Stavba kostry modulu stanice

Stavba kostry modulu stanice

Aktualizace: 16. XI. 2013

Jedná se o modul stanice, který se bude skládat ze dvou dílů. Na vnitřních čelech budou zabudovány středící čepy, které v budoucnu usnadní přesné ustavení obou dílů stanice při stavbě kolejiště na setkání. Otvory pro čepy byly vyvrtány předem na stojanové vrtačce a byly vrtány současně do obou vnitřních čel stažených k sobě svěrkami.

Použitý materiál:

– frézovaná březová překližka 12 mm
– mosazné vruty 3,0 × 30 mm
– lepidlo Patex Wood Waterproof (vodostálé)

Díly připravené ke stavbě (čepy jsou zatím jen zkusmo nasazené, otvory pro kabely v žebrech a vnitřních čelech ještě nejsou proříznuty do finálního tvaru)

Pokud nemáme v žebrech modulu rovnou vyfrézované oválné otvory pro kabely, začneme jejich přípravou.

 

Nejprve vyřízneme kruhové části otvorů

Vykroužení je hotové

Jako další krok musíme oba vykroužené otvory spojit

Řezal jsem přímočarou pilou

Otvor je hotov

Díly připravené k montáži, nahoře normovaná čela, uprostřed žebra dílů, zcela vespod jsou vnitřní čela, která mají navíc otvory pro spojovací čepy

Přípravné práce jsou hotovy, můžeme se pustit do vlastní kompletace dílů. V poslední době umíme na zakázku vyfrézovat i žebra a vnitřní čela rovnou s oválnými otvory, čímž lze ušetřit všechny předchozí kroky.

Na tomto místě je důležité poznamenat, že kompletace modulu by měla probíhat na rovném podkladu a v průběhu montáže je nutné kontrolovat pravé úhly jakož i celkovou rovnost modulu.

Uprostřed horní desky si vyměříme a předťukneme místa pro vruty, kterými připevníme střední žebro

Vrtám vrtákem s průměrem 3,5 mm

Následně udělám zahloubení pro hlavu vrutu

A zde je výsledek

Podle vyvrtaných otvorů v horní desce si označím místa pro otvory v žebru, které budu k desce připevňovat

Do vyznačených míst na hraně žebra předvrtám otvory o průměru 2 mm pro vruty

Ještě jednou si nasucho zkontroluji vzájemné polohy otvorů, zda vše sedí, jak má

Spojení dílů provádím vodostálým lepidlem Patex Waterproof a vruty 3,0 × 30mm

Na hranu žebra nanesu lepidlo

Opatrně přiložím natřené žebro na finální místo, přesnou polohu mám vyznačenu tužkou

Následně mohu zašroubovat vruty, které musí horní deskou projít hladce, aby se díly při šroubování nesvíraly

Konečné spojení horní desky a středního žebra, vše musí přesně lícovat

Žebro je pevně na svém místě, na ostatních dílech jsem již předvrtal otvory pro vruty

Normovaná čela s předvrtanými otvory pro vruty – horní deska bude fixována čtyřmi vruty, každá bočnice dvěma

Jako další krok jsem provedl připevnění bočnic, opět kombinací lepidla a vrutů

Posledním krokem je připevnění vnějších i vnitřních čel

Pohled na sestavený díl zespodu, otvory pro středící čepy je vždy lepší přesně předvrtat dříve, než sestavíme vlastní moduly

Při polohování horní desky (budoucí pláně) vůči čelům je důležité počítat s tloušťkou materiálu, který použijeme jako podloží pod koleje

Opět kontrola polohy desky podle použitého podloží, tentokrát vnitřní čelo stanice

Pohled na hotový díl shora, blíže vpředu je vnitřní rozhraní stanice s přesně předvrtanými otvory pro středící čepy

Oba díly stanice již hotové a spojené k sobě. Zbývá nalepit korek pod budoucí koleje. Bočnice jsou vyšší, protože budou dodatečně zaříznuty podle budoucí krajiny.

Dále se ještě podíváme na jinou dvoudílnou stanici podobné konstrukce, kde ovšem horní deska (pláň) není přes celou šířku modulu, ale předpokládá se v přední části stanice snížený terén. Proto jsem začal upevňováním bočnice, která bude přiléhat k pláni, následně se připevní čela a nakonec druhá bočnice, která nebude mít přímý kontakt s plání.

Připravené díly se maličko liší od předchozí konstrukce. Vnitřní čela i žebra mají vyříznutí pro snížený terén. Vnitřní čela již jsou opatřena spojovacími čepy.

Začal jsem opět zaměřením středního žebra

Střední žebro přilepené a přišroubované

K horní desce jsem posléze připevnil bočnici, následovat budou čela a nakonec druhá bočnice

Autor textu: Dan Buchtela
Fotografie: Aneta Buchtelová, Dan Buchtela