Jaroměř 2011

Pracovní setkání

Překulily se prázdniny, ani nevíme jak. A v nové klubovně klubu JaroMo se uskutečnilo již tradiční pracovní a stavební setkání klubu Zababov. Tradiční proto, že předchozí stavební víkendy jsme organizovali v nedalekých Černožicích, kde jsme se ale museli věnovat také stavbě a pak následnému bourání layoutu, jako protihodnotě za bezplatné zapůjčení sálu v kulturním domě. Této dřiny a tak trochu zátěže pro stavební setkání jsme se zbavili získáním klubovny a proto jsme se mohli plně věnovat naší modelařině.

Na plánu tohoto stavebního setkání byla výroba nákladů, především řepy a uhlí, aby bylo čím zásobit největšího provozního spotřebitele = cukrovar. Pavel s Pájou přivezli také nový traťový modul na dokončení krajiny. Renča přivezla burčák, ale před tím pečlivě obrala zrnka z hroznů a vysušila jejich stopky, abychom měli kmeny na perfektní stromečky. Josey se snažil a ve Strážkovicích se vydal do tamních dolů (v uhelně) a vytěžil tam dva kýble hnědého uhlí té správné frakce. A když píšu, že dva kýble, tak opravdu dva vrchovaté kýble. Jsem opravdu zvědav, kdo a hlavně, kdy z té hromady uhlí vyrobí ty náklady. Přijel také Michal, jako vždy se svou milou bručivou náladou, aby mně pomohl dokončit mechanické a elektrické zprovoznění nového modulu „Rychnovek nz“. Nakonec se Rychnovku věnovali Josey a Michal celý víkend a dobrá věc se podařila. Z krizového vývoje je ale potřeba přijmout ponaučení. Nesmím také zapomenout na Pamiho, který sice nepřijel, ale poslal na laseru nařezané krovy. Renča s Pavlem z nich vyrobili krásné náklady.

Já jsem sice koordinátorsky nekoordinovaně pobíhal mezi jednotlivými skupinkami, ale také jsem stihnul připravit pár nákladů a podkladů pro Máňu, který nakonec přijal práci v n.p. Kablo Děčín a vyrobil několik navinutých bubnů s kabelem pro přepravu po železnici. V neděli také přišla Barunka, která je členkou našeho modelářského kroužku a pustila se do dokončovacích prací na voze Be.

Ještě je potřeba poděkovat všem, kteří nám v pátek a v sobotu pomohli nastěhovat nábytek, věnovaný Základní školou Boženy Němcové v Jaroměři.

Tak co se vlastně všechno udělalo? Místo hromady slov budou asi nejvýmluvnější obrázky:

j2011001

j2011002

j2011003

j2011004

j2011005

j2011006

j2011007

j2011008

j2011009

j2011010

j2011011

j2011012

j2011013

j2011014

j2011015

j2011016

j2011017

j2011018

j2011019

j2011020

j2011021