Co již máme za sebou

Rok 2004

Na setkání v Dobřichovicích byly nejvýraznější novinkou stanice Svor a Bělá pod Bezdězem, jejichž autorem je David Strupp. Významné jsou tyto stanice pro nás především proto, že se jedná o modely skutečných stanic téměř v neredukované délce. Přibyla také skrytá stanice Šumperk. Na celoklubovém setkání s výroční klubovou konferencí v Novém Boru přibyla skrytá stanice Výpravčice Pavla Štěpánka. Tím má naše hlavní trať dva pomyslné konce a stanice Bělá již nemusí simulovat neexistující konec trati.

tt-csd_historie2_2004-3
Premiérové žst. Bělá pod Bezdězem, žst. Svor (Dobřichovice 2004) a sst. Výpravčice (Nový Bor 2004).

Rok 2005

Přibyly malé lokálkové stanice. Tím jsme se dostali do stádia, kdy jsme schopni modelovat poměrně rozsáhlý úsek skutečné železniční sítě a na ní zorganizovat dostatečně bohatý a pestrý provoz. Co nám ale pomalu začíná chybět, je dostatek personálu pro obsluhu všeho, co jsme schopni do provozu začlenit.

Kromě setkání v Zákupech a Novém Boru jsme předvedli dobovou oslavu „Slavných májových dní” na našem modulovém kolejišti jako součást 6. TT víkendu ve Všestarech.

tt-csd_historie2_2005-1
Parní kavalkáda ve Svoru (Zákupy 2005).

Rok 2006

Na setkání v Zákupech byly hlavní novinkou vozové karty, nákladové listy a dosud nejrealističtější nákladní provoz. Naopak 7. TT víkendu ve Všestarech jsme se účastnili jako součást prezentace pro veřejnost a tomu jsme přizpůsobili náš provoz — tedy žádný grafikon, žádné vozové karty, hlavně aby se neustále něco hýbalo. Na podzim jsme se do Všestar vrátili. Malé provozní setkání se tentokrát uskutečnilo přímo v prostorách prodejny DELTAX – k převeliké radosti pana Holuba. Stísněné prostory i přítomnost nakupující veřejnosti jsme přestáli bez větší újmy na modulech, vozidlech nebo ostatním vybavení.

tt-csd_historie2_2006-1
Žst. Bělá pod Bezdězem (Všestary 2006).

Rok 2007

Do roku 2007 již vstupuje sekce TT-ČSD s rozsáhlým provozním vybavením.

  • Máme již solidní množství modulů – traťových i dopraven.
  • Daří se nám udržet velice solidní poměr traťových modulů a dopraven a tím slušné délky mezistaničních úseků.
  • Velká část modulů se dostává ze stádia „doba ledová” do koukatelné a fotitelné podoby.
  • Sekce se nenásilně rozděluje na modeláře zajímající se o hlavní a vedlejší trať.
  • Díky Petrovi Novotnému máme velice zajímavé grafikony a turnusy pro strojvedoucí.
  • Díky Jirkovi Pouchovi máme fungující systém nákladní dopravy, včetně fungujících vozových karet a nákladových listů.

V Zákupech jsme poprvé přivítali hosty z Německa včetně jejich modulů. Realizovali jsme i čilý mezinárodní provoz (část provozu ČSD jsme si plánovali sami, část DR si připravili samostatně zase němečtí kolegové). O halu jsme se dělili také s kolegy ze sekce N-Scale.

Ve Všestarech na 8. TT víkendu jsme zase jezdili pro veřejnost jen „na dobré slovo”. Předvedli jsme zajímavý layout, kdy se ve Svoru křížila hlavní trať a lokálka. Vlaky skutečně jezdily z Týniště na jednom konci lokálky přes Svor na opačný konec do Nového Oldřichova.

Rok jsme zakončili účastí na tradičním setkání v Rossweinu v Německu. Pečlivým přípravám našich modulů na toto setkání jsme se věnovali na stavebním setkání v Žamberku.

tt-csd_historie2_2007-1

Rok 2008 – 2009

V těchto letech jsme upadli do jistého stereotypu co se setkání týče. Na jaře to byly již tradičně Zákupy, na podzim návštěva v německém Rossweinu. Setkání bylo zaměřeno na osobní dopravu a bylo tím pádem do jisté míry odlišné od předchozích. Ukázalo se, že ani osobní doprava není jen prosté „posílání” vlaků.

Zákupy 2009 byly spojeny s celoklubovou výroční konferencí. Poprvé od uvedení do provozu chyběla odbočná stanice Svor. Nahradila ji nová odbočka Chlum. V Rossweinu byly významnými novinkami naše zatím největší stanice Rumburk Davida Struppa a také modul Litického kopce Pavla Bureše pro změnu nivelety trati z 1300mm na 1000mm.

Žst. Rumburk
Litický kopec (Rosswein 2009)

Rok 2010

Rok jsme zahájili již tradičním setkáním v Zákupech — reportáž, kterou připravil Dano Martanovič, je tentokrát netradičně zpracována na serveru railnet.sk. Vrcholem sezóny bylo setkání v Rokytnici v Orlických horách — první skutečně od začátku plánované mezinárodní setkání organizované sekcí TT-ČSD v České republice. Již od úplného začátku s námi jezdí kamarádi ze Slovenska, ale ty jaksi z historických důvodů nebereme jako zahraniční účastníky. Na rokytnické setkání jsme se připravovali na pracovním setkání v Černožicích doplněném maličkým provozním layoutem. Černožické setkání se na podzim opakovalo — tématem byla příprava vozidel. Rok jsme zakončili, tentokrát menší účastí, v Rossweinu.

tt-csd_historie2_2010-1

Rok 2011

Stav sekce na začátku roku 2011

  • Ačkoliv stále diskutujeme o systémech nákladní dopravy, myslím, že jsme někde úplně jinde než jsme byli na začátku. Stále je co zlepšovat, nápadů je stále mnoho.
  • Aby byl provoz (zejména ten nákladní) co nejpohodovější, začali jsme vážně uvažovat o technické přejímce vozů. Přípravě vozů jsme věnovali další setkání v Černožicích. V Zákupech jsme vyzkoušeli, jak se díky přejímce podařilo provoz zlepšit a utlumit problémy se spřáhly.
  • Máme již také dostatečné množství členů, takže setkání netrpí nedostatkem personálu.

Zákupské setkání nelze označit jinak než jako pětihvězdičkové. Setkání se neobyčejně zdařilo, vše fungovalo jak mělo a užít si ho musel opravdu úplně každý. Premiéru měly dvojkolejné moduly, včetně skutečně dvojkolejně provozovaného úseku Rumburk — Svor, který se podařilo navrátit k plnohodnotnému Zababovskému životu. Pohoda se pak opakovala na setkání v muzeu cukrovarnictví v Dobrovici, kde byla tématem probíhající řepná kampaň. V Milevsku jsme oslavili 10 let Zababova. Bohužel, zde se začalo ukazovat, že celoklubová setkání v této podobě většině členů sekce nevyhovují. Špatnou náladu z předchozí akce jsme si spravili na setkáních v Jaroměři, v nové klubovně JaroMo, a tento rok již podruhé v Dobrovici. Vánoční dárek v podobě rolloutu Brejlovců v měřítku TT jsme si pak předčasně nadělili v německém Rossweinu.

Žst Skovice (Dobrovice IV. 2010)
Žst. Svor (Rosswein 2010)

Rok 2012 – 2013

Obecně lze konstatovat, že v této době bylo už pro velikost TT dostatek setkání u nás i v zahraničí a většina členů si již musela vybírat, kterého setkání se bude účastnit. Posuďte sami:

Tak, jak se rozrůstala naše členská základna a jak se zvětšovaly příležitosti k modulářským setkáním, tak se také více a více projevovala názorová různorodost. Stejně tak jsme se od ostatních sekcí lišíli i v názoru na tradiční realizaci celoklubových setkání s menšími layouty. A tak se stalo, že naše účast na celoklubovém setkání v Milevsku byla opravdu jen symbolická.

Rumburkské depo (Zákupy 2013)
Kouřim (Malé Svatoňovice 2013)

Rok 2014

Na začátku roku jsme úspěšně zvládli Zákupy. Ovšem Rokytnice v Orlických horách se ukázala přece jen tvrdším oříškem. Euforie z toho, jak bude dlouhé setkání za pár dní dovolené báječné, se rozplynula pod tlakem a náročnosti příprav. Nová pomůcka — diskusní fórum Zababova — pak zaznamenala i několik ostřejších přestřelek. Výrazně tak ubylo sil a ochoty ke stavebnímu setkání v Jaroměři.

Abychom nebyli jen sebekritičtí, v Rokytnici se nám podařilo realizovat zatím asi nejdelší ryze provozní setkání. Trvalo celých 9 dní. Ukázalo se ale, že taková délka je již příliš náročná. Cena setkání, množství času mu věnovaného i samotná fyzická náročnost setkání ukázaly, že 9 dní je již moc.

Vzájemné už velmi rozdílné pohledy na věc se nakonec ani v Rokytnici ani po ní nepodařily sladit, takže se část členů rozhodla založit sekci TT-Provoz. Nezbylo než všem našim členům přecházejícím do této nové sekce poděkovat za odvedenou práci ve prospěch sekce TT-ČSD a popřát jim hodně zdaru v sekci nové.

Na podzim proběhlo nejprve setkání v Napajedlech, to ale spíše patřilo již nové sekci TT-Provoz. Dále patinovací workshop v Jaroměři a nakonec tradiční setkání v Dobrovici pod taktovkou agrární frakce.

tt-csd_historie2_2014-2
377.0512 rozjíždí na zákupském setkání 2014 poštovní a spěšninovou raketu (Sn 5100) v 1.01 hod modelového času z 1. SK žst. Svor na poslední úsek do Rumburka.

2015

Do roku 2015 jsme vstoupili — věrni tradici — v jarních Zákupech. Setkání se povedlo zorganizovat i ve výrazně obměněném organizačním týmu sestaveném jen z členů sekce TT-ČSD. Nebylo to jistě bez chyby, máme co zlepšovat, ale ukázalo to životaschopnost sekce i po oddělení sekce TT-provoz.

tt-csd_historie2_2015-1
Obrázek ze Zákupského setkání ze stanice Bělá pod Bezdězem, která roste Petrovi Novotnému pod rukama do nebývalé krásy.

V horkém létě jsme se pak konečně dostali na návštěvu do Polska. Skvělé setkání ve skvělé hale v Bialsku-Białe se jsme si užili, byť byla účast velice komorní. Další ročníky snad budou více obsazeny.

Rok jsme zakončili již tradiční akcí v Dobrovickém muzeu.

2016

Setkání v Zákupech se opravdu povedlo. Hala byla zcela zaplněná a dvojkolejka svojí kapacitou zabránila sobotnímu nedostatku příležitostí pro zájemce o provoz. V Žamberecké Vonwillerově továrně jsme objevili nový industriální prostor. Otestovali jsme ho v setkání, které bylo netradičně rozděleno na 2 víkendové části (první a druhá zde). Musíme říci, že zejména v té druhé polovině se nám významně nedostávalo personálu.

Podruhé jsme se vydali k polským kolegům na jejich setkání v Bielsku-Białe. Stáváme se zde významnými mentory organizátorů, kteří jsou si vědomi nedostatků, které jejich setkání má. Příští rok se budeme organizace setkání aktivně podílet v mnoha oblastech, doufejme, že se díky tomu podaří odstranit nedostatky zmíněné v reportáži.

Opět Bělá pod Bezdězem, tentokrát z červencového setkání v Bielsku-Białe, je vidět postup i v opačné části stanice (proti fotu z roku 2015)

Na posledním setkání v roce v Dobrovici byly vidět nádherné úzkorozchodné moduly TTe od Bodyho.

2017

Tradičně jsme rok zahájili v Zákupech. Tak nějak jsou nám ty Zákupy zase trošku těsné. Uvidíme, co přinese příští rok.

Dlouho očekávanou 😉 novinkou byla stanice Littice nad Orlicí

V dubnu, za opravdu aprílového počasí, pak navštívila dvojice našich kolegů setkání v německé Zelle-Mehlis. Prázdniny jsme začali setkáním v Polsku v Bielksu-Białe. Ze setkání Kolaj w Miniaturze se již stává hezká tradice s velikým potenciálem, který ale s sebou také nese potřebné nemalé množství práce na přípravách. Petr Šimral s Michalem Šedinou se pak účastnili setkání v Königsmoos.

Česká „Barča“ v obklopení německých vozidel na setkání v Zelle-Mehlis

Místo plánovaného setkání v Letohradě, kam se nakonec nepodařilo přilákat dostatek zájemců se jiná dvojice našich reprezentantů účastnila setkání ve slovenské Žilině. Bylo to setkání plné premiér. Tradiční závěr roku obstaralo tradiční, letos již osmé, setkání v Muzeu řepařství a cukrovarnictví v Dobrovici.

2018

Rok 2018 je zdá se rokem plným setkání. V březnu jsme tradičně zahájili Zákupským setkáním i s účastí polských kolegů. Chyběl nám jen Rumburk. 🙁 Po organizačních potížích se nakonec přeci jenom konala Mosilana (Vonwillerova továrna) v Žamberku. Před koncem prázdnin zásvik nových posil v České Skalici. Na začátku prázdnin jsme se sešli s polskými, slovenskými, německými, maďarskými a ostatními českými kolegy sešli v Bielsku-Białe. Polské setkání bylo velice pohodové. V září jsme se vrátili do Rokytnice v Orlických horách. No přípravy byly hektické a docela se nedařilo. Samo setkání ale proběhlo dobře a opět byla pohoda. Oslavy sto let republiky proběhly za účati kolegů s TTe v Dobrovici.

Pokrok nezastavíš. A tak Bělá roste nejen do krásy, ale i do šířky. 🙂
Opíkačka dodávala pohodu školícícmu setkání v České Skalici.
V Bielsku-Białe byly k vidění nádherné parní stroje.
Páry byly k vidění i v Rokytnici v Orlických horách.
Do tradiční řepné kampaně se letos zapojila i úzká TTe.

2019

Tradice je tradice a tak i rok 2019 začíná setkáním v Zákupech. Setkání proběhlo úspěšně, ale je potřeba zlepšovat stav modulů, zapojovat se do všech přípravných činností před i při setkání. Sestavením layoutu vše skutečně nezačíná ani nekončí.

Prázdniny jsme pak začali v Bielsku-Białe. Výprava byla sice menší, ale zase jsme měli nejdelší mezistaniční úseky. 😉