Členský příspěvek

Detail Transparentního účtu

Platba členského příspěvku

Částka pro rok 2019:

150 Kč na účet 2901117037/2010

Variabilní symbol:

99XXX
XXX = pořadové (klubové) číslo

Specifický symbol:

RRTTKK
RR = rok pro který je placeno
TT = typ platby
KK = komu ja platba určena

Varianty RR:

18 = 2018
19= 2019

Varianty TT:

01 = členský klubový příspěvek
02 = mimořádný členský příspěvek
03 = Půjčka pro klub od člena
04 = Nákup spotřebního materiálu (od člena)

Varianty KK:

50 = klub jako celek bez rozlišení sekcí
51 = sekce H0
52 = sekce TT-ČSD
53 = sekce N-scale
56 = sekce TT-Provoz
57 = sekce N-ČSD

Příklad:

VS: 99146 – SS: 190153

99 = kontrola gramotnosti, že umíte počítat do 99
146 = Člen č. 146
19 = Pro rok 2019
01 = Platí členský klubový příspěvek
53 = pro sekci N-scale

Chce-li někdo být členem více sekcí, hradí příspěvek za každou sekci zvlášť!!!
Zaplatit pro neexistující sekci lze, a peníze se použijí dle postupu uvedeného ve stanovách.

Kromě převodem z účtu lze zaplatit v hotovosti na přepážce Fio banky, ovšem dle ceníku banky je to zpoplatněno!