Nový Bor

Sekce TT-ČSD na výročním setkání klubu Zababov

NOVÝ BOR 30. října (gp) — V Novém Boru se v uplynulém víkendu sešli železniční modeláři z klubu Zababov. Výročního setkání se zúčastnilo 41 modelářů ze čtyř sekcí klubu, z toho 16 členů sekce TT-ČSD. Hlavní náplní setkání byl, tak jako obvykle, provoz na modulovém kolejišti. Kolejiště TT-ČSD v měřítku 1:120 s osmi stanicemi a dvěma nákladišti představovalo část hlavní trati bývalé České severní dráhy se stanicemi Bělá pod Bezdězem a Svor, s odbočující místní tratí Svor — Týniště. Během setkání se na kolejišti odehrály necelé tři modelové dny, zasazené do přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. Za 60 hodin modelového času na trať vyjelo přes 200 vlaků, nákladní vlaky přepravily více než 5000 tun zásilek.

49a42ccea9

Němečtí tenisté v Praze vlakem

PRAHA 26. října (gp) — Mezinárodní tenisový turnaj v Praze navštívila výprava tenistů z Německé demokratické republiky. Účast sportovců z NDR byla hojná, turnaje se zúčastnily špičky jako Fährmann, Lindnerová, Rautenberg, Rudolffová. Cesta letadlem je kvůli současné přestavbě letiště v Berlíně-Schönefeldu zdlouhavá a nepříjemná a tak sportovci využili nabídku německých železničářů a do Prahy jeli zvláštním vlakem. Motorová jednotka zdolala vzdálenost 375 km mezi Berlínem a Prahou za pouhých 5 hodin 3 minuty. Čs. železničáři, zejména organizovaní sportovci, podél celé trati nadšeně zdravili tenisty ze spřáteleného zahraničí.

fh
Na obrázku L. Seidla projíždí jednotka jako MR637 podjezdem nedaleko stanice Bělá pod Bezdězem.

albrechtice

1000 mm se stane minulostí

Na plenární schůzi sekce TT-ČSD při příležitosti IV. sjezdu klubu byl hlavním bodem jednání přechod z nivelety 1000 mm na niveletu 1300 mm. Příspěvky k tématu byly sice krátké, ale věcné. Zkušenosti, získané u našich širokorozchodných kolegů i v ostatních státech RVHP, zejména v Německé demokratické republice, ukazují na jasné výhody nivelety 1300 mm. Kromě lepšího estetického dojmu z krajiny i jedoucího vlaku jsou moduly s niveletou 1300 mm snadněji překonatelné a snižuje se i riziko úrazu v hlubokém předklonu. Nejdůležitější je ale interoperabilita v rámci FREMO, která pro nás znamená možnost pořádat společná přeshraniční setkání, a tak naplňovat heslo „Modeláři všech zemí, spojte se.“ Všichni přítomní členové sekce TT-ČSD si dali závazek do příštího setkání v Zákupech připravit své moduly na niveletu 1300 mm a setkání již uskutečnit v nové výšce.

ČTK

Pivovar Zababov s novou lokomotivou

Dodávky nových posunovacích lokomotiv T211.0 železnici i průmyslu postupně uvolňují ze služby malé parní lokomotivy. Vedení pivovaru Zababov se podařilo od ČSD získat vysloužilou lokomotivu řady 312.0 pro potřeby posunu na vlečce pivovaru. Díky starostlivé péči kolektivu pod vedením s. M. Pícky je stroj v dobrém stavu a v pivovaru spolehlivě slouží. Po předchozí službě u ČSD má lokomotiva povolen přechod na celostátní síť, a tak s vlečkovými vlaky zajíždí až do stanice Bělá. Tím pivovarská lokomotiva ušetří čas manipulačního vlaku ČSD, jehož lokomotiva dosud vlečku pivovaru obsluhovala.

-jp-

312

Ze Šumperka s rudou hvězdou

V kolejišti sst. Šumperk přibyla od posledního setkání novinka: dvacetimetrová točna. Točna zkrátí pobyt lokomotiv v sst. Šumperk až o čtvrt hodiny, protože odpadá složité přejíždění celého zhlaví, u skříňových naftových lokomotiv navíc komplikované přecházením mezi stanovišti strojvedoucího. Nemožnost otáčet parní lokomotivy dosud také znamenala delší jízdní doby ze Šumperka, protože všechny parní lokomotivy s tendrem, vyjma řady 555.0, mají rychlost tendrem napřed omezenu na 50 km/h. Zvýšená rychlost, zkrácené jízdní doby i prostoje znamenají vyšší využití lokomotiv i trati, vyšší přepravní výkony a lepší službu železnice národnímu hospodářství. Nejen dopravní dispečeři, ale i strojvedoucí si pochvalují novou točnu. Tendr tlačený před lokomotivou pro ně dosud znamenal překážku, omezující dobrý výhled na trať i na návěstidla, která znepříjemňuje už tak náročnou službu. Kromě zlepšení národohospodářských ukazatelů nová točna přináší i neopomenutelný výsledek agitační – na čele všech vlaků ze Šumperka nyní září rudá hvězda, symbol pokroku na naší železnici, v naší společnosti i na celém světě.

Jiří Poucha, výpravčí žst. Šumperk

brod

Nové lokomotivy v depu Nymburk

Pokračující elektrifikace hlavního tahu i návazných tratí a trvalé dodávky nových elektrických lokomotiv ze ZVIL Plzeň postupně uvolňují lokomotivy nezávislé trakce. Do lokomotivního depa Nymburk s novým grafikonem přibyly sovětské lokomotivy řady T679.1, které slouží v těžké nákladní službě na rameni Nymburk – Bělá – Svor – Šumperk. Jejich osvědčená transduktorová regulace tažné síly a výkonu se osvědčuje na sklonově náročném úseku Bělá – Svor, obzvláště nyní, v chladných měsících podzimních a zimních. Díky většímu normativu hmotnosti je možné plně využívat délky staničních kolejí ve všech nácestných stanicích. Dispečeři nákladní dopravy se již naučili sestavovat delší nákladní vlaky, na nichž se dobře uplatní silnější sovětské lokomotivy. Kolektiv strojvedoucích lokomotivního depa Nymburk pod vedením s. P. Bureše se snaží v soutěži o titul Brigáda socialistické práce ukázat, že se sovětskými lokomotivami je možné trvale překračovat normativ hmotnosti vlaku až o 25 %. Při zkouškách v minulém grafikonu strojvedoucí s. P. Bureš dokázal rozjet a dovézt až do cílové stanice vlak dlouhý více než jeden kilometr, a na základě zkušeností získaných vozbou takových vlaků vozí kolektiv vlaky těžké 2000 tun. Kromě již osvědčených strojů T679.1 slouží v depu Nymburk nové slovenské lokomotivy T466.0 ze strojíren v Martině. Lokomotivy mají moderní komůrkový motor, vyrobený v licenci francouzské firmy Pielstick. Komůrkové motory se vyznačují vyšší účinností, menší spotřebou nafty, menší kouřivostí a snadnějším startováním. Pokud se licenční motory Pielstick osvědčí, budou použity i v motorovém voze řady M474.0, jehož výroba se připravuje v podniku Vagónka Studénka. Novou lokomotivu T466.0 na našich tratích uvidíme především v čele manipulačních vlaků a při staničním posunu ve velkých stanicích, kde nahradí
zastaralé parní lokomotivy, které jsou již na konci své životnosti.
-jj-
t679 t466
Lokomotiva řady T679 v Bělé a lokomotiva řady T466 při staničním posunu ve Výpravčicích.

V Bělé otevřena vlečka

Vlečkový areál, připojený do stanice Bělá pod Bezdězem, se po dvou letech intenzivních stavebních prací rozšířil o dalších 1200 m kolejí. Vlečkové kolejiště, sestávající z odbočné a objízdné koleje, prozatím slouží velkému skladišti ropných látek. Do Bělé tak směřuje mnoho vozů s pohonnými hmotami, topnými oleji i těžkými ropnými frakcemi.
v budoucnosti očekáváme další přestavbu vlečky pro účely dřevozpracujícího závodu.

t334
Lokomotiva n. p. Dehtochema přebírá ve stanici Bělá pod Bezdězem zátěž pro vlečku podniku.

Do Hukovic opět vlakem

Na konci minulé pětiletky byla osobní i nákladní doprava na trati Svor — Hukovice dočasně zastavena pro špatný technický stav trati. Krajský národní výbor často dostává stížnosti z národních výborů v Hukovicích, Velké Kraši i z ostatních obcí na lokálce na nespolehlivost autobusového spojení ČSAD a problematické dojíždění pracujících do zaměstnání, zejména v zimním období. Podobně si stěžují i podniky, jejichž nákladní přepravu převzaly podniky ČSAD. Častá několikadenní zpoždění, špatné zacházení se zásilkami, nedostatečná kapacita nákladních automobilů, to všechno jsou nedostatky, které komplikují výrobu a distribuci. Sami pracovníci ČSAD tvrdí, že oblastní středisko v Bělé je přetíženo a termíny proto není možné vždy dodržet. Také zastaralý vozový park, v němž převládají vozidla Praga z padesátých let, má svůj vliv na včasnost dodávek. Proto nejen železničáři, ale i dopraváci z ČSAD uvítali rozhodnutí KNV uvést trať opět do provozu. Hned další týden po definitivním schválení obnovení provozu na lokální dráze se na koleje vydal kolektiv pracovníků traťového oddílu Bělá pod vedením s. P. Fořta. Takřka nadlidské úsilí všech zúčastněných pracovníků, lidská i materiální pomoc z podniků — přepravců na trati a pravé soudružské nadšení pro práci přineslo sladké ovoce: provoz do Hukovic byl obnoven ještě před začátkem letošního grafikonu. První vlak projel již 26. října ve večerních hodinách. Železničáři tak dali našim pracujícím krásný dárek k výročí znárodnění a vzniku federace.

iniciativa

Úspěchy automatizační techniky na našich kolejích

Technický pokrok v oblasti automatizace zasáhl i naše tratě. V sst. Výpravčice bylo elektromechanické zabezpečovací zařízení na traťovém zhlaví nahrazeno zabezpečovacím zařízením řízeným samočinným číslicovým počítačem americké společnosti IBM. Zobrazení stavu výhybek, návěstidel i vlakových cest se neděje, jak bylo dosud zvykem, na panelu s indikačními průsvitkami, ale přímo na tzv. displayi terminálu počítače. Ten vypadá jako obrazovka barevné televize. Promítá se na něj kolejový plán a počítač změnou barvy a tvaru jednotlivých prvků ukazuje současný stav v kolejišti, tedy postavení výhybek, návěstidel i obsazení kolejových úseků. Výpravčí ovládá stavění vlakových cest malým ukazatelem ve tvaru šipky, jímž po displayi pohybuje pomocí krabičky, kterou drží v ruce, tzv. myši. Snadná a rychlá práce výpravčího se zabezpečovacím zařízením se projevuje kladně nejen ve zrychlené práci celé sst. a v lepším plnění grafikonu, ale — jak nám potvrdil i výpravčí s. P. Štěpánek — i v lepší pracovní atmosféře v kolektivu stanice. Bohužel, zavádění moderní automatizační techniky má i své slabé stránky. Spolehlivá funkce zabezpečovacího zařízení vyžaduje spolehlivou funkci kolejových obvodů. Nové kolejové obvody se součástkami z kapitalistické ciziny jsou sice — narozdíl od původních kolejových obvodů, vyráběných u nás a v Sovětském svazu — o málo spolehlivější, ale vyžadují dokonalý styk náprav s kolejnicí a dostatečně nízký odpor nápravového šuntu. Na řešení už ale začal pracovat kolektiv pracovníků vozového depa Bělá. Všechny vozy, které budou v příštím grafikonu směrovány do sst. Výpravčice, upraví tak, aby jejich nápravy spolehlivě šuntovaly kolejové obvody. Z iniciativy kolektivu bude také provedeno společné setkání vedoucích pracovníků vozových dep, na kterém proběhne školení
a výměna zkušeností s úpravou náprav vozů.
-pj-

vypr
Snímek přibližuje podobu ovládacího panelu stanice, zobrazeného na displayi terminálu počítače.

Nová organizace nákladní přepravy

Po pozitivních zkušenostech s organizací nákladní přepravy v minulém grafikonu se odbor řízení nákladní dopravy a přepravy rozhodl pokračovat v nastoupeném směru. Nová podoba směrových lístků se směrovými čísly, snadnější administrace prázdných vozů, rychlejší třídění manipulačních vlaků, to vše přinesl nový způsob řízení nákladní přepravy pomocí samočinného počítače. Při zavádění nového způsobu se ale vyskytly i zádrhele. Prvním kamenem úrazu byla špatná připravenost staničních pracovníků. Ta ale padá na hlavu přímo odboru řízení, které málo spolupracovalo s jednotlivými stanicemi. Školení během celého přípravného procesu byla — jedním slovem řečeno — nedostačující. Pracovníci kolektivů se jen pomalu seznamovali s novou podobou směrových lístků a s údaji na nich přímo za provozu. Nakonec však, se vzájemnou soudružskou výpomocí, vše zvládli. Druhým problémem, na nějž jsme ve stanicích naráželi, bylo nejednotné značení vozů. Je nutné, aby si v centru uvědomili, že pracovníci v provozu se setkávají hned se několika různými značeními vozů a připravili potřebné pomůcky. Většina pracovníků zvládá tradiční značení ČSD, avšak značení okolních správ, zejména DR, a nové značení podle Mezinárodní železniční unie UIC je pro ně neznámé. Naštěstí, díky spolupráci straníků na všech úrovních, ve stanicích i ve vedení, došlo k dohodě, že k příštímu grafikonu budou vyrobeny a přiděleny přehledné pomůcky ke správnému pochopení jednotlivých značení.

Snadnějšímu rozpoznání jednotlivých vozů ve stanicích také pomůže nová kartotéka nákladních vozů. v ní bude pro každý evidovaný vůz uvedeno nové i staré označení, obě čísla, vlastnická správa a opis všech údajů, nezbytných pro správné použití v provozu. Díky využití nejmodernější výpočetní techniky bude součástí kartotéky také typová fotografie vozu.

-žo-
raj
Typová fotografie vozu řady Raj z nové kartotéky vozů.

Modelujeme-li léta šedesátá a sedmdesátá na československé železnici, léta provozně nesmírně zajímavá, musíme se smířit s tím, že jediné, co v tehdejší realitě optimisticky zářilo kupředu, byly rudé hvězdy na dýmnicích lokomotiv. Stylizoval jsem tuto reportáž jako sled soudobých novinových článků a okořenil ji několika články skutečnými. Kvůli formě jsem místy zohýbal a možná i zamlžil obsah, a tak ty skutečné zprávy z našeho modelového provozu musíte hledat mezi řádky — ale i to patří k modelované epoše. Přeji vám, abyste se naivnímu optimismu zpráv ze Zababovských státních drah upřímně zasmáli.

Jiří Poucha

Články „První vlaky na nové trati Havířov – Albrechtice“ a „Přepravci dobří a špatní“ vyšly v deníku Rudé právo 1. července 1961. Článek „V Doudlebách vozy nestojí“ vyšel v Železničáři č. 4/1963 a je převzat z publikace Jaroslava Wagnera Motorové lokomotivy 1435 BN 60. Článek „Příkladná iniciativa litického kolektivu“ vyšel v blíže nedatovaném Železničáři. Ostatní články napsal Jiří Poucha. Autorem fotografií Ladislav Seidl, fotografie upravil Jan Pičkar. Snímek displaye terminálu ve Výpravčicích zaslal Pavel Štěpánek.