Jak to začalo

Jak to začalo? / What was at the beginning?

Autor: D. Buchtela
Aktualizováno dne 12.11.2013

2001

Začalo to docela nenápadně a na dvou frontách.

Zatímco na jedné straně koncem roku 2001 vznikal ještě jako volné sdružení Zababov, který ve svých počátcích zaměřil svou pozornost na rozvoj a stavbu modulů ve velikosti H0, nějaký čas před tím dal na jižní Moravě Libor Schmidt jako duchovní otec projektu dohromady skupinku nadšenců toužících po modulovce právě v N-ku. A neskončili jen u touhy, ale pustili se také do realizace svých tužeb. A tak, i když z původně většího počtu zájemců zůstalo jen pár „skalních“, byly viditelným výsledkem jejich práce asi první N-kové moduly v České republice.

Toto je fotografie vůbec prvního N modulu, který v Brně vznikl. Šlo o obloukový modul s poloměrem oblouku r=600 mm. Takovéto oblouky už dnes nestavíme, protože jako minimální poloměr pro traťové moduly používáme poloměr 1 metr. Přesto však byly moduly s menšími poloměry při ježdění do sestavy dlouhou dobu zařazovány alespoň na lokálkách. Na druhém snímku je tentýž modul po dokončení vegetace.

2002 – 2003

Zababov si jako standard spojovacích profilů hned na svém začátku deklaroval profily západoevropského sdružení FREMO (které působí i v N-ku), zatímco kluci z Moravy hledali inspiraci ke svému profilu u rakouských kolegů ve Vídni, ale i v brněnském  SMT, kde už tou dobou zdárně „modulařili“ v TT.

A protože i na půdě Zababova se našli jedinci oddaní tělem i duší měřítku 1:160, bylo jen otázkou času, kdy se tihle lidé a jejich zájmy setkají. Stalo se tak ani ne rok po ustavení Zababova. Po několika úvodních více méně seznamovacích kontaktech se rychle ukázalo, že máme k sobě díky společnému zájmu velmi blízko. A tak kluci z Brna dali svým rozhodnutím přidat se k Zababovu první základ pro naší současnou N-kovou modulovku. Bez velkých potíží jsme se dohodli na dalším společném postupu i na používaných standardech. Provozní premiérou se stalo setkání klubu Zababov v České Lípě, kde jsme 26. října 2002 poprvé sestavili modulové kolejiště velikosti N.

N-kové moduly před montáží do sestavy, které vidíte na prvním snímku (pořízeném v České Lípě), pocházejí všechny z původní brněnské modulovky. Za malou chvilku budou všechny premiérově zařazeny do zababovské sestavy, kterou vidíte na druhém obrázku.

V oblasti elektrického propojení modulů byla zpočátku za základ vzata norma kolegů z H0, v oblasti mechanického rozhraní jsme za standart vzali profily skupinyfiNescale, která je jakousi podskupinou N-kové odnože FREMO. Zůstáváme tak plně kompatibilní s FREMO rozhraním, ale zároveň u původních brněnských modulů stačilo pouhé převrtání spojovacích otvorů a doplnění dohodnutého elektrorozhraní, aby byly tyto moduly bez jakýchkoliv problémů propojitelné s novými moduly stavěnými již podle nově dohodnutých standardů.

Přestože některé původní brněnské moduly nesplňovaly naše nově dohodnuté standardy (zejména pokud šlo o poloměry oblouků na modulech nebo použité výhybky na dopravních kolejích), byli bychom alespoň v začátcích sami proti sobě, kdybychom tyto jinak zcela funkční moduly vyloučili ze společného ježdění. Pro nově stavěné moduly je však dohoda jasná a pevná! A až bude jednou dostatek modulů nových, prostě ty nevyhovující přestaneme používat nebo projdou rekonstrukcí.

Libor Schmidt a Michal Slavík při montáži brněnských modulů v říjnu 2002 v České Lípě, kde se konala premiéra N-kové modulovky v Zababově. Brněnské moduly byly v té době ještě jediné moduly, které už měly náznak krajiny…

A tak následovalo období postupného rozvoje a stavby nových modulů. Setkání od setkání byl náš layout bohatší, přibývaly nové moduly. Zpočátku jsme se zaměřili především na kvantitativní rozvoj, aby bylo na čem jezdit, a tak jsme jezdili i na nedokončených modulech, které často představovaly jen dřevěnou kostru a položenou kolej. Po tomto úvodním období, které trvalo něco málo přes rok, jsme se ale zaměřili na dokončení rozestavěných modulů, které se nám postupně daří také díky novým členům, kteří se k nám přidávají a pomáhají také svými modelářskými zkušenostmi rozvoji naší modulovky. Velkým pokrokem v tomto smyslu bylo například provedení krajiny i návěstní soustavy na modulu stanice Podolí.

2004 – 2005

Velkým mezníkem v naší historii a také motivem k výraznému pokroku na našich modulech se však stalo zahájení naší spolupráce s FREMO. První mezinárodní FREMO setkání na území České republiky se konalo v srpnu 2004 v Milevsku. Spolu s námi se ho zúčastnili němečtí N-kaři ze skupiny FREMO N-RE. Milevské setkání představovalo první test nejen technické, ale i provozní kompatibility naší modulovky a dnes už můžeme říci, že to byl test úspěšný. Důkazem toho, že setkání se líbilo oběma zúčastněným stranám, bylo navázání trvalejší spolupráce z N-kaři z FREMO. A tak jsme se společně sešli po čtrnácti měsících znovu, tentokrát v říjnu 2005 v Praze.

 

Čilý mezinárodní provoz v naší nejdokončenější stanici Podolí, která zároveň patří k nejfotogeničtějším místům naší modulovky

2006 – 2007

V podobě mezinárodní účasti na setkáních se nám v mezinárodním měřítku otvírají dveře k tomu, abychom plně využívali možnosti, které moduly nabízejí a kvůli čemu vlastně vznikly. A to při relativně omezeném počtu N-kařů nejen u nás je možnost velmi lákavá. Další mezinárodní akce, které jsme se zúčastnili, bylo výroční FREMO setkání v Alsfeldu v říjnu 2006, (bylo to mimochodem poprvé, kdy jsme vyrazili s modulovkou za hranice my). A potom v roce 2007 jsme přivítali FREMO N-kaře opět v České republice. Tehdy se poprvé zúčastnily také moduly z Polska.

2008 – 2010

A rozvoj pokračoval dál. Přidávali se k nám další jednotlivci, které N-ková modulovka a atmosféra kolem ní přilákaly. Někteří z nich dokonce přešli k N-kovým modulům od větších měřítek, které provozují na svých domácích kolejištích. A z mnohých nově příchozích členů se staly pevné opory našeho dnešního fungování. Vznikají nové provozní celky, jako jsou železárny Hrádek, úvraťová stanice Žleby, odbočky Odry a Na Rozcestí nebo atraktivní modul s městským motivem Kobylky.

 

Motiv s komunistickou manifestací pracujících patří k nejobdivovanějším částem modulu Kobylky

V roce 2009 jsme opět na pražském Norbertově uspořádali N-kové mezinárodní FREMO setkání. Naopak v červnu 2010 jsme se vydali my se svými moduly do německého městečka Hanau v podobě tříčlenné delegace a řady modulů.

 

Model úvraťové stanice Žleby sklízel úspěch na každém setkání, kterého se účastnil. Obzvláště si jej oblíbili němečtí modeláři na setkání v Hanau.

2011 – 2012

Další etapu našeho rozvoje představuje období, v němž se stabilizuje složení našeho týmu a zejména díky dalším nově příchozím se daří více divierzifikovat naší činnost v tom smyslu, že rozvoj už netáhnout jen tři čtyři lidé, ale širší tým. Vznikají nové moduly v podobě přístavu Holešky, vlečkového areálu Kocourkov, nz. Mačkov, řada drobných vleček, stanice Lipová a Filípkov (čímž se po dlouhé době rozšiřuje nabídka stanic pro hlavní trať). V závěru roku 2012 získáváme od přátel z FREMO do Zababova velmi zajímavý a univerzální modul výhybny s kamenolomem Reitershausen. V tomto období byla rovněž zahájena stavba lokálkových stanic Luby a Vršiny (které jsou ve výhledu plánovány jako součást budoucího projektu elektrifikované Lipenky) a rovněž vlečkového areálu Řepy.

 

Říční přístav Holešky s vlečkovým areálem

Ještě před tím ale v roce 2011 opět pořádáme v Praze 6 N-kové FREMO setkání, tentokrát poprvé s účastí mega-stanice Karlsruhe-Durlach, která nám zabrala téměř půlku norbertovské tělocvičny.

 

Dokončené železárny Hrádek

2013

Rok 2013 byl v naší činnosti obzvláště významným. Hlavní událostí tohoto roku se totiž stává výroční FREMO setkání, jehož uspořádáním se nás rozhodlo pověřit vedení FREMO. Tento rok je totiž rokem, v němž naše oblíbená velikost slaví 25. výročí existence pod křídly FREMO. Většinu našich aktivit v tomto roce jsme tedy podřídili přípravám a organizacím tohoto asi největšího N-kového setkání, které se v rámci FREMO s N-kovými moduly konalo. S odstupem snad již můžeme říci, že setkání se vydařilo, byť na rozdíl od běžných provozních setkání tato akce byla do značné míry spíše společenským setkáním modulářů z celé Evropy od Švédska až po Itálii. Alespoň ohlasy od zahraničních účastníků nám to potvrzují.

 

Ještě před tím jsme ale stihli v březnu uspořádat provozní setkání v Roudnici, čímž jsme namísto dosavadních Zákup založili novou tradici jarních setkání. A v červnu jsme si užili společné setkání s kolegy z H0 v Milevsku.

K novým modulovým přírůstkům patří zastávka Lobeč s vlečkou pivovaru, byla zahájena stavba nz Oráčov, skryté stanice Úvaly s dvoukolejným rozhraním a stanice na dvoukolejné trati Sklené nad Oslavou která je stavěna na motivy skutečné předlohy. Na trati přibyla řada návěstních modulů, rozvíjí se však především naše technologie. Vedle dosavadního ovládání velkých stanic pomocí programu ModelJop bylo našimi členy vyvinuto ovládání simulující pult reléovky založené na softwaru TrainController, což ve spojení s dotykovým displejem působí skutečně impozantně.

Pracujeme na doplnění informací na webu, zejména provozních pomůcek. Práce je před námi stále hodně, v blízké době se chceme vedle dokončení rozpracovaných modulů zaměřit hlavně na naše vozidla, rozšířit dále park typických vozidel ČSD a rovněž se více věnovat jejich patině.

Chcete nám pomoci psát další historii N-kových modulů? Těšíme se na další aktivní modeláře…