Jaroměř 2022

Neveřejné provozní setkání TT a TTe pořádané sekcí TT-provoz v Klubu Zababov a klubem Modulová železnice Podkrkonoší za spolupráce s klubem Railnet Bratislava a KŽM Kokava
Pro setkání platí též tato Základní pravidla přípravy a průběhu setkání

Téma

Běžný provoz ČSD a případně jiných železničních správ na jednokolejné trati s možností dvoukolejných úseků a úzchorozchodné trati / vlečky 760mm v období III./IV. epochy

Termín

4.5.2022 (st) – 8.5.2022 (ne)
Začátek: 4.5.2022 10:00 hod. příjezd všech účastníků do 14:00 hod.
Konec: 8.5.2022 odjezd do 18:00 hod.

Místo konání

Sportovní hala ASVAJ
Otakara Španiela 817, Jaroměř
GPS: 50°20´58.578″ N 15°55´6.960″ E

Layout

uzávěrka registrace modulů: 25.2.2022, 18:00hod.
Rozchody: TT (1435mm), TTe (760mm a různé průmyslové drážky)

Layout v pdf můžete stáhnout zde

Registrace modulů

Každý majitel modulu je povinen zajistit dopravu modulů na setkání do termínu a hodiny viz výše, aby nezdržoval ostatní. Technický stav modulů musí odpovídat normám sekce TT‑provoz. Stavba layoutu se řídí předpisem S1: Postup a organizace vybalování a stavby layoutu.

Registrace účastníků:

Přihlášky včasných aktivních účastníků pro službu dopravní, pokud už nejsou přihlášeni s moduly (zejména strojvůdci, podstatné pro tvorbu GVD a počet SJŘ a turnusů) 
Případní noví zájemci ať se prosím domluví s některým ze členů organizačního týmu.
Termín: 11.3.2022 18:00 hod.
registrace účastníků zde

GVD

0 – 24 hod. v čase 1:6, bez volných jízd

Ubytování

Každý z účastníků si zajišťuje samostatně.

Přespání na hale není možné!

Možnosti ubytování:

Stravování

Pokud to umožní situace s Covid-19, bude stravování pro přihlášené účastníky objednáno společně
Cena dle nabídky hostince – cca 80,- Kč / jídlo
Termín pro přihlášení: 20.04.2022

Po tomto termínu si každý zajišťuje stravování samostatně.

Registrace hostů

Termín: 20.4.2022
Pro hosty aktivních účastníků setkání platí tato pravidla, prosíme dodržujte je.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek pro členy pořádajících klubů je 150,- Kč / den nebo 500,- Kč na celé setkání.
Účastnický poplatek pro hosty je 150,- Kč / den nebo 500,- Kč na celé setkání (podmínkou účasti je předchozí registrace, viz kontakty).
Děti do 18let poplatek neplatí

Přihlášky pro registraci modulů, účastníků, hostů odešlete e-mailem na kontaktní osoby uvedené níže.

Program setkání

4.5.2022 – stavba layoutu 10-24 hod., příjezd účastníků do  14:00 hod., individuální zahraniční výjimky nutno dohodnout předem
4.5.2021 – 7.5.2021 provoz dle GVD, 9-13, 14-18, 19-23 hod., v pauzách oběd a večeře.
8.5.2020 – 9-11hod. provoz dle GVD, 11-12hod. organizované balení vozidel dle S2, 12-13hod. oběd, 13-18hod. balení a úklid

Nákladní provoz

Na přípravě nákladního provozu se podílejí majitelé stanic objednáváním přeprav. Rozlišujeme vozidla přepravců a vozidla volného oběhu.
Uzávěrka pro objednání přeprav pro hromadné generování před setkáním: 15.4.2022. Nákladní doprava se řídí předpisem KN 1
Formulář pro objednávky zde

Kontakty, organizační tým

Koordinátor setkání: Tomáš Tyll, tyll@akvks.cz, 604 321 676
Layout, registrace modulů: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Strava, registrace účastníků: Tomáš Tyll, tyll@akvks.cz, 604 321 676
Registrace hostů: 

GVD TT / TTe: Jan Dvořák, josey@centrum.cz / bude doplněno
DCC a 230V: 
Telefonie, hodiny: 
Služba strojní TT: 
Služba vozová TT: Václav Nosek
Služba vozová TTe: 
Nákladní doprava: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828

Organizátor vybalování: Hana Dvořáková, hanced@gmail.com, 724 119 717
Koordinátor stavby layoutu: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828

MTZ: