Pravidla pro hosty setkání Zababov

pořádaných sekcí TT-ČSD

Vážení hosté,

dovolte nám vysvětlit, že hlavní náplní našeho setkání je provoz rozsáhlého modulového kolejiště podle pravidel provozu na skutečné železnici. Nejedná se o veřejnou výstavu. K dosažení tohoto cíle je potřeba nejen modulů a modelů, ale i dalšího vybavení. Z tohoto důvodu je omezena možnost pohybu v hale s modulištěm. Současně je nutné dodržovat i další pravidla.

1. Přihlášení

Vzhledem k omezené kapacitě je podmínkou účasti se předem přihlásit. Bez přihlášení nebude umožněn vstup do moduliště. Nepřihlášeným hostům umožňujeme volný přístup pouze do prostor pro veřejnost – tribuny, oddělné části haly, atd. Při přihlášce uvedete termín, kdy nás navštívíte. Prosíme, aby jste zvážili své možnosti a pokud je to možné přijeli v jiný termín, než v sobotu. Při dosažení plné kapacity moduliště budeme hosty muset odmítat.

Informace k přihlášení naleznete v propozicích jednotlivých setkání.

2. Vstup do haly s modulištěm

Vstup do haly je možný jen ve vhodné obuvi. Buď sportovní obuv určená do haly, nebo domácí obuv.

Nahlášení hosté budou U vstupu do haly vybaveni visačkami. Tyto jsou povinni viditelně nosit po celou dobu účasti. Hosté bez visaček budou z prostoru moduliště vykázáni. Visačky identifikují účastníky a hosty takto:

  • Bílá visačka – členové klubu Zababov, případně členové dalších klubů účastnících se setkání.
  • Zelená visačka – rodinní příslušníci členů výše uvedených klubů.
  • Žlutá visačka – hosté pozvaní k účasti na provozu.
  • Červená visačka – ostatní hosté.

3. Účast na provozu

Hosté se žlutou visačkou – zejména zájemci o členství v klubu Zababov – se mohou zapojit do provozu. Provoz probíhá podle pravidel a jednotliví účastníci v něm mají svojí roli, která je jim přidělena před zahájením provozního dne. Aktivní účastníci setkání a členové klubů s bílou visačkou mají přednost při přidělování těchto funkcí před hosty se žlutou visačkou. Prosíme hosty aby toto respektovali.

Hosté se žlutou visačkou jsou pak povinni dbát pokynů všech účsatníků setkání s bílou visačkou. V případě nerespektování těchto pokynů mohou být vyloučeni z provozu, případně vykázáni z prostoru moduliště.

Hosté s červenou visačkou se smí v prostoru moduliště pohybovat v souladu s níže uvedenými pravidly pohybu, za jejich chování plně zodpovidá jejich hostitel s bílou visačkou. Hoste s červenou visačkou se nesmí samostatně účastnit provozu!

4. Pohyb po modulišti

Mezi moduly se pohybujte s největší mírou opatrnosti, neběhejte, necouvejte. Na moduly ani modely nesahejte, neopírejte se o ně, neodkládejte na ně žádné předměty. Dbejte na to, aby jste neblokovali přístup k modulům a volný průchod podél nich. V modulišti se vyskytují místa, kam mají vstup povolen jen účastníci zajišťující provoz, do těchto míst v žádném případě nevstupujte. Pro děti, které nedosahují výšky alespoň 140 cm je nutné mít k dispozici stoličku nebo schůdky. Děti se nesmí opírat o moduly a je nutné je z důvodu bezpečnosti přidržovat. V případě, že je potřeba dostat se na druhou stranu modulu, je možné modul pouze podlézt a to na označeném místě, které je k tomu speciálně upraveno. V těchto místech obzvláště dbejte opatrnosti a snažte se je co nejrychleji uvolnit. Bez výslovného souhlasu majitele modelu, modulů nebo jiného vybavení s nimi v žádném případě nijak nemanipulujte.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pravidel.

Členové sekce TT-ČSD klubu Zababov