Provozní setkání Šestajovice 2016

Poslední aktualizace: 28.IV.2016

Klub Zababov / Sekce N-scale v termínu pátek 6.5.2016 až 8.5.2016 pořádáprovozní setkání v Šestajovicích u Prahy. Setkání bude věnováno přelomu III. a IV. epochy. Tématem setkání bude provoz severočeské hnědouhelné pánve. Spaní bude buď v hale nebo v Penzionu U Bláhů. Pokud bude stabilně 10 strávníků, bude zajištěno stravování formou dovezených hotových jídel. Setkání proběhne na standarní výšce 130 cm. Čas bude 1:4 až 1:5 dle aktuální situace. Pokud seženeme BigBen, bude ten, jinak promítání času dataprojektorem na plátno.
Komunikace telefonní, kombinace bezdrátový DECT a klasické analogové telefony.
Nákladka dle standardu FREMO včetně oběhu vozů dle skutečnosti.

GVD

Jak se k nám dostanete

Autem: hala tělocvičny v Šestajovicích na konci ulice U Váhy (viz mapa)

Vlakem: do nádraží Praha – Klánovice nebo Zeleneč, přípoje jsou lepší z Prahy-Klánovic (přípoj viz autobus 303), pro zájemce o dopravu ze Zelenče dojedeme dle dohody

Autobusem: linky 303, 304, 344 z Černého mostu nebo Nádraží Horní Počernice, nebo 303 z Nádraží Klánovice do zastávky Šestajovice, Za stodolami

Zastávka Šestajovice, Za stodolami je v pásmu B, tudíž platí normální pražský lístek za 32,-Kč resp. 24,-Kč nebo OpenCard.

Hala je nově vyzdobena kresbami sportovců, tak je nyní snadno rozpoznatelná.

Legenda k provozu

SHD – Legenda k provozu

Hnědouhelná pánev

Nacházíme se v 70.letech minulého století. Po skončení let uvolnění v politice, probíhájí léta normalizace. Je pozdní podzimní čas, a před námi jsou úkoly vytýčené sjezdem KSČ a úspěšné plnění úkolů pětiletky. Hlavním úkolem je zajistit průmysl a celou společnost před nadcházející zimou uhlím a tím splnit vytýčené úkoly.

Naše trať se nachází v oblasti Chomutovska a Karlovarska, vychází ze Úval do Skleného, bude provozována jako D2, ze Skleného trať pokračuje přes Blatov do Filípkova. Dále ze Skleného bude pokračovat jako vlečka do Dolu Julek (Staré Splavy). Na hlavní trati je zastávka pro přepravu cestujících Pelechov, na D3 jsou zastávky Pelechov, Nučice, Hrádek.

Osobní doprava je zajišťována výhradně v motorové trakci. Na hlavní trati bude provoz osobních vlaků zajišťována klasickými soupravami, na trati D3 budou pouze motorové vozy. Do Blatova bude jezdit motorový osobní vlak s přívěsným vozem, v době nižší frekvence bude motorový vůz jezdit jen do Filípkova (solo). Výpravčí ve Skleném bude zajišťovat přestup z hlavní tratě.

Hlavní tíha nákladního provozu bude tedy mezi Úvalama a vlečkou hnědouhelného dolu Důl Julek (Staré Splavy). Průběžné (ucelené) vlaky s uhlím budou tedy buď přímo z Úval jezdit na vlečku důl Julek (Staré Splavy) a zpět. Ostatní Pn vlaky budou končit ve Skleném a přecházet na Mn vlak na D3. Na hlavní trati mají přechodnost všechny lokomotivy, takže je tam provoz bez omezení, na D3 budou zajíždět jen lokomotivy čtyřnápravové kvůli sníženému nápravovému tlaku.

Stanice Sklené bude mít mimořádně náročný provoz, bude na něm záviset celý provoz, takže se také může stát jako v letech sedmdesátých že některý ten průběžný vlak bude mít přednost před osobním vlakem, i když se to neslučuje s předpisy ČSD. Z důvodu včasného plnění pětiletky, bude nařízen politický ůkol a průběžný nákladní vlak s uhlím nebo naopak vyrovnávkový vlak prázdných vozů do dolů pojede před osobním vlakem a nebo rychlík bude čekat na příjezd nákladního vlaku.

Stanice Úvaly a Sklené budou obsazeny výpravčím. Stanice Sklené bude dirigující pro trať D3.

Stanice Úvaly bude řadit veškerou nákladní dopravu pro layout.Stanice Úvaly bude obsluhovat vlečku Rolnického družstva. Stanice Sklené bude zajišťovat lokomotivou od Mn obsluhu depa (tzn. jednou denně vůz E na nakládku popela, jeden vůz E s pískem na vykládku, jeden vůz G na vykládku (zdrží, čistící prostředky atd., a dvakrát denně 4 R ( cisterny na vykládku nafty (na zbrojící kolej). Ve Skleném se bude zajišťavat přepřah pro Mn vlak na D3. Na vlečce Julek budou ucelené soupravy s uhlím a prázdných vozů na nakládku uhlí.

D3 – ve stanici Filípkov se bude vykládat stavebniny, uhlí, kusové zásilky. Z Filípkova se zajišťuje obsluha Železáren Hrádek.

Stanice Blatov bude sloužit pro vlečku Textilka Kamenice a pro ostavení vozů které se nevejdou do Filípkova. Do Textilky Kamenice se budou vozit vozy G na nakládku textilu a kontejnérový vůz pro zboží na export v objemu každé obsluhy Mn vlaku a na vykládku vozy G se lnem a dalšími komoditami na výrobu textilu tj. vůz R s chemikáliemi a vůz E s uhlím. Dále Blatov obsluhuje vlečku Kovošrot a vlečku Mrazírny, do Kovošrotu budou jezdit vozy E a Eas. Do Mrazírem vozy I.

Epocha: III.-IV.

(Autor legendy: Karel Gillich)

Harmonogram

Pátek 6.5.2016 v 8h otevření haly

o Dopoledne – návoz modulů, postavení na nohy a oživení stanic i celku

o Odpoledne – příprava nákladní dopravy.

Sobota

o Dopoledne – provoz dle GVD

o Odpoledne – provoz dle GVD

o Večer – provoz dle GVD, diskuze

Neděle

o Dopoledne – provoz dle GVD, veřejnost bude mít možnost nahlédnout z úzkého koridoru.

o Odpoledne – stažení vozidel, volné jízdy, bourání

Organizační tým

• hlavní koordinátor setkání: Daniel Merhaut

• registrátor modulů: Ríša Žahourek

• registrátor ubytování: Vláďa Hostonský

• koordinátor stravování: Honza Ruffer

• registrátor hostů: Ríša Žahourek

• tvůrce moduliště: Karel Gillich

• tvůrce GVD: Aleš Boubelík

• koordinátor stavby: Vláďa Hostonský

• koordinátor DCC: Honza Merhaut

• koordinátor telefonie: Dan Pavlát

• koordinátor provozu: Daniel Merhaut

• koordinátor nákladky: Karel Gillich

• služba strojní: Karel Brejša

Ubytování a strava

Ubytování je možné v hale. K dispozici bude samozřejmě sociální zařízení vč. sprchy. Kdo má zájem o ubytování v penzionu je nedaleko haly Penzion U Bláhů. Koordinátorem ubytování bude Vláďa Hostonský.

www.ublahu.cz

Stravování bude dle závazných objednatelů. Pokud jich bude více než deset, uvaří nám hotová jídla. Pokud bude méně zájemců, bude opět stravování formou dovozu od místní firmy Pizza Tomíno.

www.pizzatomino.cz

Pro mlsné jazyky je součástí Penzionu U Bláhů restaurace „U kamene“.

Termíny

Registrace účastníků je do pátku 5.3.2016 12h.

Registrace ubytování v penzionu je do 5.3.2016 12h.

Registrace hostů je do 1.5.2016.

Poplatky

Účastnický poplatek nebude vybírán od členů sekce N-scale. Pronájem haly bude pokryt ze sekční kasy. Hosté s možností přístupu k modulům budou platit jednorázový poplatek 150 Kč. Ostatní hosty směřujte na neděli dopoledne, kdy bude umožněna prohlídka moduliště veřejnosti z úzkého koridoru.


Změna v programu vyhrazena

Připravil : Daniel Merhaut.

Redakční zpracování v TYPO3: Filip Došek