N-ČSD: Doporučené mechanické vlastnosti

Technický standard

 • profily rozhraní uvolněné k aktuálnímu používání jsou obsaženy v dalších listech N normy kolejivo Peco Code 55
 • úhel obloukového modulu je vhodné volit v celých násobcích 15°
 • upřesnění výšky temene kolejnice vůči spodní hraně rozhraní: + 108 mm
 • stavitelnost nohou se doporučuje větší než + 20 mm
 • doporučená barva bočnic modulu je černá matná nebo polomatná)
 • doporučené upevnění Peco kolejiva na rozhraní – lepením pražců na hranu modulu (např. Chemoprén silolep nebo Epoxy)

Poloměry oblouků a délky kolejí

 • Poloměr traťového oblouku jednokolejné trati je minimálně 1000 mm
 • Poloměr osy traťového oblouku dvoukolejné trati je minimálně 2000 mm
 • Poloměr oblouku vlečky je minimálně 500 mm
 • Minimální poloměry výhybek
  • dopravní koleje odbočení z mateční koleje min. 900 mm (Peco dlouhé)
  • ostatní dopravní koleje min. 450 mm (Peco střední, obloukové nebo symetrické)
  • vlečky a obvod depa min. 300 mm (Peco krátké nebo trojcestné)
 • Délky dopravních kolejí u modulu stanice využitelné pro klubový provoz
  • na hlavní jednokolejné trati musí být využitelná délka alespoň dvou dopravních kolejí 2400 mm
  • na hlavní dvoukolejné trati musí být využitelná délka alespoň tří (optimálně čtyř) dopravních kolejí 2400 mm
  • na místní trati musí být využitelná délka alespoň dvou dopravních kolejí 1200 mm
  • při stavbě dopravny dle reálné předlohy mohou být použity i kratší délky, pokud odpovídají přepočtu délky dle skutečnosti
 • Oblouky s poloměrem pod 1000 mm se nedoporučuje sestavovat v layoutu do protioblouku

Modelářský standard

 • model jakékoliv dráhy, epocha III-IV, správa ČSD, eventuelně vnitrozávodová doprava
 • model krajiny zobrazuje vegetační přechod jaro/léto ve středoevropském prostoru
 • jako štěrk v okolí rozhraní modulu je doporučena směs 1:1 štěrku Polák č 5371 (znělec) a 5441 (vápenec) nebo KOEMO směs 1:1 R15 H0 a  R20 H0 )
 • dopatinování štěrku suchým pastelem (nejlépe FABER CASTELL PITT 122879)
 • doporučená přechodová foliáž v okolí rozhraní modulu je Model Scene F501 Křoviny nízké jarní
 • doporučená barva kolejnic na rozhraní modulu je HUMBROL 186 MATT nebo Vallejo Dark Earth, kolejové pruty Vallejo Light Rust