Jak to začalo …

aneb krátké ohlédnutí

Historie modulů velikosti TT v klubu Zababov není nijak dlouhá, byť první moduly v této velikosti postavené v ČR mají za sebou již téměř patnáct let života. Světlo světa spatřily v roce 1989 v Brně, kde je jejich autoři poprvé veřejně předvedli v létě při oslavách 150 let železnice na území (tehdejší) ČSSR.

 

Díky spolupráci s těmito kolegy z dnešního Klubu železničních modelářů – Stanice mladých techniků jsme také byli schopni sestavit první modulové kolejiště ve velikosti TT pod hlavičkou klubu Zababov. Bylo to na setkání v České Lípě v říjnu 2002. „Brněnské“ moduly byly tehdy doplněny několika málo dalšími – stanicemi Horymírovy lázně a Týniště a několika moduly traťovými. Provoz probíhal podle velmi jednoduchého GVD, nakresleného na místě podle postaveného kolejiště.

cl2002_073_small

Také na dalším setkání, v lednu 2003 ve Velkých Opatovicích, jezdilo kolejiště TT v podobné konfiguraci. Tam jsme si poprvé vyzkoušeli provoz s výškou kolejí 1.000 mm nad podlahou a shodli jsme se, že u ní už zůstaneme (na rozdíl od velikostí H0 a N, které jsou provozovány ve výšce 1.300 mm). Současně se v té době počet příznivců TT v Zababově rozrostl o další zájemce a bylo již možné začít plánovat stavbu vlastních modulů.

vo2003_025_small a1c166bd32

Bez velkého vymýšlení jsme se také rozhodli využít mechanické rozhraní brněnských modulů, které jsme jen doplnili o několik detailů. Pro úplnost je nutno doplnit, že stejné rozhraní používá u svých modulů i KŽM Praha 3.

První moduly „zababovské“ generace byly stavěny v rámci stavebního setkání v Milevsku a provozu se poprvé zúčastnily tamtéž v červnu 2003. Zdejší kolejiště již bylo provozně podstatně bohatší – zejména díky odbočné stanici Hukovice jsme již mohli modelovat provoz na hlavní trati s odbočující lokálkou. Pro setkání už byl předem připraven GVD a provoz byl zajišťován telefonickou nabídkou a odhláškou vlaků.

Mezitím postupně přibývali další zájemci o naši velikost, přibývali noví členové klubu a v tichosti přibývaly i nové moduly. Na zatím posledním „provozním“ setkání, v říjnu 2003 v České Lípě, tak kolejiště TT bylo poprvé sestaveno výhradně z modulů, jejichž autory byli členové klubu Zababov. Zde jsme si také poprvé vyzkoušeli provoz v modelovém čase, samozřejmostí se již stal perfektně připravený GVD včetně např. sešitových jízdních řádů pro strojvedoucí nebo oběhů hnacích vozidel a telefonické dorozumívání mezi dopravnami. V průběhu setkání se nám podařilo splnit dva celodenní grafikony (jeden modelový den – 24 hod. – jsme zrychlili na 6 hodin) a ještě si dostatečně užít při večerních volných jízdách.

e79f590591

Samozřejmě i zde se k nám přidalo několik dalších zájemců a naše řady se tak opět rozrostly. Doufáme, že stejně rychle jako členů bude přibývat i modulů a naše kolejiště se bude dále rozrůstat.

a jak to pokračuje