Jaroměř 2019 propozice

Neveřejné provozní setkání TT a TTe pořádané sekcí TT-provoz v Klubu Zababov a klubem Modulová železnice Podkrkonoší za spolupráce s KŽM Kokava
Pro setkání platí též tato Základní pravidla přípravy a průběhu setkání

Téma

Běžný provoz ČSD a jiných železničních správ na jednokolejné trati s možností dvoukolejných úseků a úzchorozchodné trati 760mm v období III./IV. epochy

Termín

4.5.2019 (so) – 8.5.2019 (st)
Začátek: 4.5.2019 10:00 hod. příjezd všech účastníků do 14:00 hod.
Konec: 8.5.2019 odjezd do 18:00 hod.

Místo konání

Sportovní hala ASVAJ
Otakara Španiela 817, Jaroměř
GPS: 50°20´58.578″ N 15°55´6.960″ E

Layout

uzávěrka registrace modulů: 15.01.2019, 24:00hod.
Rozchody: TT (1435mm), TTe (760mm a různé průmyslové drážky)

Layout v pdf můžete stáhnout zde

Registrace modulů

Každý majitel modulu je povinnen zajistit, dopravu modulů na setkání do termínu a hodiny viz výše, aby nezdržoval ostatní. Technický stav modulů musí odpovídat normám sekce TT‑provoz. Stavba layoutu se řídí předpisem S1: Postup a organizace vybalování a stavby layoutu.

Registrace účastníků:

Přihlášky včasných aktivních účastníků pro službu dopravní, pokud už nejsou přihlášeni s moduly (zejména strojvůdci, podstatné pro tvorbu GVD a počet SJŘ a turnusů) 
Případní noví zájemci ať se prosím domluví s některým ze členů organizačního týmu.
Termín: 24.02.2019 24:00 hod.

Přihláška pozdních aktivních účastníků (nelze v úplnosti zaručit vždy přidělení služby ve stanice nebo SJŘ)
Termín: 27.04.2019 24:00 hod.

GVD

0 – 24 hod. v čase 1:5, bez volných jízd

Ubytování

Domov mládeže Střední školy řemeslné, bližší info zde
Ubytování pro přihlášené účastníky bude objednáno společně
Cena dle ceníku v připojeném odkazu – základní cena 220,- Kč osoba/noc
Termín pro přihlášení: 15.01.2019

Po tomto termínu si každý zajišťuje ubytování samostatně.

Stravování

Stravování pro přihlášené účastníky bude objednáno společně
Cena dle nabídky hostince – cca 80,- Kč / jídlo
Termín pro přihlášení: 27.04.2019

Po tomto termínu si každý zajišťuje stravování samostatně.

Registrace hostů

Termín: 27.4.2019
Pro hosty aktivních účastníků setkání platí tato pravidla, prosíme dodržujte je.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek pro členy pořádajících klubů je 200,- Kč / den nebo 600,- Kč na celé setkání.
Účastnický poplatek pro hosty je 200,- Kč / den nebo 600,- Kč na celé setkání (podmínkou účasti je předchozí registrace, viz kontakty).
Děti do 18let poplatek neplatí

Přihlášky pro registraci modulů, účastníků, hostů odeslat e-mailem na kontaktní osobu.

Program setkání

4.5.2019 – stavba layoutu 10-24 hod., příjezd účastníků do  14:00 hod., individuální zahraniční výjimky nutno dohodnout předem
5.5.2019 – 7.5.2019 provoz dle GVD, 9-12, 13-18, 19-23 hod., v pauzách oběd a večeře. Večerní ukončení může být posunuto nebo zkráceno v souladu s dosavadní praxí podle disponovanosti nebo indisponovanosti účastníků provozu
8.5.2019 – 9-11hod. provoz dle GVD, 10-12hod. organizované stažení vozidel, 12-13hod. oběd, 13-18hod. balení a úklid

Nákladní provoz

Na přípravě nákladního provozu se podílejí majitelé stanic objednáváním přeprav. Rozlišujeme vozidla přepravců a vozidla volného oběhu.
Uzávěrka pro objednání přeprav pro hromadné generování před setkáním: 15.4.2019. Nákladní doprava se řídí předpisem KN 1
Formulář pro objednávky zde

Kontakty, organizační tým

Koordinátor setkání: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Layout, registrace modulů: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Ubytování, strava, registrace
aktivních účastníků, včasných i pozdních:
Tomáš Tyll, tyll@akvks.cz, 604 321 676
Registrace hostů: Pavel Štěpánek, stepanek.pavel@seznam.cz, 608 848 702

GVD TT: Tomáš Tyll, tyll@akvks.cz, 604 321 676
GVD TTe: Miroslav Bardoděj, mira_b@centrum.cz, 603 144 646
DCC a 230V: Pavel Štěpánek, stepanek.pavel@seznam.cz, 608 848 702
Telefonie, hodiny: Miroslav Bardoděj, Marek Tyll
Služba strojní TT: Miloš Greguš, mgrezababov@seznam.cz, 739 552 793
Služba vozová TT: Václav Nosek
Služba vozová TTe: Bohdan Buďárek
Nákladní doprava: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828

Organizátor vybalování: Oldřich Sládek
Koordinátor stavby layoutu: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828

MTZ: Oldřich Sládek, oldrich.sladek@live.com, 603 463 484