Jak na štítky na moduly

Při každém setkání se využívá nemalého množství modulů. Postup je takový, že majitelé je připraví pro zapojení do layoutu, ale samotné připojení může dělat někdo jiný v závislosti na organizaci stavby. Aby se správné moduly dostaly na správné místo v layoutu je potřeba moduly poznat. Pro snazší orientaci slouží štítek označující modul a majitele.

Štítek si nyní můžete snadno vyrobit sami. Použijete k tomu naši aplikacihttp://tools.zababov.cz/stitky.html. Pomocí jednoduchého formuláře si připravíte štítek dle našeho vzoru. Vytvořené štítky stáhněte jako PDF a vytiskněte. Můžete si také štítky uložit k budoucí editaci a následně soubor znovu nahrát do aplikace. Opakovaně zadávané informace můžete také přednastavit. Nové štítky tak budou již těmito informacemi vyplněny automaticky.

Data, která do aplikace zadáte zůstávají jen a pouze ve Vašem počítači v použitém internetovém prohlížeči. Žádná data neukládáme na našich serverech.

Budeme rádi za případnou zpětnou vazbu. Obraťte se na Michala Hornycha nebo Petra Havlíka – buď mailem, nebo prostřednictvím DF klubu.

Stažené PDF si vytiskněte. Nastříhejte na jednotlivé štítky a zalaminujte. Takto připravný štítek je nejlepší připevnit na bok modulu (z obou stran – na severu i jihu).

Kde je na modulu „sever“

Na štítek je třeba správně zapsat tvary rozhraní. K tomu slouží orientace podle světových stran. Je potřeba stanovit, kde je sever. Podle toho se pak popisují rozhraní na západní a východní straně. Popis je vždy od severu k jihu.

U přímého modulu, kde je trať v ose modulu je to jedno. Platí ale zásada, že sever volíme na straně, kde je terén výše.

U obloukového modulu to jedno není. Tam je sever vně oblouku. Tedy na delší základně lichoběžníku tvořeného půdorysem modulu.