Zákupy 2021

Aktuální epidemiologická situace nedává naději, že budou restrikce uvolněny natolik, aby bylo možné setkání realizovat. Jako hlavní koordinátor tedy tímto, s velkou lítostí, setkání ruším.

Provozní setkání sekce TT—ČSD

Podmínky konání setkání:

  • Příznivá epidemiologická situace. Zejména možnost stravování a realizace setkání bez roušek.
  • Smysluplná sestava stanic pro sestavení věrohodného modelu provozu.
  • Úměrná délka mezistaničních úseků v poměru k délkám stanic.
  • Dostatek přihlášených HV.
  • Dostatek přihlášených osobních vozů a souprav.
  • Dostatek přihlášených nákladních vozů.
  • Dostatek přihlášených účastníků pro zajištění provozu.
  • Pro každou činnost uvedenou níže v tabulce kontaktů se podaří zajistit odpovědnou osobu.

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek si organizátoři vyhrazují právo zrušit setkání bez náhrady.

Přehled pravidel, která požadujeme dodržovat je na samostatné stránce.

Termín konání:

17. — 21. II. 2021

začátek:středa, 17. II. 2021 — příjezd od 14:00 do 17:00!Pozdější příjezdy je nutné konzultovat s koordinátorem layoutu.
konec:neděle, 21. II. 2021 — odjezd do 18:00

Místo konání:

Sportovní hala mateřské a základní školy v Zákupech.
GPS: 50°41’9.252″N, 14°39’1.010″E

Zákupy hala

Nebo také na www.mapy.cz.

Program setkání:

středa, 17. II. 2021
14:00 — 17:00příjezd účastníků, zaměření layoutu, stavba kolejiště
17:00 — 18:00stavba kolejiště
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 24:00stavba kolejiště
čtvrtek, 18. II. 2021
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 14:00stavba kolejiště
14:00 — 15:00oběd
15:00 — 16:00seznámení s provozem
16:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
pátek, 19. II. 2021
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 14:00provoz podle GVD
14:00 — 15:00oběd
14:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
sobota, 20. II. 2021
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 12:00provoz podle GVD
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 18:00provoz podle GVD
18:00 — 19:00večeře
19:00 — 22:00provoz podle GVD
neděle, 21. II. 2021
08:00 — 09:00snídaně
09:00 — 12:00provoz podle GVD
12:00 — 13:00oběd
13:00 — 13:30zhodnocení a rozloučení
13:30 — 18:00rozebírání layoutu, balení, úklid, odjezd

Ubytování:

Ubytování je v ubytovně ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích, cena XXX,- Kč za lůžko/noc.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Zakupy-ubyt1_03.jpg.

Stravování:

Ve stravování je velká změna. Budeme docházet do restaurace na koupališti. Odkaz.

Snídaně, obědy a večeře v místě za XXX,- Kč za osobu/den (snídaně XX,- Kč, oběd XX,- Kč, večeře XX,- Kč). Cena za stravování je jednotná pro děti i dospělé.

Uzávěrka přihlášek na stravu a ubytování je 31. I. 2021.

Po tomto datu jsou přihlášky závazné, v případě neúčasti vzniká povinnost objednané služby uhradit.

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek je XXX,- Kč na osobu na celou dobu setkání. Pro účastníky účastnící se na kratší dobu je poplatek 200,- Kč na osobu a den. Poplatek platí všichni aktivní účastníci setkání – členové klubu Zababov, členové dalších klubů a dále hosté se žlutou visačkou a hosté s červenou visačkou s přístupem do haly mezi moduly. Rodinní příslušníci (zelená visačka) poplatek neplatí. Upozorňujeme, že za rodinné příslušníky neplatící poplatek považujeme jen nejbližší příbuzné – manžel / manželka, děti, rodiče. Za hosty hradí poplatky jejich hostitel.

Více informací o hostech viz pokyny pro hosty.

Registrace modulů:

Uzávěrka registrace modulů je 29. XI. 2010 24:00!

Layout

Přihlašování HV:

K přihlašování hnacích vozidel a Fredů použijte Google tabulku zde (tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy, prosím neměňte pořadí listů v sešitu).

Registrační formulář

Přihlašování osobních vozidel:

K přihlašování osobních vozidel použijte Google tabulku zde (tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy, prosím neměňte pořadí listů v sešitu).

Registrační formulář

Objednávání ND:

Pro objednávání ND použijte Google tabulku zde (tabulka je kombinovaná pro objednávky nákladní dopravy, osobní vozidla, hnací vozidla a Fredy, prosím neměňte pořadí listů v sešitu).

Datalisty stanic zde.

Uzávěrka objednávek je 31. I. 2021 ve 24:00!

Registrační formulář

Registrace hostů:

Ačkoliv naše setkání není veřejná výstava, je možné nás navštívit. Podmínkou je předchozí registrace a domluva s některým z členů našeho klubu, který se Vás ujme jako hostitel. Zároveň upozorňujeme na omezenou kapacitu pro účast hostů. V případě naplnění kapacity musíme hosty odmítat. Za setkání je vybírán poplatek, který slouží k uhrazení nákladů setkání. Za hosty hradí poplatky jejich hostitel. Více informací o účasti hostů čtěte zde.

Uzávěrka registrace hostů je 7. II. 2021 ve 24:00!

Více informací o hostech viz pokyny pro hosty.

Kontakty:

Koordinátor setkání:
Michal Hornychtelefon:+420 603 150 722
e-mail:michal tečka hornych zavináč gmail tečka com
Ubytování a strava:
Míla Píckatelefon:+420 737 554 032
e-mail:miloslav tečka picka zavináč seznam tečka cz
Registrace hostů:
Zorka Šimralovátelefon:+420 730 529 316
e-mail:zorka zavináč simral tečka eu
Layout, registrace modulů:
Michal Šedinatelefon:+420 774 201 853
e-mail:tečka sedina zavináč seznam tečka cz
Layout, koordinace stavby:
???telefon:+420 
e-mail:zavináč y tečka cz
DCC:
???telefon:+420 
e-mail:zavináč y tečka cz
Telefonie:
???telefon:+420 
e-mail:zavináč y tečka cz
Příprava GVD:
Petr Šimraltelefon:+420 730 584 023
e-mail:simral zavináč simral tečka eu
Registrace hnacích vozidel:
???telefon:+420 
e-mail:zavináč y tečka cz
Registrace osobních vozidel:
???telefon:+420 
e-mail:zavináč y tečka cz
Příprava nákladního provozu:
Michal Hornychtelefon:+420 603 150 722
e-mail:michal tečka hornych zavináč gmail tečka com