Jak na setkání

Pravidla setkání sekce TT-ČSD

Pravidla přípravy setkání

 • Termíny přihlašování účastníků, modulů, vozidel a dalšího vybavení je nutné bezpodmínečně dodržet.
 • Po uplynutí termínů jsou všechny přihlášky závazné.
 • Přihláška nezaručuje použití přihlášeného materiálu při setkání. Organizátoři se ale budou snažit přihlášce maximálně vyhovět.
 • Účastníci, kteří se přihlásili k jakékoliv činnosti organizačního týmu, mohou k těmto činnostem do svého týmu přizvat další účastníky a členy klubu. Odpovědnost ale zůstává na osobě uvedené v propozicích setkání.

Pravidla pro setkání

Stavba a oživení layoutu

 • Stavbu layoutu a následné oživení layoutu koordinují osoby k tomu určené koordinátorem setkání. Ostatní účastníci jsou povinni se řídit jejich pokyny.
 • Umisťovat jakákoliv vozidla na koleje je možné pouze po svolení vydaném koordinátorem DCC.
 • Zapojovat zdroje DCC signálu a zesilovače DCC signálu lze pouze dle pokynů koordinátora DCC.
 • Umisťování vozidel účastnících se provozu dle GVD je možno pouze podle pokynů příslušných koordinátorů (DCC, GVD, hnací, osobní a nákladní vozidla).
 • Veškerá vozidla vybavená DCC vybavením (dekodér) je možné umisťovat do layoutu pouze po přejímce osobou k tomu určenou – služba strojní. Toto se týká jak vozidel pro provoz dle GVD, tak pro ostatní volné jízdy.

Provoz dle GVD

 • Provoz se řídí předpisy ČSD dané epochy, případně jejich zjednodušenou formou vyhlášenou koordinátorem GVD.
 • Během provozu dle GVD není možné provozovat žádná další vozidla mimo GVD.

Volné jízdy

 • Volné jízdy jsou v rozsahu vyhlášeném v propozicích setkání.
 • Jejich zahájení vyhlašuje koordinátor GVD.
 • Majitelé stanic zajistí pro volné jízdy minimálně jednu průjezdnou kolej.
 • Pokud majitelé stanice nechtějí, aby stanice byla během volných jízd ovládána, viditelně označí ovládací pult heslem „NEDOTÝKAT SE“.
 • V rámci volných jízd je možno použít libovolná vozidla mimo vozidel (hnacích i tažených), která se účastní provozu dle GVD. S vozidly v provozu dle GVD nesmí být o volných jízdách nikterak manipulováno.

Demontáž layoutu a balení

 • Mechanické rozebírání layoutu je možné až v okamžiku vyhlášení koordinátorem setkání.
 • Do té doby není možné rozebírat žádné mechanické spojení modulů. Účastníci pomohou ostatním kolegům s balením vozidel, případně dalšího vybavení.
 • Mechanické spoje je možné rozpojovat až teprve tehdy, kdy jsou z layoutu demontovány veškeré kabeláže.

následující >