Jaroměř 2018

Neveřejné provozní setkání TT a TTe pořádané sekcí TT-provoz v Klubu Zababov a klubem Modulová železnice Podkrkonoší
Pro setkání platí též tato Základní pravidla přípravy a průběhu setkání

Téma

Běžný provoz ČSD a jiných železničních správ na jednokolejné trati s možností dvoukolejných úseků a úzchorozchodné trati 760mm v období III./IV. epochy

Termín

4.5.2018 – 8.5.2018
Začátek: 4.5.2018 10:00 hod. příjezd všech účastníků do 14:00 hod.
Konec: 8.5.2018 odjezd do 18:00 hod.

Místo konání

Sportovní hala ASVAJ
Otakara Španiela 817, Jaroměř
GPS: 50°20´58.578″ N 15°55´6.960″ E

Layout

uzávěrka registrace modulů: 06.01.2018
Rozchody: TT (1435mm), TTe (760mm a různé průmyslové drážky)

ke stažení zde

Registrace modulů
Každý majitel modulu je povinnen zajistit, dopravu modulů na setkání do termínu a hodiny viz výše, aby nezdržoval ostatní. Technický stav modulů musí odpovídat normám sekce TT-provoz. Stavba layoutu se řídí předpisem S1: Postup a organizace vybalování a stavby layoutu.

Registrace účastníků:

Přihlášky aktivních účastníků na celé nebo podstatnou část setkání (především kvůli počtu turnusů strojvedoucích a výpravčích, na které bude konstruován GVD)
Případní noví zájemci ať se prosím domluví s některým ze členů organizačního týmu.
Termín: 06.01.2018

GVD

0 – 24 hod. v čase 1:6 nebo 1:4 v závislosti na provozních možnostech layoutu, bez volných jízd

Ubytování

Domov mládeže Střední školy řemeslné, bližší info zde
Ubytování pro přihlášené účastníky bude objednáno společně
Cena dle ceníku v připojeném odkazu – základní cena 220,- Kč osoba/noc
Termín pro přihlášení: 06.01.2018

Po tomto termínu si každý zajišťuje ubytování samostatně.

Stravování

Stravování pro přihlášené účastníky bude objednáno společně
Cena dle nabídky hostince – cca 80,- Kč / jídlo
Termín pro přihlášení: 06.01.2018

Po tomto termínu si každý zajišťuje stravování samostatně.

Registrace hostů

Termín: 21.4.2018
Registrační formulář
Pro hosty aktivních účastníků setkání platí tato pravidla, prosíme dodržujte je.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek pro členy pořádajících klubů je 200,- Kč / den nebo 600,- Kč na celé setkání.
Účastnický poplatek pro hosty je 200,- Kč / den nebo 600,- Kč na celé setkání (podmínkou účasti je předchozí registrace, viz kontakty).
Děti do 18let poplatek neplatí

Přihlašovací formulář

Platbu účastnického poplatku, ubytování a stravování proveďte převodem
na účet č. 2113102803/2700
variabilní symbol: 962145224
specifický symbol si každý najdete zde ve sloupci označeném „SS“, částku najdete ve sloupci označeném „Celkem“

Program setkání

4.5.2017 – stavba layoutu
5.5.2017 – 8.5.2017 provoz dle GVD
8.5.2017 od 12hod. balení a úklid

Nákladní provoz

Na přípravě nákladního provozu se podílejí majitelé stanic objednáváním přeprav. Rozlišujeme vozidla přepravců a vozidla volného oběhu.
Uzávěrka pro objednání přeprav pro hromadné generování před setkáním: 15.4.2018. Nákladní doprava se řídí předpisem KN 1
Objednávkový formulář nákladní dopravy

Kontakty, organizační tým

Koordinátor setkání: Tomáš Tyll, tyll@akvks.cz, 604 321 676
Layout, registrace modulů: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Ubytování, strava: Hana Dvořáková, hanced@gmail.com, 724 119 717
GVD TT: Alexandr Vrtěl, vrtel@szdc.cz, 602 663 743
GVD TTe: Adam Mašík
DCC: Pavel Štěpánek, stepanek.pavel@seznam.cz, 608 848 702
Telefonie, hodiny: Miroslav Bardoděj, mira_b@centrum.cz, 603 144 646
Služba strojní TT: Miloš Greguš, mgrezababov@seznam.cz, 739 552 793
Služba vozová TT: Václav Nosek
Služba vozová TTe: Bohdan Buďárek
Nákladní doprava: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Organizátor vybalování: Valérie Dvořáková
Koordinátor stavby layoutu: Jan Dvořák, josey@centrum.cz, 602 309 828
Dispečer: Alexandr Vrtěl, vrtel@szdc.cz, 602 663 743
MTZ: Oldřich Sládek, oldrich.sladek@live.com, 603 463 484