Propozice


Malé Svatoňovice 2016

 

Mezinárodní provozní setkání TT klubů
Zababov / sekce TT-Provoz
a Modulová železnice Podkrkonoší

 

Aktualizace: 1. X. 2015

Téma:

Základní téma: jednokolejka s event. dvojkolejnými vložkami. Řepa, uhlí, vápenec, brambory, dříví, pivo a cukr v letech 1950 – 1978 (s postupnou změnou trakcí). Běžný provoz na tratích ČSD, DR/DB, PKP. Jedna z lokálních tratí po část setkání v epoše II. (1920 – 1938).

Layout:

msvat_lay_v2

MSv2016_layout.pdf

 

GVD:

0 – 24 hod v čase 1:6 bez volných jízd

měřítko času může být výjimečně upraveno dle potřeb provozu a layoutu

nj__tra__v_prav_ice_radost_v_9

nj__tra__moldava_mochov_v_7

nj__tra__moldava_rokytnice_v_7

nj__tra__svor_kou_im_v_7

ke stažení zde

Termín:

4.5.2016 – 8.5.2016

Začátek: 4.5.2016 příjezd do 14:00 hod. nebo dle individuálního plánu (nutno dohodnout se stavbyvedoucím layoutu)
Konec: 8.5.2016 odjezd do 18:00 hod.

Místo konání:

Sportovní hala SOŠ OOM Malé Svatoňovice
GPS: 50°32’6.714″N, 16°2’30.563″E

811c5d1b1e

Místo konání na mapě:

6ccec477f787cde193c1

13fb183bb431ec876e71

Nebo přímo na www.mapy.cz

Program setkání:

středa, 4. V. 2016
08:00 – 14:00 Příjezd účastníků, všichni účastníci s moduly jsou povinni dorazit na místo nejpozději ve 14:00 hod., příp. v hodinu dohodnutou se stavbyvedoucím layoutu!
14:00 – 18:00 Stavba layoutu
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – 24:00 Stavba layoutu, příprava provozu
čtvrtek, 5. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:12 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 17:30 Provoz dle GVD
17:30 – 18:42 Večeře, focení skutečného provozu na trati 032
18:42 – 24:00 Provoz dle GVD
pátek, 6. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:12 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 17:30 Provoz dle GVD
17:30 – 18:42 Večeře, focení skutečného provozu na trati 032
18:42 – 24:00 Provoz dle GVD
sobota, 7. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:12 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 17:30 Provoz dle GVD
17:30 – 18:42 Večeře, focení skutečného provozu na trati 032
18:42 – 24:00 Provoz dle GVD
neděle, 8. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:12 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 14:30 Zhodnocení
14:30 – 18:00 Balení, úklid, odjezd

 

Ubytování:

Domov mládeže SOŠ OOM; 2lůžkové nebo 3lůžkové pokoje. Vždy jeden 2lůžkový a 3lůžkový pokoj mají vlastní společné sociální zařízení a předsíňku.

Cena ubytování: 250,- Kč za osobu /noc.

Stravování:

Školní jídelna SOŠ OOM; Cena: snídaně 55,- Kč; oběd 77,- Kč; večeře 66,- Kč; v obci obchod s potravinami.

Uzávěrka přihlášek na stravu a ubytování je 31.12.2015

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek pro členy pořádajících klubů je 100,- Kč / den nebo 250,- Kč na celé setkání.
Účastnický poplatek pro hosty je 100,- Kč / den nebo 250,- Kč na celé setkání (podmínkou účasti je předchozí registrace, viz kontakty).

Členové sekce TT-Provoz, kteří zaplatí včas a řádně členský příspěvek na rok 2016, účastnický poplatek neplatí.

Uzávěrka registrace hostů je 25.04.2016

Do tabulky Seznam účastníků, ubytování a strava vyplňte své jméno i v případě, že nepožadujete žádnou stravu a ubytování

V tabulce Hosté vyplňte všechny 4 sloupce a do každého řádku pouze jednoho hosta.

Pravidla přihlašování hostů

Pokud by Vám tabulky z jakéhokoli důvodu nešly vyplnit, pošlete mejl s přihláškou na hanced zavinač gmail tečka com.

Registrace modulů:

Každý majitel modulu je povinnen zajistit, dopravu modulů na setkání do termínu a hodiny viz výše, aby nezdržoval ostatní. Technický stav modulů musí odpovídat normám. Stavba layoutu se řídí předpisem


S1: Postup a organizace vybalování a stavby layoutu
.
Němečtí kolegové při stavbě své vlastní větvě řídí se tímto předpisem obdobně s přihlédnutím k vlastním pravidlům.

Uzávěrka registrace modulů: 31.12.2015

Nákladní provoz:

Na přípravě nákladního provozu se podílejí majitelé stanic objednáváním přeprav. Rozlišujeme vozidla přepravců a vozidla volného oběhu. Uzávěrka pro objednání přeprav pro hromadný tisk před setkáním: 24.4.2016. Nákladní doprava se řídí předpisem


KN 1

nebo pravidly Fremo.

Kontakty:

Koordinátor setkání: Tomáš Tyll
telefon: +420 604 321 676
e-mail: tyll zavinač akvks tečka cz
Ubytování a strava, registrace hostů: Hana Dvořáková
telefon: +420 724 119 717
e-mail: hanced zavinač gmail tečka com
Seznam účastníků, ubytování a strava

Hosté

Layout – tvorba a registrace modulů: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavinač centrum tečka cz
Layout, koordinace stavby: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavinač centrum tečka cz
Koordinátor vybalování: Hana Dvořáková
telefon: +420 724 119 717
e-mail: hanced zavinač gmail tečka com
DCC: Pavel Štěpánek, Miroslav Bardoděj
telefon: +420 608 848 702
+420 603 144 646
e-mail: stepanek tečka pavel zavinač seznam tečka cz
mira_b zavinač centrum tečka cz
Telefonie: Pavel Štěpánek, Miroslav Bardoděj
telefon: +420 608 848 702
+420 603 144 646
e-mail: stepanek tečka pavel zavinač seznam tečka cz
mira_b zavinač centrum tečka cz
Telefonie II.epocha: Marek Tyll
telefon: +420 605 472 460
e-mail: mara tečka tyll zavinač seznam tečka cz
Příprava GVD: Tomáš Tyll
telefon: +420 604 321 676
e-mail: tyll zavinač akvks tečka cz
Služba vozová: Miroslav Bardoděj
telefon: +420 603 144 646
e-mail: mira_b zavinač centrum tečka cz
Tabulka služby vozové
Služba strojní: Miloš Greguš
telefon: +420 739 552 793
e-mail: mgrezababov zavinač seznam tečka cz
Tabulka služby strojní
Nákladní provoz: Saša Vrtěl
telefon: +420 602 663 743
e-mail: vrtel zavináč szdc tečka cz
Objednávky přeprav
Dispečer: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavináč centrum tečka cz

Aktualizace: 1. X. 2015

Text: Jan Dvořák, Tomáš Tyll
Typo3: Jan Dvořák