Přihláška

Přihláška

Vyplňte, prosím, své jméno a příjmení a veškeré požadovan údaje Vyplňte, prosím, i kontaktní e-mail. Na tuto adresu vám bude následně zasláno potvrzení přihlášky.
Osobní údaje
Vyplňte, prosím, tento přihlašovací formulář a odešlete jej vedení klubu stisknutím tlačítka \\\"Pošli přihlášku\\\" na konci této strany.V případě problému nás prosím kontaktujte na e-mail: klub@zababov.cz
Stiskem tlačítka \\\"Pošli přihlášku\\\" se závazně přihlašuji za člena klubu Zababov. Zároveň tím potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami klubu Zababov a že s nimi souhlasím. Současně rovněž potvrzuji, že je mi více než 18 let, případně pokud tomu tak není, jsem srozuměn s tím, že k přihlášce za člena musím doložit souhlas zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je ZDE (přilož ho k této přihlášce).Odesláním přihlášky taktéž projevuji souhlas s tím, že uvedené kontaktní údaje budou k dispozici všem členům klubu (s výjimkou data narození).
Upload