FAQ

N-scale – FAQ

Aktualizováno: 9. XI. 2013

1. Kdy se můžu stát členem?

Členství v sekci N-scale (resp. v klubu Zababov) není podmíněno ani vlastnictvím modulu, ani vozidel. Před vstupem do klubu je třeba se seznámit se Stanovami klubu. Dále je vhodné (ale není podmínkou) se před vstupem do klubu zúčastnit nějakého provozního setkání sekce N-scale, seznámit se s tím jak fungujeme, jak jezdíme apod.

2. Jak dlouho můžu pošilhávat po členství, jezdit jako host a přemýšlet, jestli se do toho pustit?

Počet účasti na setkáních jako host není limitován. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že vlastnímu provoznímu setkání předchází poměrně dlouhá organizační příprava, náročná stavba a zprovozňování postaveného kolejiště. Není tedy úplně fér, pokud si někdo bude chodit opakovaně pouze zajezdit, aniž by se podílel na přípravě setkání.

3. Jakou činnost musím v sekci povinně vyvíjet?

Jsme spolkem dobrovolníků, kteří se rozhodli trávit svůj volný čas svým koníčkem a přispívat různou formou ke společné zábavě, jejímž vrcholem je provozní setkání s moduly. Žádná povinná činnost pro členy určena není.

4. Jak často se konají setkání?

Provozní setkání s kolejištěm se u nás konají zpravidla 3x ročně, k tomu se občas navíc naskytne nabídka účasti na nějakém zahraničním FREMO setkání, kterých se, v případě zájmu, někteří z nás také účastní.

Vedle toho pořádáme příležitostně různá stavební setkání zaměřená na montáž koster modulů, na krajinařinu apod.

5. Je povinnost mít postaven nějaký modul?

Ne, taková povinnost stanovena není. Každý člen se do dění v sekci zapojuje dle svých možností a schopností. Přínosem tak může být například stavba vozidel, budov apod. ve prospěch ostatních členů, kteří třeba raději staví moduly. Máme ve zvyku si takto vzájemně pomáhat a funguje to.

Na druhou stranu uvítáme, pokud by každý člen přispěl do naší databáze modulů alespoň malou špetkou.

6. Je nutné mít k účasti na setkání nějaká vozidla?

Ne, taková povinnost stanovena není. Mezi členy je dostatek vozidel pro modulový provoz. Samozřejmě čím více vozidel je k dispozici, tím více mohou v provozu alternovat a snižuje se tak jejich provozní opotřebení.

7. Kdo mi pomůže, když něco nevím?

Nejlepším rádcem je celá sekce či klub. Proto když něco jako člen klubu nevím, je vhodné se se svou otázkou obrátit do klubového diskuzního fóra. Je třeba volit, zda se otázka týká specificky činnosti ve velikosti N (pak se obracím do N-kové diskuze) nebo je obecnější bez ohledu na měřítko (pak vyberu jinou vhodnou skupinu v diskuzním fóru).

8. Co to je hloupá otázka?

Obecně platí, že není hloupých otázek. Nicméně za nevítanou považujeme otázku, která je položená více než 3x, nebo otázku, na níž je odpověď veřejně a snadno dostupná v základních materiálech klubu.

9. Jak se u nás prosazují nové věci?

V klubu platí zavedené pravidlo „postav, předveď a pak přesvědč ostatní“. Diskuze má smysl nad konkrétním dílem, eliminují se tak planá akademická tlachání.

10. Jak mohu pomoci ostatním?

Přispět lze prakticky čímkoliv, oborů a přínosných drobností je nepočítaně. Více se nejspíše ukáže až po zapojení do činnosti sekce.

11. Jakou pomoc mohu očekávat?

Jak již bylo řečeno výše, snažíme si vzájemně pomáhat podle svých zájmů a odborností. Můžeš se tedy dočkat pomoci při konstrukci modulu, při zajišťování materiálu na moduly, při zapojování modulu, při digitalizaci lokomotiv atd. Po vstupu do klubu ti bude k dispozici detailní jmenný seznam možností ostatních členů sekce.

12. Musím mít své lokomotivy digitalizované?

Jelikož provozujeme naše kolejiště systémem DCC, je nezbytné mít každé trakční vozidlo opatřené DCC dekodérem.

13. Mohu digitalizovanou lokomotivu provozovat i doma na svém analogovém kolejišti?

Za určitých podmínek je možné digitalizované vozidlo provozovat i na analogovém kolejišti, přítomnost digitálního dekodéru může dokonce zlepšit jízdní vlastnosti i v analogovém provozu. Podmínkou však je změna nastavení dekodéru odlišně, než máme nastaveno pro provoz na našem kolejišti (na kolejišti máme v dekodérech povinně nastaven parametr zákaz analogového provozu).

14. Musím mít ke každé lokomotivě ovladač?

Každé trakční vozidlo na kolejišti je ovládáno právě jedním ovladačem (tzv. FRED/FREDi). Z toho logicky vyplývá, že ke každému trakčnímu vozidla musí být ovladač k dispozici. Než si však ovladač pořídíš, je možné domluvit se na setkání na zapůjčení nějakého momentálně nevyužitého ovladače některého jiného člena, pokud je takový k dispozici.

15. Kde seženu FREDa?

Ovladače FRED/FREDi se čas od času hromadně vyrábějí v rámci klubu. Je potřeba vždy vyčkat, než je taková hromadná objednávková akce v rámci klubu vyhlášena, což bývá obvykle jednou za dva roky. Samozřejmě je možné pokusit se o odkoupení nadbytečného ovladače od některého ze stávajících členů klubu.

16. Jaká vozidla jsou nejvhodnější pro provoz?

Je dobré mít na paměti, že se snažíme modelovat provoz ČSD na přelomu 60. a 70. let. Tím by měla být předurčena volba vozidel jak z hlediska železniční správy, tak z hlediska časové epochy. Při dostatečné nabídce vozidel modernější epochy nelze do budoucna vyloučit také alternativní provoz v epoše V či VI.

17. Mohu v provozu uplatnit staré modely od firmy Piko?

Trakční vozidla z produkce Piko (ex NDR) nejsou pro náš modulový provoz příliš vhodná. Nesplňují naše požadavky ani esteticky ani technicky. Naproti tomu některé vagóny (především čtyřnápravové nákladní vozy) nám spolehlivě slouží dodnes, podmínkou jejich použití však je výměna dvojkolí vozidel za nová, která splňují normy NEM.

18. Jaký modul je vhodné postavit jako první?

Každému, kdo s moduly začíná, doporučujeme vždy jako první postavit jednoduchý rovný traťový modul bez výhybek. Nezáleží na tom, zda máš již zkušenosti se stavbou domácího kolejiště, stavba modulu má svá specifika a je dobré si je „osahat“ na jednoduchém nenáročném projektu. Není to vyjádřením nedůvěry ke schopnostem nových členů, ale praktická a často draze zaplacená zkušenost mnohých z nás.

19. Jaké jsou doporučené délky rovného modulu?

Je v zásadě jedno, jak dlouhý modul uděláš. Limitní jsou především přepravní možnosti a možnosti manipulace s modulem. Z důvodu manipulace (nošení jedním člověkem) nedoporučujeme moduly delší než 100 cm. Nejčastěji se však staví moduly délky 80 cm. Výhodou je, že na takový modul lze vystačit s jednou flexi kolejí Peco, na metrový modul už je nutné flexi kolej napojovat ze dvou kusů.

20. Kde seženu materiál na moduly?

Po více než deseti letech praktických zkušeností se stavbou modulů jsme zakotvili u frézované březové překližky tloušťky 12 mm. Zdroj materiálu a možnost frézování máme uvnitř klubu, takže po vstupu do klubu ti toto vše bude k dispozici. Jinak některé standardizované stavebnice modulů a modulová rozhraní, držáky nohou a nohy k modulům lze zakoupit a objednat na e-shopu Nscale.cz