Šestajovice 2016

Datum aktualizace: 29.V.2016

Datum konání akce: 6.-8.V.2016

Loni bylo šestajovické setkání věnováno plně veřejnosti. Letos bylo cílem zorganizovat provozní setkání dle standardů sekce N-scale. Kvůli možnostem koordinátora bylo setkání jen třídenní.

Stěhování modulů ze skladu z Roudnice zajistilo duo Dan P. a Dan M. za podpory Karla B. Ze Šestajovic vyrazili okolo šesté. První zastávka byla u Radka Mendeho v Neratovicích, až následně ve skladu v Roudnici. Cesta zpět po dálnici už ubíhala rychle.

Halu nám sportovci uvolnili až ve 22:30. Místňáci Dan M. a Aleš zůstali. Aleš v pátek musel do práce a tak začal se stavbou svých modulů a stanic hned po nastěhování. Skončil okolo půlnoci. Hala nemá zabezpečení a tak Dan zajistil fyzickou ostrahu. Lože na doskočišti bylo pohodlné.

V pátek byl sraz v 8:00. K osamoceným Úvalům brzy přibyly i ostatní moduly. Stavba se zdržela laděním dvojkolejky. Snad již za rok bude vyřešena prodleva kolíkováním minimálně dvojkolejných modulů.

Layout byl koncipován jako hlavní trať z Úval do Skleného a lokálka ze Skleného do Filípkova. Pro úsporu personálu byla po většinu setkání lokálka organizována jako D3. Layout byl navržen s minimem podlézání, a tak bylo jen jedno místo k podlézání, a i to šlo snadno obejít. Ve Skleném jako výpravčí sloužil po většinu doby díky svým odborných schopnostem a zkušenostem Karel Gilich. Bohužel se i přes snahu nepodařilo najít návěstní moduly a tak byla stanice provozována bez vjezdových návěstidel. Pozn. Návěstní moduly byly po setkání nalezeny na kroužku v Roudnici.

Vlečka Kamenice byla poprvé použita s reálným nákladním provozem. Ukázala se při plném zatížení jako velmi časově náročná. Z časových důvodů majitele nebyla část výhybek přestavována elektricky a nebylo možné objetí soupravy. Výhodou bylo zařazení kolejové spojky Blatova, po které se mohlo objíždět. V budoucnu budou veškeré výhybky přestavovány motoricky a layout stanice bude upraven podle získaných zkušeností. Bude také ještě dle připomínek upravována, nechte se překvapit.

Manipulace na trati D3 se nakonec ukázala jako příliš náročná. Jen v Blatově bylo mnoho manipulace a to byly na trati ještě Kamenice, Železárny Hrádek a Filípkov. Problém jsme po poradě vyřešili celozávodní dovolenou v Textilaně Kamenice pro celý zbytek setkání.

Zcela nové bylo depo, které bylo hned plně zapojeno do grafikonu. Modelovalo se tak i najíždění lokomotiv a vozů přímo z depa. Velmi to obohatilo provoz a Karel B. má pro svou strojovou službu důstojné místo. Limitem byla jen délka kolejí, kterou vyřeší plánované prodloužení o jeden modul.

„Staré Splavy“ se na víkend vrátily k původnímu názvu „Důl Julek“. Aleš krásně dotvořil atmosféru objektem důlního výtahu. Tak jak kdysi asi autor Julku zamýšlel, byl krásný pohled na stanici plnou Wapek.

V neděli bylo umožněno pro veřejnost prohlédnout si layout z koridoru za mantinely. Na rozdíl od loňska ale nebyl velký volný prostor před modulištěm. Diváci si jen stěžovali, že je layout na dlouhých nohách tj. 130 cm vysoko.

Při svážení vozů se povedlo udělat přípřež dvou Kocourů, což bylo impozantní.

Technicky se potvrdil dlouhodobý problém s rozvodem X3 ve Splavech/Julku. Dokud byl Julek zapojen po první dvě zásuvky, X3 fungovalo. Když v sobotu přijel Jirka a zapojil rozbočku a ostatní zásuvky, začaly problémy s X3. Dohoda je, že nahradíme stávající zásuvky zásuvkami UP5 s indikací napájení v kolejích. Po většinu setkání byl layout provozován s centrálou Digikeijs DR5000 a boosterem DR5033. Jediným problémem bylo že zkrat v části napájené boosterem DR5033 způsobil „shození“ centrály. To je ale u tohoto boosteru volitelná funkce a v Šestajovicích nebyla vyřazena pro nezkušenost s tímto zařízením. Lze ji jednoduše vyřadit přeprogramováním boosteru, což jsme následně (po setkání) ověřili.

Setkání hodnotíme jako úspěšné, jen pro příští rok bude výhradně bez veřejnosti. Už nyní je stanoven termín na příští rok. Budeme se těšit!

 


Autor reportáže: Daniel Merhaut
Redakční zpracování v TYPO3: Filip Došek
Fotografie: Daniel Merhaut