Norma pro stavbu modulů – výkresy rozhraní

Příloha 1 – Výkresy rozhraní

1. XII. 2014, verze 1.00

rozhrani_rr
Obr. 1: Výkres mechanického rozhraní tvaru RR

 

rozhrani_rn
Obr. 2: Výkres mechanického rozhraní tvaru RN
rozhrani_nn
Obr. 3: Výkres mechanického rozhraní tvaru NN
rozhrani_zr
Obr. 4: Výkres mechanického rozhraní tvaru ZR
rozhrani_zn
Obr. 5: Výkres mechanického rozhraní tvaru ZN
rozhrani_zz
Obr. 6: Výkres mechanického rozhraní tvaru ZZ