se dostali do stádia, kdy jsme schopni modelovat poměrně rozsáhlý úsek skutečné železniční sítě a na ní zorganizovat dostatečně bohatý a pestrý provoz. Co nám ale pomalu začíná chybět je dostatek personálu pro obsluhu všeho, co jsme schopni do provozu začlenit.

Kromě setkání v Zákupech a Novém Boru jsme předvedli dobovou oslavu „Slavných májových dní” na našem modulovém kolejišti jako součást 6. TT víkendu ve Všestarech.

Parní kavalkáda ve Svoru (Zákupy 2005).
Parní kavalkáda ve Svoru (Zákupy 2005).

Rok 2006

Na setkání v Zákupech byly hlavní novinkou vozové karty, nákladové lisky a dosud nejrealističtější nákladní provoz. Naopak 7. TT víkendu ve Všestarech jsme se účastnili jako součást prezentace pro veřejnost a tomu jsme přizpůsobili náš provoz — tedy žádný grafikon, žádné vozové karty, hlavně aby se neustále něco hýbalo. Na podzim jsme se pak do Všestar vrátili. Malé provozní setkání se tentokrát uskutečnilo přímo v prostorách prodejny DELTAX – k převeliké radosti pana Holuba. Stísněné prostory i přítomnost nakupující veřejnosti jsme přestáli bez větší újmy na modulech, vozidlech nebo ostatním vybavení.

tt-csd_historie2_2006-1
Žst. Bělá pod Bezdězem (Všestary 2006)

Rok 2007

Do roku 2007 již vstupuje sekce TT-ČSD s rozsáhlým provozním vybavením.

  • Máme již solidní množství modulů, traťových i dopraven.
  • Daří se nám udržet velice solidní poměr traťových modulů a dopraven a tím slušné délky mezistaničních úseků.
  • Velká část modulů se dostává ze stádia „doba ledová” do koukatelné a fotitelné podoby.
  • Sekce se nenásilně rozděluje na modeláře zajímající se o hlavní a vedlejší trať.
  • Díky Petrovi Novotnému máme velice zajímavé grafikony a turnusy pro strojvedoucí.
  • Díky Jirkovi Pouchovi máme fungující systém nákladní dopravy, včetně fungujících vozových karet a nákladových lístků.

Zákupech jsme poprvé přivítali hosty z Německa včetně jejich modulů. Realizovali jsme i čilý mezinárodní provoz (část provozu ČSD jsme si plánovali sami, část DR si připravili samostatně zase němečtí kolegové). O halu jsme se dělili také s kolegy ze sekce N-Scale.

Ve Všestarech na 8. TT víkendu jsme pak zase jezdili pro veřejnost jen „na dobré slovo”. Předvedli jsme zajímavý layout, kdy se ve Svoru křížila hlavní trať a lokálka. Vlaky skutečně jezdily z Týniště na jednom konci lokálky přes Svor na opačný konec do Nového Oldřichova.

Rok jsme zakončili účastí na tradičním setkání v Rossweinu v Německu. Pečlivým přípravám našich modulů na toto setkání jsme se věnovali na stavebním setkání v Žamberku.

tt-csd_historie2_2007-1

Rok 2008 – 2009

V těchto letech jsme upadli do jistého stereotypu co se setkání týče. Na jaře to byly již tradičně Zákupy, na podzim pak návštěva v německém Rossweinu. Setkání bylo zaměřeno na osobní dopravu a bylo tím pádem do jisté míry odlišné od předchozích. Ukázalo se, že ani osobní doprava není jen prosté „posílání” vlaků.

Zákupy 2009 pak byly spojeny s celoklubovou výroční konferencí. Poprvé od uvedení do provozu chyběla odbočná stanice Svor. Nahradila ji nová odbočka Chlum. V Rossweinu pak byly významnými novinkami naše zatím největší stanice Rumburk Davida Struppa a také modul Litického kopce Pavla Bureše pro změnu nivelety trati z 1300mm na 1000mm.

tt-csd_historie2_2008-3tt-csd_historie2_2009-1tt-csd_historie2_2009-2tt-csd_historie2_2009-3

Žst. Rumburk a Litický kopec (Rosswein 2009)

Rok 2010

Rok jsme zahájili již tradičním setkáním v Zákupech — reportáž, kterou připravil Dano Martanovič, je tentokrát netradičně zpracována na serveru railnet.sk. Vrcholem sezóny pak bylo setkání v Rokytnici v Orlických horách — první skutečně od začátku plánované mezinárodní setkání organizované sekcí TT-ČSD v České republice. Již od úplného začátku s námi jezdí kamarádi ze Slovenska, ale ty jaksi z historických důvodů nebereme jako zahraniční účastníky. Na rokytnické setkání jsme se připravovali na pracovním setkání v Černožicích doplněném maličkým provozním layoutem. Černožické setkání se na podzim opakovalo — tématem byla příprava vozidel. Rok jsme zakončili tentokrát menší účastí v Rossweinu.

tt-csd_historie2_2010-1

Rok 2011

Stav sekce na začátku roku 2011

  • Ačkoliv stále diskutujeme o systémech nákladní dopravy, myslím, že jsme někde úplně jinde než jsme byli na začátku. Stále je co zlepšovat, nápadů je stále mnoho.
  • Aby byl provoz (zejména ten nákladní) co nejpohodovější, začali jsme vážně uvažovat o technické přejímce vozů. Přípravě vozů jsme věnovali další setkání v Černožicích. V Zákupech jsme vyzkoušeli, jak se díky přejímce podařilo provoz zlepšit a utlumit problémy se spřáhly.
  • Máme již také dostatečné množství členů, takže setkání netrpí nedostatkem personálu.

Zákupské setkání nelze označit jinak než jako pětihvězdičkové. Setkání se neobyčejně zdařilo, vše fungovalo jak mělo a užít si ho musel opravdu úplně každý. Premiéru měly dvojkolejné moduly, včetně skutečně dvojkolejně provozovaného úseku Rumburk — Svor, který se podařilo navrátit k plnohodnotnému Zababovskému životu. Pohoda se pak opakovala na setkání v muzeu cukrovarnictví v Dobrovici, kde byla tématem probíhající řepná kampaň. V Milevsku jsme oslavili 10 let Zababova. Bohužel, zde se začalo ukazovat, že celoklubová setkání v této podobě většině členů sekce nevyhovují. Špatnou náladu z předchozí akce jsme si spravili na setkáních v Jaroměři, v nové klubovně JaroMo, a tento rok již podruhé v Dobrovici. Vánoční dárek v podobě rolloutu Brejlovců v měřítku TT jsme si pak předčasně nadělili v německém Rossweinu.

tt-csd_historie2_2011-2tt-csd_historie2_2011-3

Žst. Skovice (Dobrovice IV. 2010) a žst. Svor (Rosswein 2010)

Rok 2012 – 2013

Obecně lze konstatovat, že v této době bylo už pro velikost TT dostatek setkání u nás i v zahraničí a většina členů si již musela vybírat, kterého setkání se bude účastnit. Posuďte sami:

Tak, jak se rozrůstala naše členská základna a jak se zvětšovaly příležitosti k modulářským setkáním, tak se také více a více projevovala názorová různorodost. Stejně tak jsme se od ostatních sekcí lišíli i v názoru na tradiční realizaci celoklubových setkání s menšími layouty. A tak se stalo, že naše účast na celoklubovém setkání v Milevsku byla opravdu jen symbolická.

tt-csd_historie2_2012-1tt-csd_historie2_2013-2

Rumburské depo (Zákupy 2013) a Kouřim (Malé Svatoňovice 2013)

Rok 2014

Na začátku roku jsme nejen úspěšně zvládli, ale především si užili i s německými kolegy, kteří se výborně zhostili rolí výpravčích a strojvůdců, tradiční setkání v Zákupech.

Ovšem květnová Rokytnice v Orlických horách se ukázala přece jen tvrdším oříškem. Euforie z toho, jak bude dlouhé setkání za pár dní dovolené báječné, se rozplynula jednak pod tlakem a náročností příprav layoutu a GVD, jednak pod narůstající rozdílností názorů na to, jak vlastně pořádat setkání a provoz na nich. Nejen nová pomůcka — diskusní fórum Zababova — byla svědkem několika ostřejších výměn názorů.

Abychom nebyli jen sebekritičtí, v Rokytnici se nám podařilo realizovat zatím asi nejdelší setkání. Trvalo celých 9 dní. Ukázalo se ale, že taková délka je pro nás zatím příliš náročná. Cena setkání, množství času mu věnovaného i samotná fyzická náročnost setkání ukázaly, že 9 dní je již moc.

Vzájemně už velmi rozdílné pohledy na věc se nakonec ani v Rokytnici ani po ní nepodařily sladit, takže jsme se rozhodli založit sekci TT-Provoz. Nezbývá, než všem členům zůstávajícím v dosavadní sekci popřát mnoho úspěchů.

tt-csd_historie2_2014-2
377.0512 rozjíždí na zákupském setkání 2014 poštovní a spěšninovou raketu (Sn 5100) v 1.01 hod modelového času z 1. SK žst. Svor na poslední úsek do Rumburka.

Rok 2015

6. května 2015 v 10:42 začal běžet čas prvního samostatného provozního setkání sekce TT – provoz v Malých Svatoňovicích. Za účasti kolegů ze Slovenska, Německa a Polska se vydařilo setkání s novými stanicemi, úzkorozchodnou tratí a dosud zřejmě nejvěrněji rozvinutou trasou moduliště podle zásad skutečné železnice.

464.006 s rychlíkem č. 70 (odj. 6:32 z Výpravčic) vjíždí na peážní úsek trati mezi žst. Výpravčice a Drnov
 

Na podzim od 24. do 28. září jsme se opět v Malých Svatoňovicích zúčastnili velmi pěkného provozního setkání Klubu Modulové železnice Podkrkonoší – trati 3b Jaroměř – Trutnov, tentokrát nejen s námětem řepné kampaně, ale i provozu na místní dráze v epoše II.

310.0 a 422.0 v Kouřimi
310.0 a 422.0 v Kouřimi

Rok 2016

Ve dnech 4. až 8. května 2016 jsme uspořádali druhé provozní setkání sekce TT – provoz v Malých Svatoňovicích. Za účasti slovenských a německých kolegů se nám podařilo sestavit layout s dosud nejvyšším počtem nácestných stanic v jedné trati. Reportáže najdete zde:
Propozice
Malé Svatoňovice-CZ Máj 2016 – prevádzkové stretnutie TT a TTe modulárov
Premenlivo slnečno inak dymno, alebo ako bolo v Malých Svatoňovicích 2016
Malosvatoňovický květen
Malé Svatoňovice 2016 I

TL659.0 zdolává 8‰ stoupání do zastávky Tetín s poledním Pn6203

 

Členové naší sekce se zúčastnili pěkného a pohodového provozního setkání v Kokavě 2016, které se letos konalo od 25. do 29. května v městské hale v Hnúšti

Reportáž ze setkání

Kokava 2016 netradične v Hnúšti

Rok 2017

V tomto roce se nám a našim kolegům podařilo naplánovat, uspořádat a zúčastnit se následujících setkání:

v Roudnici nad Labem ve dnech 31.3-2.4.2017, reportáž a propozice setkání najdete zde
v Jaroměři ve dnech 4.-8.5.2017, reportáž a propozice setkání najdete zde
v Hnúšti ve dnech 24.-28.5.2017, propozice setkání najdete zde, reportáž najdete zde
v Týnci nad Labem ve dnech 27.9-1.10.2017,  reportáž a propozice setkání najdete zde
v Bernolákovu ve dnech 12.-15.10.2017,  propozice najdete zde, reportáž najdete zde

 

Rok 2018

V roce stého výročí vzniku republiky se nám a našim kolegům podařilo modulovkou docela dobře zatřást:

již prvního ledna cca v 01:35 jsme měli připraven layout pro setkání v Jaroměři. Jen se nám do oběda nepodařilo připravit GVD, což bylo původně v plánu. A tak jsme nakonec layout v průběhu ledna předělali.

modulářský mejdan pokračoval provozním setkáním s přístupem veřejnosti ve Vrdech-Bučicích ve dnech 14.-18.3.2018, reportáž a propozice najdete zde.

stavebně – zkušební a provozní setkání TTe v Roudnici nad Labem ve dnech 23.-25.3.2018. Setkání se účastnili němečtí kolegové z klubu Hermanicka.

stavební setkání a přípravné setkání v Roudnici nad Labem ve dnech 30.3-2.4.2018, reportáž najdete zde

v Jaroměři ve dnech 4.-8.5.2018, reportáž a propozice setkání najdete zde

v Hnúšti ve dnech 23.-27.5.2018, reportáž najdete zde

v Týnci nad Labem ve dnech 26.-30.9.2018,  reportáž a propozice setkání najdete zde

v Bernolákovu ve dnech 11.-14.10.2018,  reportáž najdete zde

Text: Jan Dvořák, Tomáš Tyll, členové klubu Zababov
Foto: členové klubu Zababov