Pokyny pro hosty

Naši vážení hosté,

hlavní náplní našeho klubovního setkání je provoz kolejišť – nejedná se o výstavu pro veřejnost. Není možné objednávat si jízdy mimořádných vlaků ani fotozastávky. Provoz na kolejištích zde má přednost před všemi ostatními aktivitami.

 1. Při Vašem příchodu si zavolejte Vašeho hostitele. Ten Vám předá visačku pro hosty, která je pro Vás připravena a bude se o Vás po celou dobu Vaší návštěvy starat. V případě, že Váš hostitel není momentálně k dosažení, volejte na některé z uvedených čísel.
 2. Všichni řádně nahlášení hosté mají visačky připravené. Ve výjimečném případě lze tuto vystavit na místě, za tím účelem budou vyžadovány některé osobní údaje. Hosté, kteří nebyli předem ohlášeni, nemusejí být ale do sálu vpuštěni.
 3. Hosté jsou povinni nosit visačky ve všech prostorách setkání. Neoznačení hosté budou nekompromisně vykázáni.
 4. Nezapomeňte se přezout do domácí nebo sportovní obuvi! Ve venkovní obuvi nebudete vpuštěni.
 5. Přehled visaček:
  • BÍLÁ – členové klubu Zababov, FREMO
  • ZELENÁ – rodinní příslušníci členů
  • ŽLUTÁ – hosté pozvaní na účast v provozu
  • ČERVENÁ – ostatní hosté
 6. Hosté s červenou visačkou se smí v prostoru setkání pohybovat pouze v doprovodu člena klubu a nesmí se samostatně účastnit provozu.
 7. PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY SE MEZI MODULY POHYBUJTE OPATRNĚ A NEBLOKUJTE PŘÍSTUP K MODULŮM!
 8. BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU MAJITELE SE MODELŮ ANI MODULŮ NEDOTÝKEJTE!
 9. Hosté dbají pokynů pořadatelů a členů klubu. Pokud host poruší pravidla chování na setkání, může být napomenut kterýmkoli členem klubu a bude to oznámeno jeho hostiteli a pořadateli. Při vážném narušení pravidel chování nebo narušování provozu bude hostu odebrána visačka a bude vykázán do hlediště nebo úplně mimo sál.

Klub modulové železnice Zababov