Kam směřujeme

 

Quo vadis N-scale aneb Kam směřujeme?

Aktualizace: 17. XI. 2013

Na této stránce bychom chtěli alespoň ve stručnosti představit naše cíle a představu o tom, kam se svou modulovkou směřujeme.


V první řadě jsme vzali za své zásady, na kterých vznikl celý Zababov. Máme tím na mysli podporu a rozvoj modulovky v České republice (v našem případě především ve velikosti N), stejně jako nadšení z poznávání nových a zajímavých stejně „postižených“ jedinců, vzájemnou slušnost a ohleduplnost a hlavně pak pohodu při společném „hraní si“.

Skladba lidí, kteří se tu sešli, i jejich zájmy jsou poměrně různorodé. Zatímco někteří z nás se „vyžívají“ ve stavbě modulů, jiní jsou spíše specialisty a nadšenci pro organizování provozu, což se skvěle využije pro přípravu GVD pro setkání. Uplatní se u nás jak modelář orientovaný na stavby a přestavby vozů (bez nich se dnes bohužel N-kař zaměřený na provoz ČSD stále neobejde), stejně jako člověk mající zalíbení v elektronice a DCC. V neposlední řadě jsou i zájemci o službu výpravčích, strojvedoucích a přípraváři nákladního provozu. Zkrátka každého může bavit něco trochu jiného, ale ve výsledku si pomáháme navzájem, takže nakonec se baví každý.

Moduly

Na naší N modulovce se snažíme zachytit období cca 70. let 20. století na kolejích ČSD. Modeláři označují toto období jako přelom „epoch III a IV“. Nejvíce nás oslovují nezatrolejované, především jednokolejné tratě. Do budoucna ale již vzniká i dvoukolejná trať. Ve vzdálenější budoucnosti chceme zkusit i elektrifikaci. Sice zatím jen na motivy lokálky Rybník – Lipno, ale budoucnost je vždy otevřená. Taktéž „cestování v čase“ mezi epochami není vyloučeno.

Naše moduly při provozu vždy znázorňují část „virtuální“ sítě železničních tratí. Provoz je vždy šitý na míru uspořádání našich modulů, s cílem co nejzajímavějšího provozu na setkání.

Na hlavních tratích lze projíždět s dlouhými rychlíky, „těžkými“ nákladními vlaky a celkově probíhá hustý provoz podle předpisu D2.

Na lokálkách se mohou doslova „vyřádit“ milovníci romantiky, osamělých motoráčků i zapadlých staniček s pozůstatky z dob dávno minulých. Provoz na nich probíhá podle Předpisu pro zjednodušenou dopravu D3.

Protože je zcela pochopitelné, že takové velikosti sítě, která by nám umožnila bohatý provoz na hlavní trati a současně odpovídající provoz na lokálkách, nelze dosáhnout ze dne na den, stanovujeme si občas priority staveb modulů. V současné době směřujeme stavbu spíše na traťové moduly, bez nichž by naše úseky mezi stanicemi byly ochuzené.

 

Stanice Lipová s čilým provozem

Ovládání

Ovládání stanic (výhybek) sice nemáme „normované“, ale stále více se spontánně snažíme přiblížit systém ovládání co nejvíce k realitě ČSD. Počínaje mechanickým přestavováním, uzamykatelnými ovladači, přes elektronické systémy, které simulují reálné zařízení JOP anebo reléové zabezpečovací zařízení. Do budoucna chceme zkusit vytvořit i stanici ovládanou výhybkovými a návěstními pákami. Všechny systémy mají svá pro i proti. Je jen na zájemcích o stavbu stanice, kterou cestu zvolí. Vzájemné porady členů jsou vždy samozřejmostí.

Vozidla

Jak již bylo naznačeno výše, český N-kař si v této oblasti musí pomoci většinou sám. Máme několik možností. Malosériové výrobky, hromadné přelakování a přeznačování použitelných továrně vyráběných vozidel a v současné době se snažíme i o výrobu vozidel z leptů, ať již koupených nebo vlastních, které si sami připravíme. Tímto směrem hodláme dále pokračovat. Vrcholem aktivit v oblasti vozidel bude i jejich patinace.

Rozpracovaný model rybáku od Igora Dýcky, tyto vozy rozšíří v hojném počtu náš vozový park

Setkání

Setkání se plánují cca na rok dopředu, po vzájemné dohodě tak, aby žádné nebylo v kolizi s termíny ostatních akcí klubu, případně FREMO. Stanovili jsme si minimální počet tří setkání za rok. Tato setkání jsou jak provozní, tak stavební. Při stavebních plánujeme i malá provozní moduliště na zkoušení a ladění nových vozidel, ale i pro zájem o provoz dětí členů. Protože jsme se již rozrostli, chceme plánovat do budoucna i tematická provozní setkání. Např. hlavní trať s odbočkou, síť lokálek D3 a v budoucnu třeba i odklonová trať vedle hlavní. Nadále máme v plánu pokračovat v tradici pořádat každý lichý rok v Praze provozní FREMO setkání.

Vzdělávání

Stále se snažíme vzájemně se dělit o nové zkušenosti, poznatky a zjištěné informace. Toto vše si předáváme různými formami komunikace. Drobnosti třeba jen přes internet, složitější třeba setkáním u nějakého dobrého moku. Do této oblasti můžeme zahrnout i stavební setkání, různé exkurse na zajímavá místa z historie i současnosti železnice a přednášky na setkáních. Vše je jen na domluvě členů, podle jejich zájmu.

Na podzim 2013 proběhla celodenní exkurze po průmyslových památkách a bývalých vlečkách Prokopského údolí

Do jaké míry a jak rychle se nám vše daří realizovat, závisí mimo jiné také na tom, kolik dalších ochotných a nadšených modelářů se k nám rozhodne přidat. Rádi mezi sebou uvítáme jakéhokoliv zájemce o modelaření v naší nejmilejší velikosti, ať už se rozhodne „trhat rekordy“ ve stavbě modulů nebo přispěje ke společnému dílu třeba pomocí při stavbě moduliště.


Pro Zababov připravili Dan Buchtela, Franta Krása a Ondra Vopelák, sekce N-scale