I. Úvodní slovo / Introduction

FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi na ně, které si mohou klást potenciální zájemci o N-kové moduly

Jak to začalo? / What was at the beginning?

Stránka o tom, jak to vlastně s N-kovou modulovkou v Zababově začalo…a jak pokračoval její vývoj

Kam směřujeme / Our direction

Stránka, která alespoň ve stručnosti představuje naše cíle a představu o tom, kam se svou modulovkou směřujeme.