Listopadová Roudnice 2016

Poslední aktualizace: 29.VI.2016

Klub Zababov / Sekce N-scale v termínu středa 16.11.2016 až do neděle 20.11.2016 pořádá provozní setkání v Roudnici nad Labem.

Uzávěrka přihlášených osob a modulů je do 15.9.2016

Hosté z jiných sekcí a kamarádi členů jsou srdečně zváni.

Kudy k nám

Místo: Základní škola Karla Jeřábka, ulice Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem, malá tělocvična

 

 

Harmonogram

 

 • Středa 16.11. návoz a kompletace modulů od 12 hodin
 • Čtvrtek 17.11.zapojení všech komponent pro provoz a spojení, odpoledne pokus o zkušební provoz, doladění všech vyskytnuvších se závad a jejich odstranění.
 • Pátek 18.11. provoz dle GVD
 • Sobota 19.11. provoz dle GVD
 • Neděle 20.11. do oběda provoz, potom zhodnocení celé akce a úklid (balení) modulů, odjezd.

  Legenda

  Nacházíme se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let někde v okolí hlavního města, tedy ve středočeském kraji, kde z předměstského nádraží odchází jedna hlavní trať, z které se potom rozvětvují tratě další, vedlejší.

  Co se týče lokomotiv, tak na vzestupu z důvodů levné nafty je trakce motorová, na hlavních výkonech je postupně parní nahrazována novými motorovými lokomotivami, ale díky jejich nespolehlivosti ještě občas i na hlavní trati můžeme potkat i parní lokomotivu. Co se týče tratí vedlejších, tak tam je situace trochu horší, nové lokomotivy s hydraulickým přenosem jsou stále nespolehlivé a tak můžeme i tam vidět různé parní exponáty v čele různých vlaků, tak jak nenadálou situací vzniklo a podle toho, kde v kterém depu jaká lokomotiva ještě provozuschopná byla, samozřejmě i s narychlo sehnanou četou na ni. Z materiálů se začínají vozit ucelené soupravy písku na výstavbu satelitních sídlišť kolem hlavního místa a i pravidelně uhlí pro elektrárny na okraji hlavního města, vyrábějící elektrický proud a i teplo pro vytápění bytů pro rozšiřující se občanskou základnu.

  K tomu ještě i normální zásobování vším, co hlavní město potřebuje a zároveň i dovoz a odvoz nezbytných surovin do malých továren a skladovacích areálů v okolí pro případ výpadku výroby apod.

  A samozřejmě nesmíme zapomenout na přepravu osob, jednak pracujících, kteří měli přednost při budování dané pětiletky a také pro využívání železnice při cestách na dovolené ,dětí do školy a celých rodin za nákupy a kulturou.

  Autor legendy: Karel Brejša

  Layout

  Pravidla setkání

  Provoz bude zajištěn podle pravidel Fremo s kartami vozů – netýká se ucelených souprav.

  Grafikon bude sestaven zrychleným časem 1:4 a trvání od 4:00 do 12:00 hodin a od 12 hodin do 23:15 hodin. V případě složité manipulace bude čas dočasně přenastaven na poměr 1:3.

  Moduliště bude postaveno ve standardní výšce nohou 130 cm. Komunikace mezi dopravnami bude zajištěna pomocí telefonů.

  Kontaktní osoby

  Koordinátor setkání – Karel Brejša

  Layout – Dan Merhaut

  Registrace hostů – Jiří Sovadina

  Tisk vizitek, grafikonu, JŘ – Karel Gillich

  Nákladní doprava – Karel Gillich, Richard Novotný (R. Žahourek)

  Koordinátor stavby – Vladimír Hostonský

  GVD, SJŘ – Karel Gillich

  Kordinátor DCC – Jan Merhaut

  Kabeláž X3 – Daniel Merhaut

  Kabeláž X1 – Richard Žahourek

  Koordinátor telefonie – Richard Novotný

  Strojmistr, stravování – Karel Brejša


  Připravil: Karel Brejša

  Redakční zpracování ve WordPress: Filip Došek