Přihláška

Vyplňte, prosím, tento přihlašovací formulář a odešlete jej vedení klubu stisknutím tlačítka "Pošli přihlášku" na konci této strany.V případě problému nás prosím kontaktujte na e-mail: klub@zababov.cz
Stiskem tlačítka "Pošli přihlášku" se závazně přihlašuji za člena klubu Zababov. Zároveň tím potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami klubu Zababov a že s nimi souhlasím. Současně rovněž potvrzuji, že je mi více než 18 let, případně pokud tomu tak není, jsem srozuměn s tím, že k přihlášce za člena musím doložit souhlas zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je ZDE (přilož ho k této přihlášce).Odesláním přihlášky taktéž projevuji souhlas s tím, že uvedené kontaktní údaje budou k dispozici všem členům klubu (s výjimkou data narození).
Upload