Prázdninové hrátky modelářů

Poslední aktualizace: 25. VI. 2017

Kroužek železničních modelářů Roudnice nad Labem a Klub Zababov, z. s. Vás zvou na prázdninové hrátky modelářů.

Uzávěrka modulů je do 28.02.2017.

Hosté z jiných sekcí jsou srdečně zváni.

Kudy k nám:

Místo: Základní škola Karla Jeřábka, ulice Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem,   malá tělocvična.

Princip:

Principem setkání je obsadit malou tělocvičnu školy a postavit moduliště po dobu hlavních prázdnin.

Moduly by byly celé prázdniny postavené a po telefonické nebo e-mailové domluvě by se vždy skupina dostačujícího počtu lidí mohla sejít a zajezdit si.

Program a podmínky

1. Koordinátor prázdninového setkání je Karel Brejša
2. Moduliště se na období prázdnin postaví v malé tělocvičně ZŠ Roudnice nad Labem podle přihlášených modulů.(termín uzávěrky modulů bude upřesněn)
3. Přihlásit se mohou jen takové moduly, které budou po celou dobu doslova odloženy v tělocvičně a jejich použití jinde v období prázdnin je tedy vyloučeno, na to upozorňuji předem!
4. Pokud se po zprovoznění zjistí, že nějaký modul nefunguje, bude rovnou vyřazen a moduliště se o danou část zmenší a nebude možné ho v době prázdnin znovu zařazovat zpět!
5. Po sestavení moduliště dojde k odzkoušení a prověření v podstatě jako při setkání, aby nemohlo dojít k případným nesrovnalostem. Pokud dojde k nějaké závadě na modulech či ovládání budou další návštěvy pozastaveny než dojde k odstranění závady. U každé vlečky, stanice, skrytáku by měl být popis ovládání nebo zapojení.
6. Lokomotivy a vozy se po skončení každé návštěvy uklidí ( nesmí zůstat na kolejích žádný vůz ani lokomotiva)
7. Na odzkoušení jednotlivých modulů má každý čas včetně společných stavebních setkání.
8. Pokud nainstalujeme centrálu dle norem Zababova, musí být po celou dobu plně provozní a musí být s boostery (pokud budou třeba) součástí postaveného moduliště a nebude možné odnést některé její části nebo klíče ovládání jinam.
9. Pokud použijeme jiný systém, tak platí to samé co v předcházejícím bodě (Roco nebo zkušebně i bezdrát)
10. Všechny ovladače musejí být po skončení akce odpojeny z moduliště.
11. Po skončení každé návštěvy dojde k vyčištění a úklidu moduliště.
12. Jelikož je možnost uzamknutí tělocvičny jinými zámky na celou dobu a navíc je v tělocvičně ještě i vestavěná skříň ve zdi s dveřmi z masivu, která jde také zamykat, je možnost uzamknutí lokomotiv a vozů v boxech v této skříni mezi jednotlivými jízdními akcemi.
13. Jinak kdyby se nedostávalo, lokomotivy zapůjčím z kroužku, s vozy je to horší.
14. Někdo by měl vytvořit po nákresu moduliště i oběh s nákladní a osobní dopravou a další oběh s Mn vlaky.
15. Každý kdo se telefonicky nebo e-mailem domluví na tom, že třeba na sobotu nebo neděli nebo i na jakýkoliv jiný den přijede a bude tedy jich tolik, aby mohli jezdit, je to akce.
16. Na této akci musí být z jejich řad delegován zástupce koordinátora, který ručí za vyčištění celého moduliště před akcí, za převzetí lokomotiv a vozů ze skříně a jejich vrácení zpět a rovněž za správné odstavení stanic od el.proudu a celého moduliště (to vždy v nepřítomnosti hlavního koordinátora)
17. Bez vlivu jakou centrálu budeme používat připomínám nutnost mít opatřené vždy každou nápravu používaných vozů odporovým lakem s odpovídajícím odporem, u ucelených souprav první a poslední osu nikdy nerozpojované soupravy
18. Samozřejmostí pro stavitele moduliště je jeho důsledné vyzkoušení před spuštěním provozu včetně stanic a všech jednotlivých zařízení, která jsou nutná k bezpečnému a spolehlivému ježdění.
19. Co se týká telefonie a časomíry, nechávám zatím volné a je na vyjádření ostatních členů.
(je možné i případně vyzkoušet i časomíru na PC)
20. To samé je ke stavbě a provozu, musíme si potom určit minimální počet lidí, aby jednotlivé akce a s jakým provozem mohly proběhnout.
21. Předběžný termín pro stavbu moduliště navrhuji tyto dny: 5.7. Středa – Státní svátek
6.7. Čtvrtek – Státní svátek
7.7. Pátek
8.7. Sobota
9.7. Neděle
Samozřejmě kdo nemůže, může přivézt své moduly do skladu předem, to samé platí i pro případné odvezení, mohou také zůstat ve skladě až do doby, kdy se vám to bude hodit.
22. Vyjádřete se k navrhovaným termínům stavby jednotlivě, ať víme s kým počítat.
23. Předběžný termín pro rozebrání moduliště navrhuji jako nejzažší tento den:  20.8. Neděle

24. Pokud bude potřeba jakákoliv změna, je potřeba ji telefonicky nebo e-mailem oznámit kordinátorovi setkání.
25. Přístup jiných členů Zababova je potřeba nahlásit koordinátorovi, který rozhodne o jejich použití na akci a není možné, aby si kdokoli vzal kohokoliv i na přechodnou dobu bez vědomí koordinátora a po dřívějších zkušenostech prosím o důsledné dodržování tohoto pravidla, byť to vypadá jakkoliv direktivně, jestli se máme posunout vpřed, jinak to nepůjde.
26. Děti z kroužku znalí provozu mají přístup pod dozorem dospělého účastníka a tak i toto platí i pro děti a rodinné příslušníky.
27. Pokud máte nějaké podnětné návrhy, připomínkujte je prosím na e-mail : brejsak1@seznam.cz


Přihlašovací tabulka – ZDE


Kontaktní osoby:

Koordinátor setkání – Karel Brejša (brejsak1@seznam.cz)


Připravil: Karel Brejša

Redakční zpracování ve WP: Filip Došek