Zákupy 2022

Provozní setkání sekce TT—ČSD

Podmínky konání setkání:

 • Příznivá epidemiologická situace. Podmínky ještě upřesníme.
 • Organizační tým má možnost akci z důvodu epidemiologické situace zrušit.

Přehled pravidel, která požadujeme dodržovat je na samostatné stránce.

Termín konání:

23. – 27. III. 2022

Začátek: středa, 23. III. 2022 – příjezd od 14:00 do 17:00. Pozdější příjezd nelze tolerovat.
Konec: neděle, 27. III. 2022 – odjezd do 18:00

Místo konání:

Sportovní hala mateřské a základní školy v Zákupech.
GPS: 50°41’9.252″N, 14°39’1.010″E

Zákupy hala

Nebo také na www.mapy.cz.

Program setkání:

středa, 23. III. 2022
14:00 — 17:00příjezd účastníků, zaměření layoutu, stavba kolejiště
17:00 — 18:00stavba kolejiště
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 24:00
čtvrtek, 24. III. 2022
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 13:30stavba kolejiště
13:30 — 14:30oběd
14:30 — 16:00seznámení s provozem
16:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
pátek, 25. III. 2022
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 13:30provoz podle GVD
13:30 — 14:30oběd
14:30 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
sobota, 26. III. 2022
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 12:00provoz podle GVD
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
neděle, 27. III. 2022
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 12:00provoz podle GVD
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 13:30zhodnocení a rozloučení
13:30 — 18:00rozebírání layoutu, balení, úklid, odjezd

Ubytování:

Ubytování je v ubytovně ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích, cena 250,- Kč za lůžko/noc. Cena je včetně místního poplatku.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Zakupy-ubyt1_03.jpg.

Stravování:

Snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně za 295,- Kč za osobu/den. Cena za stravování je jednotná pro děti i dospělé.

Uzávěrka přihlášek na stravu a ubytování je 27. II. 2022.

Po tomto datu jsou přihlášky závazné, v případě neúčasti vzniká povinnost objednané služby uhradit.

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek je 300,- Kč na osobu na celou dobu setkání. Pro účastníky účastnící se jen na jeden den je poplatek 200,- Kč na osobu a den. Maximální výše účastnického poplatku je tak 300,- Kč.
Poplatek platí všichni aktivní účastníci setkání – členové klubu Zababov, členové dalších klubů a dále hosté se žlutou visačkou a hosté s červenou visačkou s přístupem do haly mezi moduly. Rodinní příslušníci (zelená visačka) poplatek neplatí. Upozorňujeme, že za rodinné příslušníky neplatící poplatek považujeme jen nejbližší příbuzné – manžel / manželka, děti, rodiče.
Za hosty hradí poplatky jejich hostitel.

Více informací o hostech viz pokyny pro hosty.

Registrace modulů:

Uzávěrka registrace modulů je 5. XII. 2021 24:00!

Layout:

GVD:

Přihlašování HV:

K přihlašování hnacích vozidel a Fredů použijte Google tabulku (tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy, prosím neměňte pořadí listů v sešitu).

Přihlašování osobních vozidel:

K přihlašování osobních vozidel použijte Google tabulku (tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy, prosím neměňte pořadí listů v sešitu).

Uzávěrka přihlášek HV a ostatních vozidel je 31. I. 2022 ve 24:00!

Objednávání ND:

Pro objednávání ND použijte Google tabulku (tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy, prosím neměňte pořadí listů v sešitu).

Datalisty stanic zde.

Uzávěrka objednávek ND je 6. III. 2022 ve 24:00!

Registrace hostů:

Ačkoliv naše setkání není veřejná výstava, je možné nás navštívit. Podmínkou je předchozí registrace a domluva s některým z členů našeho klubu, který se Vás ujme jako hostitel. Zároveň upozorňujeme na omezenou kapacitu pro účast hostů. V případě naplnění kapacity musíme hosty odmítat. Za setkání je vybírán poplatek, který slouží k uhrazení nákladů setkání. Za hosty hradí poplatky jejich hostitel. Více informací o účasti hostů čtěte zde.

Uzávěrka registrace hostů je 13. III. 2022 ve 24:00!

Více informací o hostech viz pokyny pro hosty.

Kontakty:

 • Koordinátor setkání:
  • Petr Novotný (petr.nt@seznam.cz, +420 603 877 187)
  • Michal Hornych (michal.hornych@gmail.com, +420 603 150 722)
 • Ubytování a strava:
  • Míla Pícka (miloslav.picka@seznam.cz, +420 737 554 032)
 • Registrace hostů:
  • Zorka Šimralová (zorka@simral.eu, +420 730 529 316)
 • Layout, registrace modulů:
  • Michal Šedina (m.sedina@seznam.cz, +420 774 201 853)
  • Pavel Bureš (pavel.bures@email.cz, +420 604 224 550)
 • Layout, koordinace stavby:
 • DCC:
  • Jan Lička (licka.jan@email.cz)
 • Telefonie:
  • Pavel Bureš (pavel.bures@email.cz, +420 604 224 550)
 • Příprava GVD:
  • Petr Šimral (simral@simral.eu, +420 730 584 023)
  • Miroslav Chlubna (miroslav.chlubna@centrum.cz, +420 603 952 637)
 • Registrace hnacích vozidel:
  • Radim Hahn (radim.hahn@gmail.com)
 • Registrace osobních vozů:
  • Petr Šimral (simral@simral.eu, +420 730 584 023)
 • Příprava nákladního provozu:
  • Michal Hornych (michal.hornych@gmail.com, +420 603 150 722)