TT-Provoz

Motto:

TT–Provoz je duněním nádherných vlaků na špičkových layoutech v mistrovské krajině podle dokonalého grafikonu na provozních setkáních s báječnými lidmi. A o to se snažíme.

813af0e80c

Cíle:

Cílem naší sekce TT–Provoz je pořádat modulová provozní setkání pro své členy, případně i s účastí členů jiných sekcí a klubů, pokud budou plně respektovat všechna pravidla našich provozních setkání.Cílem je pořádat nejméně jedno sekční větší provozní modulové setkání ročně, zpravidla v květnu, v epochách III. (1945–1968) a IV. (1968–1992) s postupným přechodem trakcí. Pořádání dalších setkání i, nikoli však pouze, v jiných navazujících epochách (např. II. 1921–1945), a to jen v rámci sekce, nebo ve spolupráci s jinými sekcemi nebo kluby či jednotlivci je možné, záleží vždy jen na iniciativě členů sekce.

Abychom si provoz na setkáních užili, zkrátili na pokud možno nezbytné minimum stavbu a bourání layoutu a zjednodušili si, resp. vůbec umožnili přípravu setkání, vytvořili jsme pravidla, která dobrovolně, avšak o to důsledněji dodržujeme.

Vznik a historie
několik slov o vzniku a historii sekce

Pravidla sekce
základní obecná pravidla sekce

Předpisy
kterými se řídíme

Akce
které jsme pořádali