Doporučení pro stavbu modulů

Sekce TT – ČSD
30. června 2009, verze 2.0

Úvod

Tento text je souhrnem doporučení k dokumentům „Mechanické vlastnosti modulů” a „Elektrické zapojení modulů a vlastnosti vozidel”. Vychází hlavně z praktických zkušeností, získaných z předcházejících období činnosti.

Mechanická konstrukce modulu

požadavek vysvětlení
Pro nosnou konstrukci použít jen „umrtvené” materiály – překližka, laťovka, vyhnout se dřevotřísce, spárovce, masivnímu dřevu, sololitu… Masivní dřevo je těžké, což se projeví hlavně při manipulaci s moduly. Ostatní nedoporučované materiály mají některé nevhodné vlastnosti. Např. dřevotříska je hygroskopická a i zalepené šroubované spoje se časem drolí. Sololit skoro to samé. Spárovka nevyhovuje tím, že pracuje a jsou to vlastně natupo slepené laťky, nemá křížové zpevnění jako překližka.
Kolejnice na mechanickém rozhraní důkladně upevnit, nejlépe připájením k cuprextitovým pražcům nebo vrutům. Tímto je zajištěno, že nedojde k náhodnému spojení kolejnic dvou spojených modulů z důvodu tepelné roztažnosti kolejnicových prutů.
Doporučuje se mezi jednotlivými kolejnicovými pruty vytvořit dilatační mezeru (na modulech delších než 500 mm) o šířce 0,4 mm při pokojové teplotě.

Elektrické zapojení modulu

požadavek vysvětlení
Modul by měl být vybaven úchytkami pro přečnívající konce kabelů, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy. Můžete použít třeba obyčejný kolíček na prádlo přilepený na spodek modulu.
Modul by měl být vybaven úchyty pro zavěšení průběžných kabelů ovladačů, telefonů nebo hodin. Vzhledem k bezpečnosti je lepší zavěsit průběžné kabely pod modul. Otvor úchytu by měl umožnit protažení konektoru CANON 25 používaného na rozvodech telefonů.
Není doporučeno zabudovávat zdířky sběrnice ovladačů do traťových modulů. Na modulech mezi stanicemi budou využívány přenosné rozvody (LN-Box). Pevné umístění není flexibilní při stavbě kolejiště.
Všechna DCC zařízení by měla být uvedena v CAD nákresu modulu. Jedná se hlavně o zesilovače, vestavěné LN‑boxy, atd. Tyto informace pomáhají organizátorům setkání rychleji navrhnout kolejiště.
Pro zapojovaní vodičů (lanek) do jakýchkoli šroubovacích svorek je nutné na konec vodiče namáčknout trubičku (nevhodné je propájení vodiče, zcela nevhodné pouhé zkroucení). S moduly se všemožné manipuluje, přepravují se na různých dopravních prostředcích (občas i přívěsech) což jsou všechno činnosti, které se nemají moc rády se šroubovanými spoji. V kombinaci s měkkým uložením (pájený spoj, zkroucené konce vodičů) si zaděláváte na zbytečné problémy v elektroinstalaci. Šroubovým spojům v elektroinstalaci modulu je dobré se vyhnout.
Při zapojování elektroinstalace napájení kolejí u modulů stanic je doporučeno řešit zapojení tak, aby bylo možné v případě potřeby bez náročných úprav vybavit stanici snímači obsazení kolejových úseků pro možnost dohledu nad obsazením kolejí. Je hodně pravděpodobné, že časem budete chtít řešit určité prvky automatizace a ulehčení v řízení stanic. K tomu se používá, různý software, který ke své činnosti potřebuje znát obsazenost kolejových úseků stanic. Ovšem je hodně nepraktické řešit dělení kolejových prutů na zaštěrkované koleji v dokončeném modulu.
Jednoduchý příklad určení kolejových úseků najdete v příloze č. 1.

Výbava modulu stanice

požadavek vysvětlení
Odkládací prostor pro ovladače (na kostře modulu nebo noze). Když skončíme jízdu s vlakem, případně jen potřebujeme odložit na chvíli ovládač, není modul tím vhodným místem na jeho odložení. Hlavně když je to váš, na kterém jste odpracoval tolik hodin.
Odkládací prostor pro vozové karty (na kostře modulu minimálně lišta; lepší je mít pro každou kolej separátní odkládací prostor pokud možno po celé délce. Pro odkládání a manipulaci s vozovými kartami je nutný prostor a platí totéž co pro ovladače – vysoká tráva není to nejlepší.
Prostor pro umístění telefonu. Telefonní přístroj je nutné umístit tak, aby ho bylo možné bez problémů používat. Ohýbat se k telefonu, položenému na podlaze, není příliš pohodlné, lepší je vhodná polička nebo stolek.
Prostor pro upevnění jízdních řádů (pokud možno více odkládacích ploch, pokud možno se svorkami pro list papíru A4). Jízdní řád, pomůcky pro nákladní dopravu, telefonní seznamy,… jsou pro provoz na kolejišti nutné a je dobré je vyvěsit ve správné výšce.
Prostor pro nepotřebná nebo poškozená vozidla, nářadí, obaly od vozidel, náklady apod. I zde je řešením polička nebo stolek.
Telefonní přístroj. Telefonní přístroj pro tónovou volbu.
Prodlužovací přívod 230 V s dostatečným počtem zásuvek (minimálně tolik, kolik potřebuji pro sebe + 1) – nejlépe profesionálně vyráběná, žádné „domácí bastlení”. Zásuvek není nikdy dost a vždy je potřeba připojit nějaký další spotřebič – třeba nabíječku na mobil.
Z bezpečnostních důvodů je bezpodmínečně nutné, aby prodlužovaní přívody, rozbočky a všechna ostatní zařízení, připojovaná k elektrorozvodné síty, odpovídala příslušným předpisům.

Vlastnosti vozidel

požadavek vysvětlení
Vozy je nutné upravit pro vybavení kolejových obvodů. Nejjednodušším způsobem je natřít nápravu odporovým lakem (osvědčený je lak firmy Uhlenbrock). Po natření každé nápravy zkontrolujeme její odpor (měl by být cca 5 ÷ 15 kOhm). Pracnější, ale preciznější, je osazení nápravy rezistorem v provedení SMD.

Možné rozdělení kolejových úseků u jednoduché stanice

d_priloha1

Možné zapojení výhybky

d_priloha2a
Výhybka s kovovou srdcovkou
d_priloha2b
Výhybka s plastovou srdcovkou

Schéma zapojení a návrh desky plošných spojů rozvedení sběrnice ovladačů pro moduly stanic

d_priloha5a
Schéma

d_priloha3b
Rozložení součástek

d_priloha3c
Návrh DPS pro přímý tisk předlohy
Vrtání děr:
upevnění DPS a konektorů 3,1 mm,
ostatní díry 0,8 mm.
Použité součástky:
konektor MEB 6/6P 6 ks

Schéma zapojení a návrh desky plošných spojů pro přímé a prokřížené připojení zesilovačů ke zdroji signálu – pomocná deska

d_priloha4a
Schéma

d_priloha4b
Rozložení součástek

d_priloha4c
Návrh DPS pro přímý tisk předlohy
Vrtání děr:
upevnění DPS a konektorů 3,1 mm,
ostatní díry 0,8 mm.
Použité součástky:
konektor MEB 6/6P 5 ks

Schéma zapojení a návrh desky plošných spojů rozvedení sběrnice ovladačů pro moduly stanic s přepínací možností křížového připojení zesilovačů

d_priloha5a
Schéma

d_priloha5b
Rozložení součástek

d_priloha5c
Návrh DPS pro přímý tisk předlohy
Vrtání děr:
upevnění DPS a konektorů 3,1 mm,
přepínač 1,2 mm.
ostatní díry 0,8 mm.
Použité součástky:
konektor MEB 6/6P 6 ks
P-KNX236 1 ks

Soubory ke stažení

Další části normy