Členství

Motto

Není u Vás Zababov?

… záleží jen na Tobě.

Jak se stát členem klubu

Chceš-li se stát členem klubu Zababov měl bys:

 1. Znát naše směřování a základní cíle.
 2. Být seznámen se stanovami klubu
 3. Rozhodnout se, ve které či ve kterých sekcích v rámci klubu cheš být členem. V součastnosti to jsou:
  • H0
  • TT-ČSD
  • N-scale
  • TT-Provoz
  • N-ČSD

  Do budoucna je možný vznik i dalších sekcí, které nutně nemusí být jen modelářské. Záleží jen na aktivitě členské základny. Stručnou charakteristiku cílů těch současných nalezneš v odkazech jednotlivých sekcí. Nezapomeň, že za každou přihlášenou sekci budeš muset v její prospěch uhradit jeden členský příspěvek. Vol tedy uvážlivě, protože modelářsky se můžeš účastnit činnosti jakékoliv sekce i bez členství v ní. Pouze nemůžeš aktivně ovlivňovat její pravidla. Přitom tvoje volba nemusí být jednou provždy. S každým hrazeným členským příspěvkem se budeš moci znovu a znovu rozhodnout ve prospěch které sekce bude určen. Tvým rozhodnutím tak bude bezprostředně ovlivněn vznik, rozvoj a třeba i zánik dané sekce.

 4. Vyplnit a odeslat on-line přihlášku, kterou najdeš zdePřihlášku je možné odeslat buď také písemně na adresu Klub Zababov z.s., Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5 – Zličín. Přihláška musí obsahovat tyto údaje:
  • plnou adresu, tedy jméno, příjmení, ulici s popisným číslem, obec a PSČ
  • datum narození
  • telefonní spojení
  • e-mail adresu, pokud ji máš
  • znalost cizího jazyka (bude oznčeno příslušnou vlaječkou na Tvé klubové vizitce)
  • od kdy se chceš stát členem a to buď ihned nebo od 1.1. nejbližšího kalendářního roku
  • zvolenou sekci či sekce

  Odesláním přihlášky taktéž projevuješ souhlas s tím, že uvedené údaje budou k dispozici všem členům klubu. Členský příspěvek činí 150 Kč.

 5. Jako člen klubu máš právo přihlásit se do diskusních skupin, jejichž přehled, způsob přihlášení a základní pravidla najdeš zde. Z hlediska efektivního fungování v klubu by ses měl přihlásit minimálně do celoklubové diskuzní skupiny a do konference sekce, kterou sis zvolil.
 6. Pokud bys měl s přihlášením se do klubu nějaký problém, můžeš se poradit také na mailu klub zavinac zababov tecka cz

Co chceme

Naší vizí je spojit lidi, kteří mají chuť věnovat se něčemu, co je v železničně modelářském světě běžné, a to stavbě a provozování modulových kolejišť zejména na bázi norem a doporučení FREMO. V širším slova smyslu však mezi sebou rádi uvítáme i lidi zajímající se nejenom o modelovou, ale i skutečnou železnici, protože nám zcela jistě budou mít co sdělit.

Naši členové jsou v současné době z různých míst České republiky, Slovenska, Polska, Spojených státu amerických, Nizozemí, Německa a Francie. Modelovými velikostmi, v nichž se v klubu modelaří, jsou H0, H0e, TT, TTe a N. Dveře jsou však u nás otevřeny i zájemcům o další velikosti, záleží jen na jejich zájmu a aktivitě.

Setkáváme se v podstatě denně prostřednictvím klubové diskusní skupiny na internetu, kde si pomocí e-mailů vyměňujeme rady, zkušenosti, názory z různých oblastí modelové i skutečné železnice. Vedle toho se přibližně jednou za dva až tři měsíce setkáváme na různých místech s moduly za účelem společného provozu modulového kolejiště. Mimoto se díky navázaným kontaktům potkáváme osobně i při jiných příležitostech.

Myslíme si, že tímto směrem nás vede současný svět, který je velmi dynamický, a tak není divu, že nás nutí „stavět“ doma na omezeném prostoru, když je chuť a čas. Současně však občas potřebujeme získat dobrou radu a v neposlední řadě i někoho, kdo s námi dokáže sdílet radost z povedeného díla.

Proč Zababov

Je to nám všem dobře známý název pohádkové stanice a s ní spojeného světa fantazie, který pro nás může symbolizovat například následující skutečnosti:

 • Zababov jako virtuální místo k setkávání, ke kterému vede „výhybka na 17.koleji“ – internet
 • Zababov jako reálné místo pro konkrétní setkání v daném čase a místě ať už to je Dolní Lhota, Praha nebo třeba Norimberk.
 • Zababov jako místo, kde vznikla „Nejdelší mašinka“, která později rozřezána na díly může symbolizovat moduly.
 • Zababov jako místo pro společnou zábavu, kde můžeme být chvílemi kouzelníkem Zababou i jeho žáky.

V čem můžeš pomoci a co můžeš získat

Můžeš pomoci v čemkoliv, co ti bude vyhovovat, ať už to je příspěvek na dané téma, překlad, organizační práce apod.

Získat můžeš radu, přátelství a hlavně možnost dělat to, co si nikdo z nás nemůže prostorově ani finančně dovolit. Tedy provozovat realitě se přibližující kolejiště a současně se soustředit právě na to, co tě baví.

Před vstupem do klubu

není vhodné nakupovat modelářský materiál. Zejména DCC komponenty a vozidla nedoporučujeme nově pořizovat před seznámením se s prací Tebou vybrané sekce.

Je dost možné, že investuješ do materiálu, který nebude možné využívat. I DCC má různé protokoly, kolejivo různé profily a vozidla různá spřáhla, různé popisy. V nákladním provozu jsou v některých sekcích nutné vozy s jedinečnými čísly. Tví noví kamarádi Ti mohou poradit, co se jim v provozu osvědčilo a co raději nekupovat.

Řadu věcí ani nebudeš muset sám pořizovat, protože se dají společně sdílet a své omezené finance můžeš použít nejúčelněji právě po zmapování situace Tvé nové sekce. Společné nákupy při nižších cenách nebo speciální klubové ceny u některých obchodníků je škoda nevyužít.

Zpracování osobních údajů

Klub Zababaov, z.s pracovává Tebou sdělené osobní údaje, aby Ti umožnil výkon Tvých spolkových (členských) práv a povinností, tedy např. hlasovat, volit a být volen, platit členské příspěvky, účastnit se setkání v pozici či funkci Tebou přijaté, tedy účastnit se plně spolkového života ve smyslu ust. § 214 a násl. občanského zákoníku. K jiným účelům náš klub Tvé osobní údaje nezpracovává. Upozorňujeme, že členské příspěvky se platí našemu Klubu na transparentní bankovní účet. Pokud bys v budoucnu odvolal svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů, nemohl bys nadále být naším členem.

Co bychom chtěli po tobě

Pro nás jsou důležité pouze dvě skutečnosti a to u každého individuálně:

„Chuť a Slušnost“

Chuť spoluvytvářet shora uvedené a slušnost k tomu, abychom to mohli dělat společně.

S pozdravem

Klubová rada