Mechanická rozhraní

Příloha normy pro moduly – sekce TT-ČSD
28.10.2003

Rozhraní ZN a NZ

ttnorma-zn-600

Rozhraní NZ vznikne překlopením rozhraní ZN podle osy koleje.

Rozhraní RR

ttnorma-rr-600

Rozhraní NN

ttnorma-nn-600

Rozhraní ZZ

ttnorma-zz-600

Rozhraní ZR a RZ

ttnorma-zr-600

Rozhraní RZ vznikne překlopením rozhraní ZR podle osy koleje.

Rozhraní RN a NR

ttnorma-nr-600

Rozhraní NR vznikne překlopením rozhraní RN podle osy koleje.

Další informace

Norma TT-ČSD

Doporučení k normě TT-ČSD

Výkresy mechanických rozhraní ke stažení

TTnormaP.pdf