Norma pro vlastnosti vozidel1. XII. 2014, verze 1.00

 1. Úvod
  Tento text je souhrnem závazných požadavků kladených na vozidla.
 2. Vlastnosti vozidel
  • Všechna hnací vozidla musejí být vybavena dekodérem DCC NMRA kompatibilním. Dekodér musí umět dlouhé adresy a být nastaven 128 jízdních stupňů. Dekodér nesmí mít nastavené křivky zrychlení a brzdění nebo tyto musejí být na setkání deaktivované.
  • Všechna vozidla musejí být vybavena spřáhly Tillig kat č. 08841 nebo kompatibilními. Uvnitř ucelených nedělitelných souprav lze použít i jiné spřáhlo. Vozidla, která se v provozu s jinými nespřahují, mohou mít spřáhla nekompatibilní, nebo nemusejí mít spřáhlo vůbec (motorové nebo elektrická jednotka, MUV,…).
  • Všechna vozidla musejí být schopna vybavit kolejové obvody, pokud je některý modul využívá. Minimální proudový odběr každého vozidla je 1 mA při DCC napětí v kolejích 15 V.
  • Další parametry vozidel jsou popsány v normách NEM 301, NEM 303, NEM 310, NEM 311, NEM 314 a NEM 359.
  • Každý vůz musí být vybaven vozovou kartou. Vzory karet jsou uvedeny v příloze.
  • Každé hnací vozidlo být musí vybaveno lokomotivní kartou. Vzory karet jsou uvedeny v příloze.

příloha č.1

Vzory lokomotivních a vozových karet

kartaloko
lokomotivní karta

 

kartavuz
vozová karta – nákladní vozy

 

kartaosobnivuz
vozová karta – osobní vozy