Výroba nákladů

Návod

Slovník zjednodušených odborně upravených odborných pojmů:

Surovina – nezpracovaná dřevní hmota, obvykle dříví v lese
Kulatina – kmeny, vše co je ještě kruhového průřezu, na konci zakráceno mot. pilou
Surová kulatina – kulatina nakrácená podle potřeby (jak to vyšlo)
Přesná kulatina – kulatina nakrácená na nějaký předem stanovený rozměr
Sortiment – upravená dřevní hmota, trámy, prkna, fošny
Sval – velké suky, zarostlé větve, místo kde vychází větev z kmene
Kořenové náběhy – rozšířené místo přechodu kořene do kmene
Sbíhavost kmene – rozdíl mezi dolním a horním průměrem kmene

Kalamitu zpracujeme následujícími průmyslovými způsoby:

1/ Na pilách
(Pila Vítězný Únor, pily mimo layout – skryťáky)
 • Surová kulatina jehličnatá, délky 4, 6, 8, 10, 12 m
 • Surová kulatina listnatá, délky 3, 4, 5, 6 m
2/ Papírny
(Papírna Dolní Cetno, papírny mimo layout – skryťáky)
 • Surová kulatina jehličnatá i listnatá – délky 2,5 m – napříč vozů Eas, Vtr, Rgs)
 • Štěpky
3/ Dýhárna Kozolupy nad Labem
(dýhárny továrna mimo layout – skryťáky)
 • Surová kulatina listnatá velkých průměrů, délky 3, 4, 5, 6 m (všechny druhy – výběrový sortiment)
4/ Výroba překližek – Alfa Solnice
(továrna mimo layout – skryťáky)
 • Surová kulatina jehličnatá délky 2,5 m
 • Surová kulatina topolová a březová délky 2,5 m
5/ Výroba dřevotřískových desek – Dřevotex Rájec
(továrna mimo layout – skryťáky)
 • všechno co poberou vozy – rozemele se to na kusy. Štěpky, kulatina, surovina odřezů – vše co se nehodí na nic jiného.
6/ Výroba hudebních nástrojů – Cremona Luby u Chebu
(továrna mimo layout – skryťáky)
 • Reznonanční smrk – jehličnaté surové kmeny větších průměrů
 • Javor přesílený – velké průměry
7/ Palivové dřevo – vše ostatní.

Vlastní výroba nákladů

Před výrobou je třeba se trochu připravit (nebojte, jen trochu…)

Budeme potřebovat:

 • lupenkovou pilku, žiletkovou pilku…přinejhorším zubatý kuchyňský nůž
 • svěráček nebo zarážku (zarážku si vysvětlíme dále)
 • lepidlo (herkules, disperkol)
 • pravítko nebo posuvku
 • lepicí šablonku (kalibr nákladů)
 • ostrý nůž, skalpel, lámací nůž
 • kus kartonu
 • prkýnko nebo něco na podložení

Prvotní příprava začne výletem do přírody

Už je krásně, proto je tento úkol to nejlepší z celého úkolu. Tedy směle do toho a hurá do lesíka. Ty, kteří žijí v městské zástavbě mohu uklidnit, že stačí výlet za dům, jistě najdete dost materiálu.

Prvně je třeba říci, že se budeme zabývat hlavně výrobou imitace nákladů kulatiny. Kdo zvládne i výrobu řeziva a ostatních sortimentů, bude náležitě odměněn! Návodem na výrobu řeziva se ale už nebudeme zabývat v této části, možná snad jako nějaké další pokračování.

V přírodě máme dostatek větviček, klacíků a stonků bylin, které nám dostatečně ztvární kalamitní kulatinu. Je nutno si ale uvědomit, že zmenšením se proporce mění a tedy tenká větvička smrku neznázorní smrkovou kládu (protože jsou na ní nemodelové úpony po jehličí) Je potřeba se kolem sebe dívat a vyzkoušet nějaké vzorky.

V první řadě začneme s matematikou. (Ha!) Průměry a délky klád je třeba přepočítat do velikosti TT. Odborníka dráždí, když vidí na vagonu jednu „kládu“ o průměru 15 mm a délky 14 cm… Upřímně řečeno, kmeny o průměrech 1,8 m a délkách 17 m sice existují, nikoliv ale v našich zeměpisných šířkách. Uveďme si proto tabulku přepočtů orientačních rozměrů kulatiny.

kod název suroviny určeno pro sortiment popis skutečný průměr [cm] skutečná délka [m] průměr v TT[mm] délka v TT [mm]
Surová kulatina
SMT smrková tyčovina ohrady, ploty, palivo rovné, hodně tenké 8-15 do 8 0,6-1,25 do 66 Eas,Rgs,Vtr,Res
SMK smrkové kmeny řezivo rovné, bez svalů 25-80 4-12 2-7 33-100 Eas, Rgs, Vtr, Res
SMP smrkové kmeny přesílené rezonance, řezivo,palivo silné, kořen.náběhy 80-120 2,5-5 7-10 20-40 Eas, Rgs, Vtr, Res
Přesná kulatina
SMD jehličnatá kulatina dýharny,překližky,papírny rovné, bez kořen.n. 30-80 2,5 2-7 20,5 Eas (napříč)
LSK listnatá kulatina listnaté řezivo křivé, se svaly 40-80 3-6 3-7 25-50 Eas, Rgs, Res
LSP listnatá kulatina přesílená dýhárenská kulatina křivé, solitéry,parky 80-120 3-4 7-10 25-33 Eas, Rgs, Res
PAL jehličnaté a listnaté kratiny palivo metrové i štípané 8-150 1-2 0,6-13 8-16 Eas, Vtr
STE štěpky sypané světlé piliny, prach zrnka 3-5
KUR kůra sypané tmavé piliny, prach cokoliv
REZ Řezivo řezivo – prkna, fošny,trámy pro zkušenější modeláře

Uvedenou tabulku berte orientační, na nějaký milimetr nehleďte. Vidíte podle ní ale, co zhruba máte v lesíku sbírat.

Napsal jsem sbírat, ne ulamovat. To není z důvodu mého ekologického cítění, ale z praktického, protože se suchými větvičkami budete mít polovinu práce při řezání. Neznamená to, že by čerstvé nešly použít, ale se suchými se Vám bude opravdu lépe pracovat.

Při sběru se zároveň dívejte, jak který strom vypadá a jakou má barvu kůry. Tomu zkuste přizpůsobit sbírané vzorky. Chce to vybírat větvičky se slabou kůrou. To nejlépe poznáte, když si sebou vezmete nůžky a vzorek na místě ustřihnete. Některé větvičky jsou vyloženě nevhodné, protože mají hrubou a silnou kůru, která Vám pak na malém odřezku odpadne.

01_sezbirany_material_01
Po výletu domů bude nasbíraný materiál vypadat asi takto

Poradit, které druhy stromů jsou na sběr větviček vhodné nejsem příliš schopen. Bude záležet hlavně na Vašem úsudku.

Mě se zatím nejvíc zalíbily suché smrkové větvičky ulamované ze spodních pater menších smrčků – tam kde je hustější porost, najdete jich spousty.

Z těchto pak odrolíte kůru a máte pěkný rovný materiál, znázorňující surovou jehličnatou kulatinu, která již byla odkorněna. Sbíhavost větviček je ideální v poměru toho, co chcete znázorňovat. Na jedné větvičce najdete všechny potřebné průměry sortimentů, stačí se tedy pustit do krácení.

Pěkné jsou bukové větvičky, hezkých výsledků dosáhnete s vrbou nebo lískou. Zimolez má hezké větvičky s tenkou kůrou. Pěkných výsledků se dá dosáhnout různými víceletými bylinami a podobně. Vše více záleží na Vašem bystrém oku.

02_smrkova_vetevka
Smrková větévka vypadá po donesení domů takto

Postup při krácení kmenů

Pro krácení je dobré připravit si nějakou pomůcku. Řezat a krátit větvičky jen v ruce jde dost těžko, nehledě na riziko pořezání. K upnutí větviček lze samozřejmě použít svěráčku, ale musíte stále povolovat a utahovat. Mě se osvědčil kus překližky, na který jsem si přilepil (přišrouboval) zarážku o tloušťce cca 5mm – viz obrázek. Proti zarážce jsem si svěrkou připevnil ještě jednu zarážku, kterou jsem chtěl mít jako doraz na měření délky. Nakonec jsem používal jen nakreslenou čáru, bylo to rychlejší.

S úspěchem jde třeba použít dřevěný prádelní kolíček nalepený na prkýnko. Fantazii se meze nekladou.

03_pripravek_rezaci
Na prkýnko lze rovnou vynést délky v modelovém měřítku:

04_delky_kmenu

A pak již jen krátíte a krátíte podle potřebných délek – viz tabulka. Doporučuji nedělat na koberci… Pak vysáváte a vysáváte. Nezapomeňte ořezat svaly a suky. Ty na kmenech již nejsou. Tabulku opravdu použijte, modeláři mají obvykle tendenci klády dělat příliš dlouhé!

05_nakraceno
Hotové nakrácené klády

Nakrácené náklady je třeba roztřídit jak podle délky, tak podle druhu dřeviny.

Surovinu můžete připravit následujícími způsoby:

1/ Volné klády:

Pokud se Vám více než krácení nechce dělat (protože Vás to zmohlo), zde skončete a klády přivezte tak jak jsou. Budeme je brát jako netříděné a roztřídíme v manipulačních skladech. Je to ale krajní řešení, takže pokud možno, pokračujte dále. Ale nějaké volné potřebovat budeme…

Tyto náklady znázorňují sortimenty: SMT, SMK, SMP, LSK, LSP

2/ Menší svazky klád:

Klády slepte lepidlem po dvou- po třech do svazků. Zejména pak přesílenou kulatinu průměrů 7-10 mm. Tyto klády budeme vozit buď na plošinových Rgs nebo v otevřených Eas.

Vždy je nutno dodržet maximální šířku svazku 20,5 mm.

06_presilene_svazky

07_nalozeny_svazek
Náklady ve svazcích pak na vozech nevypadají vůbec špatně

Tyto náklady znázorňují sortimenty: SMK, SMP, LSK, LSP

3/ Svazky klád naložených podél ve vozech Eas:

Do vysokostěnných vozů Eas je dobré udělat si šablonku, která nám náklad do vozu vymezí. Šablonku si vyrobíte jednoduše z kusu kartonu, do jehož dvou kousků vyříznete obdélníkový otvor rozměru 20,5 x 15 mm (20,5 mm je šířka). Tyto dva kousky připevníte tak daleko od sebe, jak dlouhý svazek chcete lepit. Já jsem si vyrobil dvě příčné vzpěry (opět z kartonu), do kterých jsem vyřezal otvory na sílu lepenky a do nich obě šablony zasadil. Vzdálenost obou šablonek od sebe byla cca 30 mm.

08_kartonova_sablona
Šablona z kartonu vypadá asi takto

Šablonu si opět můžete vyrobit z čehokoliv. Z dřívek od nanuků, slepit na míru k sobě dvě krabičky od sirek… Jak jsem již zmínil, fantazii se meze nekladou.

Kmeny naskládáte do šablonky. První vrstvu na sucho bez lepidla. Pak postupně mažete klády lepidlem a skládáte je tak, aby se Vám nepřilepily k šabloně. Tak postupujete až na výšku bočnic vagonu, která je 15 mm. Bočnice je vysoká 17,5 mm – musíte ale nechat rezervu.

Pozor, klády na svazku musí být do oblouku, nikoliv do ostré stříšky! To je zakázáno, kvůli nebezpečí svalení klád.

Tyto náklady znázorňují sortimenty: SMT, SMK, SMP, LSK, LSP, PAL (křivé kusy)

09_svazek_v_sablone
Svazek v šabloně
10_hotovy_svazek
Hotový svazek klád

4/ Surovina naložená ve vozech Eas napříč:

Je vhodné použít vložku rozměru 12 x 20,5 x 103 mm. Tato může být vyrobena ze dřeva, polystyrenu, styroduru, kartonu a podobně. Je vhodné spodní konce seříznout, náklad jde pak lehce vyjímat prostým stlačením na kraji. Pro zájemce mohu dodat tuto vložku dřevěnou. Dovoz do Černožic nebo případně poštou. Pište přímo na pavel <tecka> bures <zavináč> email <tecka> cz.

11_vlozka_eas
Dřevěná vložka do vozů Eas

Na vložku začnete lepit klády v jedné vrstvě napříč. Klády mají délku 20,5 mm. Pokud jsou delší, dají se po nalepení zbrousit podle hrany vložky. Stačí nalepit dvě vrstvy a budete mít krásné náklady. Pozor – výš než 17 mm byste neměli jít, nakládat nad bočnice napříč na tyto vozy je přísně zakázáno. Toto často uvidíte u výrobců modelů nákladů, ale je to špatně.

12_lepeni_nakladu
Lepení klád napříč

Hotový náklad necháte uschnout a pak zabrousíte kraje podle plochy vložky. Výsledek vypadá hodně dobře

Tyto náklady znázorňují sortimenty: SMD, PAL, SMP

13_hotove_napric

5/ STE – Štěpky

Potřebujete vložku do vozu Eas – stejnou jako v případě 4. Posypete jemnými pilinami – posypání suchou cestou a smáčením lepidla s dostatkem detergentu. Opravdu nutno použít piliny, ne prach. To budou štěpky. Potřebujeme je! Prosím někdo je udělejte.

6/ KUR – kůra

Opět na vložku do Eas. Sežeňte kus kůry, nastrouhejte ho na prach, přesajte a přilepte stejně jako štěpky. Pár vozů kůry asi taky vznikne…tedy doufám.

Dále potřebujeme všechny možné náklady znázorňující sortiment řeziva – REZ. Ale to už je jiná kapitola a kdo se do toho pustí, je dobrý. Leccos je i na trhu k mání. Adresy ale nevím.

Důležité: Všechny náklady si označte svojí barevnou značkou. Kdo ještě nemá barevnou značku, nechť si o ni napíše místopředsedovi, nebo si nalepí samolepku se jménem nebo klubovým číslem.

Kdo si je nechce značit, je srozuměn, že se mu nemusí vrátit.

Toto je stručný návod pro začátečníky v obor výroby nákladů. Samozřejmě existuje spousta dalších technologií a způsobů. Chtěl jsem napomoci Těm, kteří tápají… Myslím ale, že je to spíše o snaze, než o nějakém zvláštním umění, práce je tak jednoduchá, že můžete zapojit i juniory.