Zákupy 2023

Provozní setkání sekce TT—ČSD

Pravidla setkání:

Přehled pravidel, která požadujeme dodržovat je na samostatné stránce.

Termín konání:

22. – 26. II. 2023

Začátek: středa, 22. II. 2023 – příjezd od 14:00 do 17:00. Pozdější příjezd nelze tolerovat.
Konec: neděle, 26. II. 2023 – odjezd do 18:00

Místo konání:

Sportovní hala mateřské a základní školy v Zákupech.
GPS: 50°41’9.252″N, 14°39’1.010″E

Zákupy hala

Nebo také na www.mapy.cz.

Program setkání:

stavba kolejiště

středa, 22. II. 2023
14:00 — 17:00příjezd účastníků, zaměření layoutu, stavba kolejiště
17:00 — 18:00stavba kolejiště
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 24:00
čtvrtek, 23. II. 2023
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 12:00stavba kolejiště
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 16:00seznámení s provozem
16:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
pátek, 24. II. 2023
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 12:00provoz podle GVD
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
sobota, 25. II. 2023
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 12:00provoz podle GVD
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
neděle, 26. II. 2023
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 10:30provoz podle GVD
10:30 — 12:00volné jízdy – úklid vozidel
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 13:30zhodnocení a rozloučení
13:30 — 18:00rozebírání layoutu, balení, úklid, odjezd

Ubytování:

Ubytování je v ubytovně ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích, cena 270,- Kč za lůžko/noc. Cena je včetně místního poplatku.

Stravování:

Snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně za 295,- Kč za osobu/den.

Uzávěrka přihlášek na stravu a ubytování je 5. II. 2023.

Po tomto datu jsou přihlášky závazné, v případě neúčasti vzniká povinnost objednané služby uhradit.

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek je 350,- Kč na osobu na celou dobu setkání. Pro účastníky účastnící se jen na jeden den je poplatek 250,- Kč na osobu a den. Při účasti na více dní se platí cena jako za celé setkání, t.j. 350,- Kč.
Poplatek platí všichni aktivní účastníci setkání – členové klubu Zababov, členové dalších klubů a dále hosté se žlutou visačkou a hosté s červenou visačkou s přístupem do haly mezi moduly. Rodinní příslušníci (zelená visačka) poplatek neplatí. Upozorňujeme, že za rodinné příslušníky neplatící poplatek považujeme jen nejbližší příbuzné – manžel / manželka, děti, rodiče.
Za hosty hradí poplatky jejich hostitel.

Více informací o hostech viz pokyny pro hosty.

Registrace modulů:

Uzávěrka registrace modulů je 20. XI. 2022 24:00!

Layout:

GVD:

Přihlašování HV:

K přihlašování hnacích vozidel a Fredů použijte Google tabulku. Tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy.

Do tabulky pouze vpisujte údaje. Neměňte pořadí sloupců ani listů v sešitu. Nepřidávejte sloupce ani nové listy. Tabulky obsahují vzorce a jsou mezi některými vazby. Ty byste výše popsanými manipulacemi narušili. Pokud v některé z tabulek obsadíte všechny řádky nepřidávejte nové. O další řádky či sloupce si zažádejte u koordinátora setkání.

Přihlašování osobních vozidel:

K přihlašování osobních vozidel použijte Google tabulku. Tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy.

Uzávěrka přihlášek HV a ostatních vozidel je 15. I. 2023 ve 24:00!

Objednávání ND:

Pro objednávání ND použijte Google tabulku. Tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy.

Datalisty stanic zde.

Uzávěrka objednávek ND je 12. II. 2023 ve 24:00!

Registrace hostů:

Ačkoliv naše setkání není veřejná výstava, je možné nás navštívit. Podmínkou je předchozí registrace a domluva s některým z členů našeho klubu, který se Vás ujme jako hostitel. Zároveň upozorňujeme na omezenou kapacitu pro účast hostů. V případě naplnění kapacity musíme hosty odmítat. Za setkání je vybírán poplatek, který slouží k uhrazení nákladů setkání. Za hosty hradí poplatky jejich hostitel. Více informací o účasti hostů čtěte zde.

Uzávěrka registrace hostů je 12. II. 2023 ve 24:00!

Více informací o hostech viz pokyny pro hosty.

Kontakty:

 • Koordinátor setkání:
  • Michal Hornych (michal.hornych@gmail.com, +420 603 150 722)
 • Ubytování a strava:
  • Míla Pícka (miloslav.picka@seznam.cz, +420 737 554 032)
 • Registrace hostů:
  • Michal Hornych (michal.hornych@gmail.com, +420 603 150 722)
 • Layout, registrace modulů:
  • Aleš Boubelík (aboubelik@fun.cz, +420 602 457 196)
 • Layout, koordinace stavby:
 • DCC:
  • Jan Lička (licka.jan@email.cz, +420 777 040 659)
 • Telefonie:
  • Petr Šebela (sebela74@gmail.com, +420 775 642 077)
 • Příprava GVD:
  • Petr Šimral (simral@simral.eu, +420 730 584 023)
  • Miroslav Chlubna (miroslav.chlubna@centrum.cz, +420 603 952 637)
 • Registrace hnacích vozidel:
  • Radim Hahn (radim.hahn@gmail.com)
 • Registrace osobních vozů:
  • Petr Šimral (simral@simral.eu, +420 730 584 023)
 • Příprava nákladního provozu:
  • Michal Hornych (michal.hornych@gmail.com, +420 603 150 722)