Týnec 2024

Neveřejné provozní setkání TT a TTe pořádané sekcí TT-provoz v Klubu Zababov a klubem Modulová železnice Podkrkonoší za spolupráce s klubem Railnet Bratislava a KŽM Kokava
Pro setkání platí též tato Základní pravidla přípravy a průběhu setkání

Téma

Běžný provoz ČSD a případně jiných železničních správ na jednokolejné trati s možností dvoukolejných úseků a úzchorozchodné trati / vlečky 760mm v období III./IV. epochy

Termín

25.9.2024 (st) – 29.9.2024 (ne)
Začátek: 25.9.2024 10:00 hod. příjezd všech účastníků do 14:00 hod.
Konec: 29.9.2024 odjezd do 18:00 hod.

Místo konání

Hala týnecké základní školy, Školská ul. čp. 609
GPS:  50.0412256N, 15.3601828E, zde

Layout

bude doplněno

Registrace modulů

Každý majitel modulu je povinen zajistit dopravu modulů na setkání do termínu a hodiny viz výše, aby nezdržoval ostatní. Technický stav modulů musí odpovídat normám sekce TT‑provoz. Stavba layoutu se řídí předpisem S1: Postup a organizace vybalování a stavby layoutu.

uzávěrka registrace modulů: 7.6.2024, 18:00hod.

Registrace účastníků:

Přihlášky včasných aktivních účastníků pro službu dopravní, pokud už nejsou přihlášeni s moduly (zejména strojvůdci, podstatné pro tvorbu GVD a počet SJŘ a turnusů) 
Případní noví zájemci ať se prosím domluví s některým ze členů organizačního týmu.
Termín: 14.6.2024 18:00 hod.
registrace účastníků zde

GVD

0 – 24 hod. v čase 1:6, bez volných jízd

bude doplněno

Ubytování

Každý z účastníků si zajišťuje samostatně.

Stravování

  • ve školní jídelně, snídaně a večeře formou studeného bufetu
    cena 100 až 200 Kč za jídlo, bude upřesněno
  • v obci samoobsluha, večerka, pizzerie s rozvážkovou službou

Termín pro přihlášení: 13.09.2024

Po tomto termínu si každý zajišťuje stravování samostatně.

Registrace hostů

Termín: 13.9.2024
Pro hosty aktivních účastníků setkání platí tato pravidla, prosíme dodržujte je.
registrace hostů zde

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je 250,- Kč / den nebo 600,- Kč na celé setkání.
Podmínkou účasti je předchozí registrace, viz kontakty.
Děti do 18let poplatek neplatí.

Platbu účastnického poplatku a stravování proveďte převodem
na účet č. 2113102803/2700
variabilní symbol: 2145223
specifický symbol si každý účastník/host najde zde ve sloupci označeném „SS“, částku najdete ve sloupci označeném „Celkem“

Z povinnosti bezhotovostní úhrady jsou vyjmuti účastníci ze Slovenska.

Přihlášky pro registraci modulů, účastníků, hostů odešlete e-mailem na kontaktní osoby uvedené níže.

Program setkání

25.9.2024 – stavba layoutu 10-24 hod., příjezd účastníků do  14:00 hod., individuální zahraniční výjimky nutno dohodnout předem
26.9.2024 – 28.9.2024 provoz dle GVD, 9-13, 14-18, 19-22 hodin, v případě dostatku personálu i déle, v pauzách oběd a večeře.
29.9.2024 – 9-11hod. provoz dle GVD, 11-12hod. organizované balení vozidel dle S2, 12-13hod. oběd, 13-18hod. balení a úklid

Nákladní provoz

Na přípravě nákladního provozu se podílejí majitelé stanic objednáváním přeprav. Rozlišujeme vozidla přepravců a vozidla volného oběhu.
Uzávěrka pro objednání přeprav pro hromadné generování před setkáním: 13.9.2024. Nákladní doprava se řídí předpisem KN 1
Formulář pro objednávky zde

Kontakty, organizační tým

Koordinátor setkání: Miloš Greguš, mgrezababov@seznam.cz, 739 552 793
Layout, registrace modulů: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Strava, registrace účastníků: Miloš Greguš, mgrezababov@seznam.cz, 739 552 793
Registrace hostů: 
GVD: Jan Dvořák, josey@centrum.cz
DCC a 230V: Pavel Štěpánek, stepanek.pavel@seznam.cz, 608 848 702
Telefonie, hodiny: Miroslav Bardoděj, mira_b@centrum.cz, 603 144 646
Služba strojní TT: Miloš Greguš, mgrezababov@seznam.cz, 739 552 793
Služba vozová TT:  
Nákladní doprava: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828

Organizátor vybalování: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Koordinátor stavby layoutu: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828