Rokytnice v Orlických horách 2022

Každé provozní setkání modulové železnice je velice složitý podnik. Aby se vydařilo, musí se sejít nejen velká spousta stejně zapálených lidí, ale také musí bezvadně zapadnout složitá skládačka. Je potřeba najít vhodné místo, kde se sejde vhodná hala, dostupné ubytování a vhodné stravování. Kupodivu takových vhodných míst, která jsou k mání, zase tolik není. Následně se musí sesbírat nemalé množství modulů, ze kterých je poskládán layout do smysluplné podoby. K tomu se přidá GVD, jízdní řád, který dá celé té hře smysl. V den „D“ se pak vše sejde na místě, moduly se pospojují a přidá se k tomu moderní technika – digitální řízení maličkých lokomotiv. Pak ještě pár nikoliv nepodstatných maličkostí a může se začít.

Letos přišli konstruktéři grafikonu s neobvyklou myšlenkou. Hlavním námětem byla opravdu dlouhá hlavní trať s mnoha stanicemi a jen pár vedlejšími lokálkami. Zajímavá myšlenka. Bude to fungovat? Nezhroutí se to kvůli jednomu výpadku celé jako domeček z karet? Před setkáním docela napětí.

No, nezhroutilo se to! Koncept fungoval dobře a my si užívali opravdu dlouhých tras vlaků na hlavní trati. Zároveň bylo realizováno i dost přepřahů, což celý provoz ještě více ozvláštnilo. Centrem všeho dění byla stanice Moldava. Fungovala, i díky své obsluze, skvěle. Protože ta hlavní část šlapala jak hodinky, tak asi i ty další částečky naší hry fungovaly tak, jak měly. Nebyly problémy s DCC, s vozidly, hodinami, telefonií… Zkrátka celé setkání se náramně vydařilo a doufám, že si jej všichni užili tak dobře jako já. Všem organizátorům i ostatním účastníkům za to patří veliký dík.

Michal Hornych

Reportáž RokyTTnice z Karlštejna

Sešli jsme se zcela standardně, tedy 25. 10. od 13:00 do 21:00 a opět byla podvázána stavba layoutu pozdním příjezdem jednoho účastníka…

Layout byl postaven do 23:00.

Příprava provozu (hnací vozidla, osobní soupravy, nákladní doprava, úvodní briefing) tak nějak zcela standardní, tedy do 26.10.2022 16:00

Čas běží!

GVD začíná běžet v čase 1:3, po chvíli už zrychluje na 1:3,5, pak 1:4 a dokonce i na 1:4,5 (GVD byl namalován na čas 1:4). Ujeli jsme 4,5 provozního dne.

Strojvedoucích je dostatek, pouze dvakrát jsem od Zorky zaslechl volání „volný strojvedoucí“, kdy již výdej SJŘ poklesl na rezervu pouze 30 minut. To bylo v pátek.

Provoz přímo v Karlštejně…

Sloužili jsme v Karlštejně dva. Já jako staniční výpravčí a Mikulda jako traťový výpravčí obsluhoval mezistaniční úseky Karlštejn – odb. Jezero – odb. Dobřejovice – Studenec a odb. Jezero – Opočno.

Bylo to zcela bez problémů.

Musím pochválit autora GVD, Sašu Vrtěla.

GVD byl velice nápaditý, perfektně se mi s ním pracovalo. Skupina, Os z lokálek do boků, předjedeme Os z hlavní trati, rozjedeme skupinu. Nákladní doprava taktéž super. Pn, Sn, Rn, Nex projíždějí, Mn v principu bez manipulace. Směrem Finkenheerd – Dahmstadt úvratí, ale nemanipulují, pohoda. Mn Finkenheerd – Opočno Karlštejnem projíždí, taktéž pohoda.

Zpět se oba Mn (Dahmstadt + Opočno) v Karlštejně spojují, po prvním provozním dnu zcela bez problémů.

Jdkjklkjjdůjdůcjhyx.jhůjh.xjdx.hjnm (toto napsala kočka Rozárka) 😊

Krásná skupina…

Popíši skupinu od 19:20 do 20:20, na tu jsem se každý provozní den těšil…

  • V 19:28 přijíždí Os 21115 v soupravě Pielstick + BDms+ABm+BRa+WLAB+Bca. Vjede na kolej 2, objede, vyjede do tratě na 1. TK.
  • V 19:31 vjíždí osobní vlak 25112 od Opočna na pátou kolej bez manipulace.
  • V 19:41 vjíždí osobní 25180 na čtvrtou kolej bez manipulace, ale před jeho příjezdem je potřeba po čtvrté koleji objet lokomotivou od vlaku 21115.
  • V 19:43 přijíždí ER 253 z Moldavy, na který přidáváme skupinu vozů od Os 21115, která čeká na 1. TK.
  • Elektrická lokomotiva odstupuje na 2. TK. Objetý Pielstick přistavuje soupravu na 1. SK a odstupuje zpět na 1. TK. Elektrická lokomotiva z 2. TK nastupuje zpět na doplněnou soupravu na 1. SK.
  • Pielstick z 1. TK odstupuje na 7. SK a tam vyčká.
  • R 253 odjíždí po manipulaci v 19:53.
  • R 250 přijíždí od WEBu do Karlštejna v 19:54 a odjíždí v 19:55.
  • Os 25112 odjíždí na odhlášku ve 20:03 do Dahmstadtu.
  • Os 25180 odjíždí ve 20:05 do Opočna.

V úseku Waldengenberg – Moldava byla trať již elektrifikována napájecí soustavou 3 kV =. Kromě již klasických lokomotiv řad E 499.0, 1 a E 469.1 byly v provozu i „Krysa“ ES 499.0013 a „Pantograf  nově City Frog“ EM 475.1037+EM 475.1038“ Miloše Kostřece. Část vlaků byla ale vedena nezávislou trakcí, dokonce i rychlíky 253/254, které jely celým layoutem z Hronova (pohraniční přechodová stanice) do Waldengenbergu bez zastavení. Předpoklad byl tahat dvojicí lokomotiv T 478.3, což se bohužel nepodařilo zajistit. První dva provozní dny byla na tento výkon nasazena samotná T 478.1, kterou následně vystřídal „Ragulin“ T 679.2002 Romana Fryče. I velká část nákladní vlaků byla, z důvodu kapacity stanice Moldava i nedostatku disponibilních (čti přihlášených) vozidel závislé stejnosměrné trakce, tažena lokomotivami nezávislé trakce. Lokomotiv závislé trakce byl nakonec přebytek.

V roce 2022 v RokyTTnici „hodný PeŠ“

Na stejném místě jsme se fotili i před 10 lety – RokyTTnice 2012

Obrázky, videa a další pokoukání

Malé zamyšlení na závěr 1:

V Zákupech nás úplně tak moc nechtějí, v RokyTTnici o nás stojí. Infrastruktura je v RokyTTnici o kousek lepší (větší hala, lepší ubytovna i možnosti ubytování jinde, lepší kuchyně, ale vyšší cena, bar s obsluhou podle našich potřeb). Nestálo by za to přemístit naše výroční setkání na jaře každého roku do RokyTTnice a Zákupy opustit?

PeŠ

Malé zamyšlení na závěr 2:

Již dlouhá léta na setkáních v Čechách, Polsku i Německu si všímám, že se GVD naučíme zpravidla třetí provozní den. Nestálo by za to prodloužit naše setkání o jeden den, tedy úterý až neděle tak, abychom si znalost GVD užili o dva provozní dny déle? Nechci devítidenní provozní setkání, jako byla RokyTTnice 2014 (to už bylo opravdu přes čáru), ale ten jeden den navíc by se mi líbil.

PeŠ