Jak na objednávky nákladní dopravy

Aby provozní setkání modulové železnice mělo smysl, je potřeba realizovat provoz vlaků dle připraveného jízdního řádu. Aby tento provoz měl nějakou náplň je také potřeba modelovat přepravu zboží. Nákladní doprava na skutečné železnici je realizována velkým množstvím pracovníků. Ti zpracovávají požadavky na přepravu jednotlivých zákazníků – mnoha firem přepravujících své zboží po železnici.

Je důležité, aby se na objednávání a tím pádem vymýšlení a přípravě podílelo co nejvíce účastníků. Zejména majitelů stanic a vozů. Objednávat mohou ale samozřejmě i účastníci, kteří stanici ani potřebné vozy nevlastní. Ti si ale musí zajistit vozy pro svoji objednávku od jiného majitele a musí respektovat určení a kapacitu stanic.

Kde vyplňovat

zababov_tt-csd_nd-objednavky

Své objednávky přeprav vyplníte dle dispozice koordinátora nákladní dopravy konkrétního setkání. Je možné vyplňovat buď do online Google Sheet, nebo do standardního tabukového souboru pro Microsoft Excel. Odkaz na soubor získáte od koordinátora nákladní dopravy, nebo v propozicích setkání. Stejně tak případně soubor k vyplnění.

Oběhy

Při objednávání a organizaci přepravy hovoříme o oběhu železničního vozu. Oběh definuje cestu vozu modelovanou železniční sítí. Rozlišujeme dva druhy oběhu. Prvním je otevřený oběh, druhým uzavřený oběh. Teoreticky oba, ale prakticky pouze uzavřený oběh je definován více záznamy o pohybu vozu.

Otevřený oběh

zababov_tt-csd_nd-objednavky-otevreny

Zde se jedná o oběh, kterým je definován jen pohyb zboží z místa A do místa B a již není definován další pohyb vozu. Jedná se o oběhy realizované vozy, které jsou deponovány. K oběhu nastoupí tak, že dispečer nákladního provozu přidá k takto definovanému oběhu první list definující pohyb vozu do stanice nakládky. Pak následuje vlastní objednaná přeprava. Po vyložení vozy mohou zůstat v cílové stanici, nebo se vrátit do místa deponie, dokud je dispečer nákladní dopravy nepoužije k nějaké přepravě.

Otevřený oběh nemusí nutně definovat jen přepravu z bodu A do bodu B, ale může také definovat pobyb vozu na více přepravách. V takovém případě bude definice obsahovat více řádků. Takový oběh ale není obvyklý.

Otevřené oběhy snižují počet cest, kdy vozy jedou prázdné jen proto aby dokončily svůj oběh.

Uzavřený oběh

zababov_tt-csd_nd-objednavky-uzavreny

Na rozdíl od otevřeného oběhu uzavřený oběh, jak už název napovídá, tvoří uzavřený pohyb vozu mezi nákladišti v layoutu. Typicky se jedná o pohyby vozů patřících objednatelům dopravy (vozy vlastněné nebo pronajaté jednotlivými podniky).

V našem modelovaném pojetí uzavřené oběhy použijeme pro složitější definice provozu – viz. níže uvedený druhý příklad.

zababov_tt-csd_nd-objednavky-uzavreny-2

Jak vyplňovat

Pro správné vyplnění popíšu jednotlivé sloupečky, jejich význam, použití a návod co mají obsahovat.

Počet kusů

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupeca

Sloupec A určuje kolik nákladových lístků se má dle tohoto předpisu vyrobit. Neznamená to ale, že se vozy musí po layoutu pohybovat vždy pohromadě. Lístky by měly obsahovat požadavek na přepravu stejného zboží stejnými vozy mezi stejným dopravnami. Vozy musí být zajištěny jedinou osobou (nemusí ale být nutně stejného majitele).

Informace o vozu

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecb-c

Ve sloupcích B a C jsou informace o vozu (vozech) pro tento oběh a jejich majiteli (majitelích).

Řada vozu

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecb

Zde uvedete označení vozu pro tento oběh.

Majitel vozu

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecc

Tento sloupec se nepromítne do nákladového lístku – informace by byla duplicitní k informaci uvedené na vozové kartě.

Uvedete zde majitele vozu. V případě, že objednatel používá vozy více majitelů uvede jejich čárkou oddělený seznam. Zde nevadí, když uvedená informace bude přesahovat velikost sloupce.

Odesílatel

zababov_tt-csd_nd-objednavky-odesilatel

V této sekci jsou uvedeny informace o odesílaném (přepravovaném) zboží, o jeho odesilateli a podací stanici.

Je povinností objednatele uvést všechny informace přesně. I u komodit, které se třeba datalistech stanic v layoutu nevyskytují, je potřeba uvést přesné místo podání (nakládky) zboží. U takových komodit bude včas koordinátorem nákladní dopravy pro setkání určeno odkud se tyto komodity budou přepravovat. Není možné určení těchto míst nechat na koordinátora nákladní dopravy.

Zboží

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecd

Uveďte stručný, přesný a výstižný název nebo popis přepravovaného zboží. Zejména u zboží, které je skutečně modelováno nákladem v otevřených vozech je potřeba aby bylo snadno rozpoznatelné o jaký náklad se jedná.

Podací stanice

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupece

Uveďte jméno podací stanice. Dbejte na to, aby se jméno stanice vešlo do sloupečku, tak jak je v dokumentu definován. V případě potřeby použijte nějakou zkratku. Například název „Bělá pod Bezdězem“ může zkrátit jako „Bělá p. Bezdězem“ nebo „Bělá p. Bez.“. Dbejte ale na to, aby stanice byla jasně identifikovatelná.

V případě, že podacím místem je vlečka přidružená ke stanici, uvedete rovněž jméno dané stanice. Pro určení vlečky slouží další sloupce.

Místo nakládky

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecf

Označíte přesně místo nakládky v dané podací stanici. Může to být číslo koleje, nebo jiné označení dle datalistu stanice.

V případě, že nakládka je mimo vlastní stanici, např. vlečka přidružená ke stanici uvedete toto nakládkové místo.

Odesílatel

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecg

Zde uvedete jméno odesílatele. Uvádějte název odesílatele. Majitelé stanic Vám potřebné informace uvedou v datových listech.

Pokud požadujete přepravu od dopravce, který není uveden v datovém listu (např. přepravu uhlí, která je dané stanici přiřazena pouze pro potřeby daného setkání), uveďte jiné jméno odesílatele. Případně tuto informaci získáte od koordinátora nákladní dopravy. Nenechávejte ale doplnění této informace na něm.

Příjemce

zababov_tt-csd_nd-objednavky-prijemce

Zde uvedete informace o cílovém místě určení přepravovaného zboží. Stejně jako v případě odesílatele uveďte kompletní informaci o odesílateli. Koordinátor nákladní dopravy nemůže ani tuto část vyplňovat za vás.

Stanice určení

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupech

Uveďte stanice, kam se má zboží dopravit. Stejně jako u podací stanice dbejte na to, aby se jméno stanice vešlo do sloupečku, tak jak je v dokumentu definován.

V případě, že podacím místem je vlečka přidružená ke stanici, uvedete rovněž jméno dané stanice. Pro určení vlečky slouží další sloupce.

Místo vykládky

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupeci

Označíte přesně místo nakládky v dané podací stanici. Může to být číslo koleje, nebo jiné označení dle datalistu stanice.

V případě, že nakládka je mimo vlastní stanici, např. vlečka přidružená ke stanici uvedete toto nakládkové místo.

Označení příjemce

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecj

Uveďte příjemce, tak jak odpovídá datalistu dané stanice.

Stejně jako u odesílatele, který není uveden v datovém listu stanice, uveďte jiné jméno odesilatele. Tuto informaci můžete rovněž získat od koordinátora nákladní dopravy.

Číslo oběhu

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupeck

Uzavřené nebo složitější oběhy jsou v dokumentu specifikovány prostřednictvím více záznamů. Je potřeba rozlišit jednotlivé oběhy od sebe. K tomu slouží tento sloupeček. Pro jednotlivé oběhy je potřeba uvést jejich číslo. Všechny řádky definující jeden oběh musí mít toto číslo stejné. Není ani zcela nutné, aby toto číslo bylo v dokumentu unikátní, ale je to přehlednější varianta. Číslo můžete volit zcela libovolně. Není potřeba dodržovat ani nějakou číselnou řadu.

V žádném případě se ale nesmí u dvou oběhů umístěných vedle sebe opakovat stejné číslo. Ani u různých objednatelů.

Objednatel

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecl

Zde uvedete objednatele. Jedná se o účastníka setkání, který objednal tuto přepravu. Informace je potřeba pro organizaci nákladní dopravy.

Poznámka

zababov_tt-csd_nd-objednavky-sloupecm

Sem uveďte libovolnou doplňující informaci. V žádném případě neuvádějte informace, které mají být uvedeny v jiných sloupcích.

Další informace vám vždy zodpoví koordinátor nákladní dopravy setkání.

Jaké zboží vozit do jaké dopravny je nejlepší vyčíst z datového listu stanice.