Provozní setkání s N moduly

Poslední aktualizace: 10.V.2016

Termín konání: 12.-15.V.2016

Místo konání: Kozov – HOTEL Valáškův grunt

Web Hotelu Valáškův grunt

Provoz

Předpokládá se provoz na síti ČSD přelomu epoch III. a IV. s převahou nákladní dopravy.

Layout

Layout_Kozov_2016_v1.pdf

Legenda k provozu

Okresní město Pecka se vždy shovívavě dívalo na tvrdý boj mezi obcemi Vršiny, Kostelec, Luby a městysem Lipová.

Vše začalo poměrně nevinně.

Do počátku sedmdesátých let fungovala trať Pecka – Luby jako živá tepna s odbočkami Lipová – vl. Papírna a Odb. Odry – Vršiny. Všude sloužili výpravčí, nic nenasvědčovalo blížící se pohromu.

Začátkem sedmdesátých let došlo k těžké obnově traťového svršku Pecka – Lipová. V Lipové byly dosazeny na zkoušku moderní návěstidla typ AŽD 70 a práce postoupily k revitalizovanému přístavu Holešky. Obce Vršiny, Kostelec a Luby se těšily, až dojde modernizace až k nim. Z GŘ ČSD ovšem přišla studená sprcha! Nejen že byla škrtnuta obnova dalších zbylých tratí, ale zbytek

za Odb. Odry byl převeden na tratě nižšího řádu, služba výpravčích byla zrušena a tratě převedeny na provoz dle D3. Aby toho nebylo málo, sídlo dirigujícího dispečera bylo zavedeno na Odb. Odry,

opuštěné štaci v lese. To už byla dle některých pamětníků schválnost ze strany GŘ. Kdysi rušné trati do Lubů a Vršin se ze dne na den změnily v lokálky, které si začaly žít svým životem.

Proto tedy ta tehdejší nenávist vůči Lipové. Tam měli vždy vše, za vodou už ale nebylo nic. Smířit se s tím nehodlal bývalý vlivný náčelník z Lubů P.Z., o kterém bylo známo, že ač nekuřák, dokáže s místní lubskou tabačkou kouzlit, a díky tomu má všude dobré styky. Podařilo se mu prosadit alespoň jeden přímý spěšný vlak z Prahy až do Lubů, včetně přímého vozu do Vršin.

Všechny obce na trati Vršiny – Luby byly vyhlášeny svými pobočkami svazu chovatelů drobného zvířectva. Tyto pobočky se velice dobře umisťovaly v celorepublikových soutěžích a prosadily se i dokonce na výstavě Země živitelka. Proto zde fungovala velká přeprava spěšnin v samostatných

spěšninových vozech. Co na tom, že přes zimu jezdily prázdné.

Za zmínku stojí tehdejší přeprava přímých poštovních kurzů mezi Peckou a Luby, resp. Vršinami.

Zlí jazykové tvrdily, že jsou plné udavačských dopisů. Kdo ví. Zajímavé bylo však nasazení obsazeného poštovního kurzu do Lubů. Zde je zcela jisté, že to má určitou spojitost s místní tabačkou…

Dalším vlivným činitelem na této trati byl předseda MNV Vršiny M.D., který byl znám nejvyšším počtem dětí v obci. Tomu se podařilo prosadit přímý vůz mezi Vršinami a Lipovou pro žáky škol.

I trať mezi Lipovou měla své zajímavé postavy. Tou zásadní byl B.P. bývalý správce kotelny v n.p. Papírna. Tomu se podařilo nedbalostí (rozuměj obliba výčepních lihovin) zničit podnikovou kotelnu. Jelikož kdysi dávno pracoval u ČSD, byl ihned po vyhození z Papírny přijat na místo náčelníka vozové stanice Lipová. Byl znám nejen oblibou k lihovinám, ale také oblibou parních

mašin. Shodou okolností byly v té době ve vozební stanici Lipová deponovány dvě poslední provozní lokomotivy 556.0. Proto, aby tehdy unikl trestu za zničenou kotelnu, rychle smluvil náhradní vytápění Papírny parními lokomotivami ČSD. Ty jezdily každý den mezi Papírnou a Lipovou na údržbu. Díky pohodovému přístupu náčelníka v lipové R.M. bylo možné občas vidět na

manipuláku do Papírny jednoho z těchto štokrů. Samozřejmě, že na černo. To byla jiná káva vidět manipulák, v jehož čele štěká mohutný štokr a nikoliv chrchlající malý hektor. I náčelníka B.P. bylo často na mašině vidět. Tak vzpomínají dokonce i zahraniční obdivovatelé našeho parního provozu.

Bůh ví, jak to tenkrát s tou kotelnou vlastně bylo….

Poslední zajímavostí bylo nasazení nového motorového vozu M152.0. Opět zlí jazykové tvrdili něco o uklizení nespolehlivého křápu z očí, atd., atd.. Pravdou je, že na přepravu lidí vůz stačil, ale to bylo asi tak vše.

Vedoucí Nučické PNS paní V.D. a mladičká vedoucí prodejny Jednota K.K. měly problém se zásobováním. Jedné docházely pozdě noviny, druhé konve s mlékem a přepravky s droždím.

Domluvili se tedy s náčelníkem v Lipové R.M., že jim bude ranním školním vlakem vše dodáváno.

K této opět „černé“ akci byl vyčleněn starý služební vůz D, který byl vždy sunut na Nučickou zastávku. Tam proběhla blesková vykládka za pomoci manžela paní V.D. – I.D. a jejich třech dcer.

Teprve po vyložení všeho zboží ze služebního vozu, přeložení do auta typu Škoda 1202 Pickup I.D. a následném rychlém nástupu všech tří dcer do vlaku, mohl školní vlak ze zastávky Nučice odjet. I.D. vše se svým autem rozvezl a mohl spokojeně odejít do místní Nučické pobočky Československé státní spořitelny, kde byl vedoucím.

Zajímavé je, že u Lipové se nachází Kocourkov, ale tam nikdy tak veselo nebylo, alespoň dle pamětníků. Ale možná se jen jeho původní obyvatelé rozutekli do končin třeba směrem k Vršinám, Kostelci a Lubům….

Toto vše zapsal dle tehdejšího vyprávění pamětníků F.K., který v té době byl zaměstnancem ČSD a kreslil do GVD všechny ty voloviny, kteří si místní obyvatelé vymysleli. Je však už poněkud starší, tak toto vpomínkové vyprávění berte prosím s úsměvem a nadhledem.

Ubytování a strava

Hotel Valáškův grunt nabízí ubytování v příjemném vesnickém prostředí nedaleko hradu Bouzova. Ubytování je poskytováno v jedno- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, Wi-Fi připojením a vlastním parkovištěm před hotelem. Pozor, v místě není dostupný signál operítora O2!!!

Upozornění!!!!

Veškeré platby na hotelu pouze hotově.

Hosté a zájemci o členství v klubu

Setkání klubu Zababov není veřejná modelářská výstava v klasickém smyslu slova, ale je to HRA na velkou železnici dle jejích pravidel. Pro „nezasvěcené“ tak může být kromě rozsahu kolejiště, poměrně nezajímavou podívanou.

Účast návštěv přímo v sále je omezena a do haly jsou vpuštěni pouze registrovaní návštěvníci. Máte-li zájem o železniční modelářství a chcete-li nás na setkání navštívit, kontaktujte buď někoho z členů klubu nebo se obraťte na mail Klubu Zababov. Velmi rádi Vás pozveme jako hosta.

Pokud nemáte vůbec představu, jak takové setkání probíhá, mohly by Vám pomoci reportáže z našich předchozích setkání.

Pravidla pro hosty na provozních klubových setkáních

Obecná pravidla

· Hosté musí být nahlášeni předem pořadateli setkání. Pořadatel má právo předem neohlášeného hosta nevpustit do sálu a nebo jen na omezenou dobu (např. mimo hlavní ježdění).

· Hosté jsou povinni nosit visačky ve všech prostorech setkání.

· Hosté dbají pokynů pořadatelů a členů klubu. Pokud host poruší pravidla chování na setkání může být napomenut kterýmkoli členem klubu a bude to oznámeno jeho hostiteli a pořadateli. Při vážném narušení pravidel chování nebo narušování provozu bude hostu odebrána visačka a bude vykázán do hlediště nebo úplně mimo sál.

Kontaktní osoby

Koordinátor setkání

Igor Dýcka

Registrace modulů, účastníků, ubytování a hostů

Igor Dýcka

Zajímavosti v okolí

Bouzov – Hrad

Bílá Lhota – zámecký park

Mladeč – jeskyně

Javoříčko – jeskyně

Úsov – Lovecký zámek

Náměšť na Hané – zámek

Loštice- muzeum výroby slavných tvarůžků

Připravil Igor Dýcka, Typo3 Dan Buchtela