Propozice


Malé Svatoňovice 2015

Mezinárodní provozní setkání TT klubů Zababov a Modulová železnice Podkrkonoší

Aktualizace: 13. IV. 2014

Téma:

Základním tématem (bude příp. upřesněno a dotvořeno): pivovary, cukrovary, vápenec a uhlí, uhlí a uhlí v letech 1950 – 1978. Běžný provoz na dvoukolejné a jednokolejných tratích ČSD, DR/DB, PKP

Layout:

msv2015_layout

MSv2015_layout.pdf

GVD:

0 – 24 hod v čase 1:6 bez volných jízd

Termín:

6.5.2015 – 10.5.2015
Začátek: 6.5.2015 příjezd nejpozději do 14:00 hod.
Konec: 10.5.2015 odjezd do 18:00 hod.

Místo konání:

Sportovní hala SOŠ OOM Malé Svatoňovice
GPS: 50°32’6.714″N, 16°2’30.563″E

811c5d1b1e

Místo konání na mapě:

6ccec477f787cde193c1

13fb183bb431ec876e71

Nebo přímo na www.mapy.cz

Program setkání:

středa, 4. V. 2016
08:00 – 14:00 Příjezd účastníků, všichni účastníci s moduly jsou povinni dorazit na místo nejpozději ve 14:00 hod. !
14:00 – 18:00 Stavba layoutu
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – 24:00 Stavba layoutu, příprava provozu
čtvrtek, 5. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:00 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 17:30 Provoz dle GVD
17:30 – 18:42 Večeře, focení skutečného provozu na trati 032
19:00 – 24:00 Provoz dle GVD
pátek, 6. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:00 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 17:30 Provoz dle GVD
17:30 – 18:42 Večeře, focení skutečného provozu na trati 032
19:00 – 24:00 Provoz dle GVD
sobota, 7. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:00 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 17:30 Provoz dle GVD
17:30 – 18:42 Večeře, focení skutečného provozu na trati 032
19:00 – 24:00 Provoz dle GVD
neděle, 8. V. 2016
08:00 – 09:12 Snídaně, focení skutečného provozu na trati 032
09:00 – 12:00 Provoz dle GVD
12:00 – 13:12 Oběd, focení skutečného provozu na trati 032
13:12 – 14:30 Zhodnocení
14:30 – 18:00 Balení, úklid, odjezd

 

Ubytování:

Domov mládeže SOŠ OOM; 2lůžkové nebo 3lůžkové pokoje. Vždy jeden 2lůžkový a 3lůžkový pokoj mají vlastní společné sociální zařízení a předsíňku.

Cena ubytování: 250,- Kč za osobu /noc.

Stravování:

Školní jídelna SOŠ OOM; Cena: snídaně 55,- Kč; oběd 77,- Kč; večeře 66,- Kč; v obci obchod s potravinami.

Uzávěrka přihlášek na stravu a ubytování je 31.12.2015

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek pro členy pořádajících klubů je 100,- Kč / den nebo 250,- Kč na celé setkání.
Účastnický poplatek pro hosty je 100,- Kč / den nebo 250,- Kč na celé setkání (podmínkou účasti je předchozí registrace, viz kontakty).

Registrace modulů:

Každý majitel modulu je povinnen zajistit, dopravu modulů na setkání do termínu a hodiny viz výše, aby nezdržoval ostatní. Technický stav modulů musí odpovídat normám. Stavba layoutu se řídí předpisem S1: Postup a organizace vybalování a stavby layoutu. Němečtí kolegové při stavbě své vlastní větvě řídí se tímto předpisem obdobně s přihlédnutím k vlastním pravidlům.

Uzávěrka registrace modulů: 31.12.2015

Nákladní provoz:

Na přípravě nákladního provozu se podílejí majitelé stanic objednáváním přeprav. Rozlišujeme vozidla přepravců a vozidla volného oběhu. Uzávěrka pro objednání přeprav pro hromadný tisk před setkáním: 24.4.2015. Nákladní doprava se řídí předpisem KN 1  nebo pravidly Fremo.

Kontakty:

Koordinátor setkání: Tomáš Tyll
telefon: +420 604 321 676
e-mail: tyll zavinač akvks tečka cz
Ubytování a strava, registrace hostů: Hana Dvořáková
telefon: +420 724 119 717
e-mail: hanced zavinač gmail tečka com
Layout – tvorba a registrace modulů: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavinač centrum tečka cz
Layout, koordinace stavby: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavinač centrum tečka cz
Koordinátor vybalování: Miroslav Široký
DCC: Pavel Štěpánek, Miroslav Bardoděj
telefon: +420 608 848 702
+420 603 144 646
e-mail: stepanek tečka pavel zavinač seznam tečka cz
mira_b zavinač centrum tečka cz
Telefonie: Pavel Štěpánek, Miroslav Bardoděj
telefon: +420 608 848 702
+420 603 144 646
e-mail: stepanek tečka pavel zavinač seznam tečka cz
mira_b zavinač centrum tečka cz
Telefonie II.epocha: Marek Tyll
telefon: +420 605 472 460
e-mail: mara tečka tyll zavinač seznam tečka cz
Příprava GVD: Tomáš Tyll
telefon: +420 604 321 676
e-mail: tyll zavinač akvks tečka cz
Služba vozová: Miroslav Bardoděj
telefon: +420 603 144 646
e-mail: mira_b zavinač centrum tečka cz
Tabulka služby vozové
Služba strojní: Miloš Greguš
telefon: +420 739 552 793
e-mail: mgrezababov zavinač seznam tečka cz
Tabulka služby strojní
Nákladní provoz: Saša Vrtěl
telefon: +420 602 663 743
e-mail: vrtel zavináč szdc tečka cz
Objednávky přeprav
Dispečer: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavináč centrum tečka cz

Aktualizace: 13. IV. 2014

Text: Jan Dvořák, Tomáš Tyll
Typo3: Jan Dvořák