Žilinské premiéry

Mezinárodní setkání od 30. 8. do 3. 9. 2017

Velmi vřelé pozvání modelářů ze Žiliny – klub KMŽ Žilina (bývalé Hôrky), https://www.facebook.com/kmzhorkyhttp://kmzhorky.railnet.sk/ – jsem rád přijal a s parťákem Michalem Hrubým jsme vyrazili zajezdit si na komorní setkání s částečnou účastí veřejnosti. Bylo to takové příjemné zakončení letní sezóny.

Ing. arch. Michal Gáborík

Setkání mělo pro mne několik premiér, několik bodů kladných a některé, s nimiž úplně nesouzním. Krátce tyto body popíšu a poté nechám prostor fotografiím, protože ty jsou věrným dokumentem setkání, povedly se a jejich parciální prezentace na forech FB má pozitivní ohlas.

Data o setkání je možné získat v televizní reportáži, na níž zde přikládám odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=deH5pS3Lu2c&feature=youtu.be&t=530 (od cca 9:10 do 13:20) a tudíž se nebudu víc rozepisovat.

Začnu tam, kde vidím rezervy:

Největší časové v rozjezdu a přípravě provozu. Ač byl layout mechanicky sestaven už ve středu večer, velkou část čtvrtka zabralo zprovoznění – příprava lokomotiv, vozů – souprav a zprovoznění DCC. Z mého pohledu jakoby pokleslo nadšení a „tah na branku“. Druhá věc související s časem mne překvapila: 2 krát jsem z vrátnice bral klíče a odemykal sál, to se mi ještě na žádném setkání nestalo, abych byl v sále dřív, než pořadatel. A třetí věcí, která nás trochu připravila o čas na ježdění, byla brzká večeře v sobotu. Sice to byla výborná pečeně a přílohy s tím související, ale osobně na modelářských a provozních setkáních radši co nejvíc jezdím a modeluji železniční provoz.

Všechny tyto drobné pihy na kráse zase bohatě vyvážila pohodová a přátelská atmosféra setkání. Zavzpomínal jsem na „vánoce“ dřívějších zababovských setkání. Stravování bylo zajištěno externě, ale zorganizováno celkem plynule, ubytování v internátě školy srovnatelné s ubytováním v Zákupech.

Pro mne byla úžasná i velkorysá nabídka Maja Končelíka na exkurzi po „kmenové trati“ Žilinského klubu z Žiliny do Rajca. Tak jsem na vlastní oči viděl stanice Bytčica, Lietavská Lúčka a dopravny Porúbka a Konská při Rajci. Viděl jsem i některé charakteristické krajinné znaky a pochopil některé dopravní skutečnosti na modelech těchto stanic, které jsou patrné až při znalosti souvislostí a kontextu reálné trati. Majo, díky moc ještě jednou, bylo to obohacující. Využili jsme k tomu obědové pauzy. Dalším zpestřením programu byla návštěva modelářského obchodu, byl dobře zásoben, koupil jsem keře od Poláka, které jsem v ČR neviděl, Polákovo zboží je v ČR úzkoprofilové.

U sobotní večeře byla promítána videa Jána Vanča z předchozích setkání, pro pamětníky zdroj lehce uštěpačných poznámek 🙂 a pro nás ostatní příjemná relaxace i prostor k porovnávání rozvoje modulů a modelů.

Provoz veřejnosti byl výborně zvládnutý a při službě ve stanici jsme ho nijak nevnímali.

Taky děkuji klukům Horáčkovým z KMŽ Brno, kteří svými znalostmi a uměním našli přepólování svorky a relátek zpětného hlášení a pomohli je usadit správně. Díky jejich pomoci fungovala Bělá po celé setkání bezchybně.

No a taky děkuji za spolupráci parťáku Michalu Hrubému při stavění a balení stanice. Věřím, že si náročnou službu užil a Bělá byla důstojnou dekorací a pozadím pro jeho skvělého Krasina a Baiky. 🙂

Krasin

No a teď ty slíbené Premiéry:

 1. Bělá byla rozšířena o boční moduly, zatím jen v překližce.
 2. Byla taky ovládána poprvé kompletně novou verzí programu Win-Digipet. Změna proběhla proto, že rozvojem stanice narůstá počet ovládacích adres.
 3. Nejviditelnější premiérou bylo osvětlení Bělé. V plánu je 16 nezávislých okruhů osvětlení (240 světelných zdrojů), 3 efektové dekodéry, 4 kouřové dekodéry.
  Na přiložených fotografiích je noční atmosféra dobře patrná, věřím, že po plném zprovoznění bude ještě kouzelnější. S kamarády z Polska jsme možnosti nočního ježdění v BB probírali, podmínky jsou zde ideální. A polské stanice již ve většině případů osvětlení mají. Budiž to inspirací pro nás, je to další dimenze modelového provozu, když jezdíme dle GVD celý den.
 4. Další premiérou jsou funkční závory rakouského typu. Je to vlastní výrobek, protože závory rakouského typu v této podrobnosti na trhu nejsou. Jsou modelované i se zákmitem, který je u skutečných závor charakteristický. Výrobce pohonu je zde: http://www.alchladice.cz/servopohony.html
 5. Moduly, které jsem přihlásil, byly v layoutu složené do jedné přímky, tvořily předpolí stanice Bělá z obou stran, celková délka přímé je 11,33 m. Vjezdovým návěstidlem ve směru od stanice Balatonalmadi byla mechanika na modulu Hláska Lipka. I to je situace, která se stala v historii poprvé, ale je modelová, neboť v reálu si z dětství pamatuji podobné zabezpečení v Jablonném nad Orlicí.

  Bělá a trať 11,33m
 6. Park vozidel ze 4 epochy rozšířil model polského Žuku, díky Adriane.

  Žuk v Bělé
 7. – 13. Za další premiéry v Bělé může víceméně jeden z dominantních organizátorů stretnutia, ing. arch. Michal Gáborík a jeho manažerské a modelářské schopnosti. Na místě osadil dekodérem a ozvučil T466.2 (Tillig) tak dobře, že nezbývá, než na lokomotivě provést „drobné“ modelářské úpravy, aby její vzhled odpovídal kvalitě zvuku. 🙂
  Další jeho zásluhou byla prezentace několika novinek malovýrobců a drobná stavba od Igry, kterou byli všichni aktivní účastníci obdarováni zároveň s pozváním na modulové setkání v květnu 2018.
  V Bělé se premiérově prohnala flotila několika slovenských vozidel, ať historických (Jožův Arpád), cibule EKOCELLU tak i rychlík v designu Blonski, Bagetka a další rychlík Regio Jetu. Sice při průjezdu těchto off time souprav okamžitě opadává fasáda z pečlivě udržované předválečné budovy 🙂 a ze Světoforů se stávají pouze fóry, ale co bych pro radost kamarádů neudělal. 🙂

  Slovenská vozidla v Bělé

Textu a srandy je již dost, nechme mluvit vážné fotografie.

Statistika:

Dĺžka layotu 96m, 116 modulov, 4 krajiny (PL,HU,CZ,SK), 38 prihlásených, 54 vlaků s přepravou osob, 80 vlaků s přepravou zboží a 6 vlaků lokomotivních. Na tak skromný layout slušný výkon. 🙂

Závěr:

Těším se na další setkání v přátelském, tvůrčím a modelářském duchu nad moduly TT. Tento relativně malý layout sestavený z modulů 7 skupin 4 států je potvrzením, že u společného koníčku může být skvělá zábava. 14. premiérou bylo moje první ježdění modulovky na Slovensku. Věřím, že symbolická dvojice sedmiček bude štěstím pro další rozvoj a hraní s modulovou železnicí. Děkuji za pozvání a přes drobné připomínky jsem spokojen. Těším se na další setkání, nejen ta provozní.

Vize:

Kamarádi z Polska přišli s návrhem na téma Bielsko Biala – dominantní přeprava pohonných hmot – možná světová ropná krize 1973 a tím způsobená panika??? 🙂 Vzhledem k tomu, že dva významní výrobci TT přijdou do té doby s novými cisternami v ČSD, je opravdu na co se těšit.

Petr Novotný*

Tak zase někdy příště

Fotogalerie

There are no images.

Fotografie slovenských kolegů:

There are no images.