TT – Provoz doporučení k normám


1. XII. 2014, verze 1.00

1. Úvod

Tento text je souhrnem doporučení k dokumentům „
Norma pro stavbu modulů“ a „Norma pro vlastnosti vozidel“. Vychází hlavně z praktických zkušeností, získaných z předcházejících období činnosti.

2. Obecně

požadavek vysvětlení
Každý modul s délkou koleje v ose větší než 500 mm musí být samostatně stojící s možností doladění výšky v rozsahu minimálně ±50 mm. Kratší modul nemá potřebnou stabilitu, delší musí být samostatně stojící, aby bylo možné kolejiště vůbec sestavit.

3. Barevné provedení modulu

požadavek vysvětlení
Pro porost v blízkosti mechanického rozhraní je doporučena foliáž F551 (Násep jarní se suchými drny) firmy ModelScene.
Pro štěrk v blízkosti mechanického rozhraní je doporučen štěrk ve velikosti N firmy Modely Polák. Mezi pražce je vhodné umístit 8 až 10 kamínků. Nejlepší je štěrk namíchat z více odstínů podle skutečnosti.
Pro nátěr pražců v blízkosti mechanického rozhraní je doporučen odstín odpovídající barvě číslo F3M firmy AGAMA.

Pro nátěr kolejnic v blízkosti mechanického rozhraní je doporučen odstín odpovídající barvě číslo 54M firmy AGAMA.

Pro nátěr kostry modulu je doporučena černá matná barva. Doporučeno je použít barvu syntetickou (akrylátové barvy i po delší době mechanicky „lepí“).

4. Mechanická konstrukce modulu

požadavek vysvětlení
Pro nosnou konstrukci použít jen „umrtvené“ a dobře proschlé materiály – překližka, laťovka, vyhnout se dřevotřísce, spárovce, masivnímu dřevu, sololitu… Masivní dřevo je těžké, což se projeví hlavně při manipulaci s moduly. Ostatní nedoporučované materiály mají některé nevhodné vlastnosti. Např. dřevotříska je hygroskopická a i zalepené šroubované spoje se časem drolí. Sololit skoro to samé. Spárovka nevyhovuje tím, že pracuje a jsou to vlastně natupo slepené laťky, nemá křížové zpevnění jako překližka.
Kolejnice na mechanickém rozhraní důkladně upevnit, nejlépe připájením k cuprextitovým pražcům nebo vrutům. Tímto je zajištěno, že nedojde k náhodnému spojení kolejnic dvou spojených modulů z důvodu tepelné roztažnosti kolejnicových prutů.
Doporučuje se mezi jednotlivými kolejnicovými pruty vytvořit dilatační mezeru (na modulech delších než 500 mm) o šířce 0,4 mm při pokojové teplotě.

5. Elektrické zapojení modulu

požadavek vysvětlení
Modul by měl být vybaven úchytkami pro přečnívající konce kabelů, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy. Můžete použít třeba obyčejný kolíček na prádlo přilepený na spodek modulu.
Každý díl kolejového prutu je vhodné opatřit dvěma přívody. Opravovat špatný kontakt mezi vodičem a prutem na modelu s dokončenou krajinou je velmi obtížné.
Modul by měl být vybaven úchyty pro zavěšení průběžných kabelů ovladačů, telefonů nebo hodin. Vzhledem k bezpečnosti je lepší zavěsit průběžné kabely pod modul. Otvor úchytu by měl umožnit protažení konektoru CANON 25 používaného na rozvodech telefonů.
Není doporučeno zabudovávat zdířky sběrnice ovladačů do traťových modulů. Na modulech mezi stanicemi jsou využívány přenosné rozvody (LN-Box). Pevné umístění není flexibilní při stavbě kolejiště.
Všechna DCC zařízení by měla být uvedena v seznamu modulů. Jedná se hlavně o zesilovače, vestavěné LN-boxy, atd. Tyto informace pomáhají organizátorům setkání rychleji navrhnout kolejiště.
Pro zapojování vodičů (lanek) do jakýchkoli šroubovacích svorek je nutné na konec vodiče namáčknout trubičku (nevhodné je propájení vodiče, zcela nevhodné pouhé zkroucení). S moduly se všemožné manipuluje, přepravují se na různých dopravních prostředcích (občas i přívěsech) což jsou všechno činnosti, které se nemají moc rády se šroubovanými spoji. V kombinaci s měkkým uložením (pájený spoj, zkroucené konce vodičů) si zaděláváte na zbytečné problémy v elektroinstalaci. Šroubovým spojům v elektroinstalaci modulu je dobré se vyhnout.
Zdroj (transformátor) pro zesilovač (např. SPAX) musí být schopen při jmenovitém výstupním napětí (vstupním napětí zesilovače) dodat proud vyšší, než je nastavení proudového omezení zesilovače. Dodržení tohoto požadavku zajistí spolehlivé vypnutí nadproudové ochrany zesilovače v případě zkratu a pomůže tak zabránit např. poškození vozidel.

6. Výbava modulu stanice

požadavek vysvětlení
Odkládací prostor pro ovladače (na kostře modulu nebo noze). Když skončíme jízdu s vlakem, případně jen potřebujeme odložit na chvíli ovládač, není modul tím vhodným místem na jeho odložení. Hlavně, když je to váš, na kterém jste odpracoval tolik hodin.
Odkládací prostor pro vozové karty (na kostře modulu minimálně lišta; lepší je mít pro každou kolej separátní odkládací prostor pokud možno po celé délce. Pro odkládání a manipulaci s vozovými kartami je nutný prostor a platí totéž co pro ovladače – vysoká tráva není to nejlepší.
Prostor pro umístění telefonu. Telefonní přístroj je nutné umístit tak, aby ho bylo možné bez problémů používat. Ohýbat se k telefonu, položenému na podlaze, není příliš pohodlné, lepší je vhodná polička nebo stolek.
Prostor pro upevnění jízdních řádů (pokud možno více odkládacích ploch, pokud možno se svorkami pro list papíru A4). Jízdní řád, pomůcky pro nákladní dopravu, telefonní seznamy,… jsou pro provoz na kolejišti nutné a je dobré je vyvěsit ve správné výšce.
Prostor pro nepotřebná nebo poškozená vozidla, nářadí, obaly od vozidel, náklady apod. I zde je řešením polička nebo stolek.
Prodlužovací přívod 230 V s dostatečným počtem zásuvek (minimálně tolik, kolik potřebuji pro sebe + 1) – nejlépe profesionálně vyráběná, žádné „domácí bastlení“. Zásuvek není nikdy dost a vždy je potřeba připojit nějaký další spotřebič – třeba nabíječku na mobil.
Z bezpečnostních důvodů je bezpodmínečně nutné, aby prodlužovaní přívody, rozbočky a všechna ostatní zařízení, připojovaná k elektrorozvodné síti, odpovídala příslušným předpisům.

7. Vlastnosti vozidel

požadavek vysvětlení
Vozy je nutné upravit pro vybavení kolejových obvodů. Nejjednodušším způsobem je natřít nápravu odporovým lakem (osvědčený je lak firmy Uhlenbrock). Po natření každé nápravy zkontrolujeme její odpor (měl by být cca 5 ÷ 15 kOhm). Pracnější, ale preciznější, je osazení nápravy rezistorem v provedení SMD.
Vozidla je nutné vybavit vozovými nebo lokomotivními kartami. Vozové a lokomotivní karty jsou definovány v příloze předpisu normy pro vozidla.

příloha č.1

Vhodné zapojení výhybky

vyh_kov
výhybka s kovovou srdcovkou
vyh_plast
výhybka s plastovou srdcovkou