Členský příspěvek

Platba členského příspěvku

Detail Transparentního účtu

Částka pro rok 2018:

150 Kč na účet 2901117037/2010

Variabilní symbol: 99XXX
XXX = pořadové (klubové) číslo

Specifický symbol: RRTTKK
RR = rok pro který je placeno
TT = typ platby
KK = komu ja platba určena

Varianty RR:
17 = 2017
18= 2018

Varianty TT:
01 = členský klubový příspěvek
02 = mimořádný členský příspěvek
03 = Půjčka pro klub od člena
04 = Nákup spotřebního materiálu (od člena)

Varianty KK:
50 = klub jako celek bez rozlišení sekcí
51 = sekce H0-ČSD
52 = sekce TT-ČSD
53 = sekce N-scale
55 = sekce H0-P
56 = sekce TT-Provoz
57 = sekce N-ČSD

Příklad: VS: 99146 – SS: 180153

99 = kontrola gramotnosti, že umíte počítat do 99
146 = Člen č. 146
18 = Pro rok 2018
01 = Platí členský klubový příspěvek
53 = pro sekci N-scale

Chce-li někdo být členem více sekcí, hradí příspěvek za každou sekci zvlášť!!!
Zaplatit pro neexistující sekci lze, a peníze se použijí dle postupu uvedeného ve stanovách.

Kromě převodem z účtu lze zaplatit v hotovosti na přepážce Fio banky, ovšem dle ceníku banky je to zpoplatněno!