Stanice a vlečky

Filípkov

Autor: Jan Merhaut, Ivan Staša

Majitel: Daniel Merhaut

Menší stanice, kterou je možné umístit na vedlejší tak i trať hlavní. Tříkolejná stanice mající dvě dopravní a jednu manipulační kolej. Výhybky, obsazenost úseků a návěstidla jsou ovládány technologií Digitrax pomocí softwaru TrainController. Možnost ovládání i manuálně.

Horní Blatná

Autor: Pavel Kvasnica

Stanice podle skutečné předlohy. Stanice je předurčena pro vedlejší tratě mající dvě koleje dopravní a jednu manipulační. Výhybky řízeny pomocí technologie LENZ a pultu dálkového ovládání vlastní výroby.

Kostelec nad Labem

Autor: Radek Mende

Stanice podle skutečnosti. Malá stanice vhodná na vedlejší trať, která má dvě koleje dopravní a jednu manipulační. Řízena pomocí ovládacího pultu simulující stará mechanická zabezpečovací zařízení.

Lipová

Autor: Radek Mende

Stanice vytvořená podle reálné předlohy. Použita technologie LENZ a LITTFINSKI a řízena pomocí ModelJOP.

Luby

Autor: Petr Zima

Stanice je inspirovaná stanicí Nový Jičín. Jedná se o koncovou stanici, která je předurčena pro vedlejší tratě. Stanice je toho času ve výstavbě.

Pecka

Autor: Daniel Buchtela

Největší skrytá stanice v sekci s délkou 4,8 metru. Pro ovládání použita technologie LENZ a řízena pomocí ModelJOP.

Podolí

Autor: Bohouš Pospíšil

Největší stanice v sekci. Použita technologie LENZ řízena pomocí Train Controlleru.

Sklené nad Oslavou

Autor: Jan Merhaut

Stanice podle skutečné předlohy. První stanice, která je předurčena pro hlavní dvojkolejné tratě. Má 4 dopravní koleje a jednu manipulační. Pro řízení stanice je použita technologie Digitrax a ovládána pomocí Train Controlleru.

Staré Splavy

Autor: Jiří Sovadina

Skrytá stanice se šesti dopravnimi kolejemi, jednou výtažnou kolejí a jednou manipulační. Vjzedové zhlaví je jednokolejné. Na druhé straně je točna. Použitá technologie pro ovládání je pult, který je postaven na řešení Zhlavík.

Úvaly

Autor: Aleš Boubelík

Skryté nádraží jehož cílem je simulovat vlakotvorné stanice. Skryté stanice zůstávají bez krajiny. Má 12 kolejí. Vjezdové zhlaví je dvojkolejné. Nádraží je rozděleno na na sudou a lichou skupinu. Sudá je určena pro řazení nákladní dopravy. Lichá je určena pro osobní vlaky s možností obracet vlaky pomocí vratné smyčky. Použitá technologie pro řízení výhybek, obsazenosti úseků a návěstidel je LENZ resp. komponenty od Littfinskiho.

Vršiny

Autoři: František Krása a Daniel Buchtela

Stanice na lokální trati mající dvě dopravní koleje a jednu manipulační. Stanice je ovládana pultem.